Kasutatud BMW-de müügi ja järelteeninduse tasuvus Saare maakonnas

Noor, Roland (2016) Kasutatud BMW-de müügi ja järelteeninduse tasuvus Saare maakonnas. [thesis] [en] Cost-benefit Analysis of Used BMW Vehicles and After-service in Saare County.

[thumbnail of Kasutatud BMW-de müügi ja järelteeninduse tasuvus Saare maakonnas - Roland Noor.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (150kB)

Abstract

Antud diplomitöö eesmärgiks oli välja selgitada Saare maakonna BMW müügi ja järelteeninduse rajamise tasuvust, kuna selline antud sõidukite müügiga ja teenustega tegelev ettevõte seal puudub. Projekteeritav ettevõte hakkab spetsialiseeruma sõidukite remondi ja hoolduse valdkonnas. Lisaks tegeleb ettevõte kasutatud sõidukite maaletoomisega, ning müügiga. Antud projekti käivitamiseks on vaja pangalaenu, mis makstakse aastate peale koos intressidega ära. Esmalt on vaja teha turu-uuring selgitamaks välja võimalike sõidukite arvu maakonnas ja potentsiaalse kliendihulga väljaselgitamine. Lisaks on vaja teha reklaami ja leida püsiklientuur. Leitakse sobiv personal ettevõttesse tööle, milles asuvad töötama mehaanikud, elektrik, rehvitehnik-autopesija, varuosade spetsialist, müügijuht ja klienditeenindaja-meister. Samuti leitakse sobiv raamatupidamisteenust pakkuv ettevõte ja IT valdkonnaga tegelev inimene, kelle teenuseid ostetakse sisse. Ettevõttes asub tööle üks firma omanik ja tema kontrollida on kogu personal, ning esindusega seonduv. Sõidukite maaletoomine hakkab toimuma läbi vahendusfirma, kes tegeleb kõikide vajalike toimingutega välismaal, et sobivad sõidukid saabuksid turvaliselt esindusse. Hinnapoliitikas järgitakse põhimõtet, et pakkuda teistest konkurentidest natukene odavaimaid ja kvaliteetsemaid kasutatuid sõidukeid. Kuna kasutatud autode müük on kasvutrendis ja seda veel eriti Saaremaal viimaste andmete põhjal, siis näeksin põhjust just nimelt sellega tulevikus tegeleda. Diplomitöö käigus arvutas autor majanduslikke ja tehnoloogilisi arvutusi. Töö käigus avaldub tasuvusanalüüsist ja majandusanalüüsist tulenevaid arvutusi, kas selline projekt end tulevikuperspektiivis ära tasub. Esialgne projekt ja sellest arvutatud rahavood jagunevad kolme aasta peale, mis näitab kulusid ja tulusid. Tasuvusajaks loetakse 8 aastat. Antud diplomitöö arvutustest selgub, et projekt ei tasu end ära. Lõputöö autori visiooniks oli välja selgitada projekti tulusus.

Abstract [en]

This thesis was aimed at determing the Saare County BMW dealership profitabilty analysis, because there is not such company. This company will specialize in repairs and maintenance. In addition, the company is engaged in used vehicles importing and sales. This project is needed to start on bank loan, to be paid with interest after a ten years away. First, it is necessary to conduct a market survey to find out the potential number of vehicles in the county. In addition, it is necessary to find and keep customer base. It is considered to find the appropriate working personell in the company, which are mechanics, electrician, tire-technician, car washer, spare-parts specialist, salesman and customer service specialist. Also, finding a suitable company for offering accounting services and IT area. The company has one owner and he has to verify his entire staff and the dealer association. Importing vehicles will be carried out through a dealership that deals with all the necessary operationas abroad, that are suitable for vehicles arriving safely to company. Pricing policy is monitored by the principle that the company offerc slightly cheaper and and of higher quality cars or parts used in vehicles. As used cars sales are still raising trend and this latest data of Saare County showing that it’s profitable to deal with it in the future. Diploma calculations show economic and technological calculations, whether such a project in the future perspective pays off. The initial project and it’s cash flow calculations are divided over three years, showing the costs and revenues. In this thesis calculationas show that the project is not worthwile. Profitability is to be claimed approximately 8 years. The thesis of the author project vision was to prove the project profitability.

Item Type: thesis
Advisor: Alar Õige
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Maintenance, Maintenance Stations, and Equipment
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Roland Noor
Date Deposited: 30 May 2016 10:18
Last Modified: 02 Sep 2019 07:37
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2014

Actions (login required)

View Item View Item