Audi A4 heliisolatsiooni probleem ja lahendamine

Kiilas, Anti (2016) Audi A4 heliisolatsiooni probleem ja lahendamine. [thesis] [en] Audi A4 sound dampening problems and solutions.

[thumbnail of Lõputöö Anti Kiilas 2016.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (456kB)

Abstract

Autori eesmärgiks oli sõiduauto Audi A4 salongimüra vähendamine luksuslikema autode tasemele, kas see on võimalik ning mida peaks selle jaoks tegema. Lõputöö teooriaosas selgitas töö autor heli omadusi, võrdles erinevaid helisid ja mürasid, selgitas kuidas mõõdetaks mürataset autos ja autost väljapool ning jagas erinevad müraallikad erinevateks sõlmedeks. Lõputöö käigus seletati lahti mürasummutuse olemus, mattide omadused ja paigaldusviisid. Seejärel võttis autor erinevatest heli- ja autoaudioga tegelevatest ja mürasummutusega tegelevatest ettevõtetest hinnapakkumisi. Hinnapakkumised on välja toodud esimeses lisas (Lisa 1[8 p.46;47]). Vastavalt kogusele, kvaliteedile ja hinnale, valis autor endale sobivaima, milleks osutus esimene pakkumine. Materjalidele sai kaubeldud ka allahindlus ning koguhinnaks kujunes 405€. Mürasummutusmattide hulgas oli nii bituumenil põhinevaid ja alumiiniumiga kaetud matte kui ka kergemaid porolooni baasil materjale. Bituumenmatid jagunesid kaheks paksuse järgi. Poroloonbaasil materjalid jagunesid kaheks aga üks tihedama struktuuri ja lameda pinna ning teine munaresti kujulise ja õhulisema struktuuriga materjalideks. Autor teostas paigaldused eelnevalt valitud autosse, jagades auto pinnad viieks erinevaks sõlmeks alustades paigaldusjärjekorrast: uksed, pagasiruum ja tagumised rattakoopad, põrand, kapott ja esimesed rattakoopad, lagi. Ennem paigaldusi ning peale igat paigaldust teostati mõõtmised salongi sisemüra taseme hindamiseks. Mõõtmiseks kasutati teooriaosas kirjeldatud viise ning mõõdeti Velleman’i seadmega, mille spetsifikatsioonid on toodud lisa kahes (Lisa 2 [8 p. 48]). Saadud tulemused on toodud joonistel 5.10.1 ja 5.10.2, kus selgub, et müratase olulisematel tingimustel nagu tühikäik, langes ees 11,3 dB ja taga 6 dB ning kiirusel 90 km/h ees 4,1 dB ja taga 5,1 dB. Samuti on autor ära märkinud katse toimumise koha ning ilmastikutingimused, mis võivad mõjutada saadud tulemusi. Müratase väljaspool autot jäi samaks. Majanduslikust aspektist toob autor välja, et 2015a. IV kvartali keskmise brutopalga järgi tunde arvestades liites sellele materjalikulu, tuleb töö ise tehes peaaegu poole soodsam. Sissejuhatuses püstitatud hüpotees ei pidanud paika. Müratase oleks pidanud veel sama palju vähenema. Autor ise on siiski tulemusega rahul, sest saadud tulemused vähendasid müra inimkõrva jaoks peaaegu poole võrra, mõneti isegi rohkem.

Abstract [en]

The goal of this thesis was to reduce interior noise on Audi A4 to the level of more luxurious cars. Is it possible and what has to be done to achive that. In the theoretical part of the thesis, the author explains sound attributes, compares them , explains how noise is measured on the inside and outside of a car and divides them into different categories. In the thesis, the author writes about what noise is, how can it be dampened with mats and how to install them. After that, the author collected different information and biddings. The biddings are available in the first extra (Lisa 1 [8 p.46;47]). According to amount, quality and price, the author chose the best available materials. The materials cost 405 € with 10% discount. There were both, bitumen covered with aluminium and polyrethane foam based materials. Bitumen mats divide into two by thickness and polyrethane foam mats also into two by the construction of the material Author installed dampening mats into previously chosen car, dividing different surfaces of a car into five starting from the installation order: doors, trunk and rear wheel arches, floor, bonnet and front wheel arches, roof. Before and after every installation, the author measured the interior noise of the car including starting level. Measurements were done as described previously, using Vellemans device, which specifications are brought up in the second extra (Lisa 2 [8 p.48]). The results are available on the diagram 5.10.1 and 5.10.2, where it can be seen, that two most significant dampening results are on the idle on front -11,3 dB and on the back -6 dB , on average speed 90 km/h 4,1 dB front and 5,1 dB back. Also, author has noted where the tests were done, what was the weather like and other reasons which could affect the result. Noise level outside the car stayed same. From economicalaspect, the author shows that you can cut the prices into half by doing it yourself. The hypothesis introduced in introduction were not accomplished. The noise level would had to decreased the same amount as it already did. Even though, the author is pleased with results. The noise levels were reduced more than half for human ear. The car is now much more quieter and comforable to drive.

Item Type: thesis
Advisor: Alar Õige
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Construction > Additional and Comfort Equipment
Transport > Automotive Engineering > Car Construction
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Anti Kiilas
Date Deposited: 30 May 2016 10:15
Last Modified: 02 Sep 2019 07:34
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2008

Actions (login required)

View Item View Item