Valuvelgede taastamise tehnoloogilised võimalused, mõjude hindamine ja vajalikkus turul

Tartu, Sten (2016) Valuvelgede taastamise tehnoloogilised võimalused, mõjude hindamine ja vajalikkus turul. [thesis] [en] Technological opportunities of alloy wheels refurbishment, assessment of effects and necessity of the market.

[thumbnail of Lõputöö, Sten Tartu, 2016.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (227kB)

Abstract

Käesolev töö keskendus valuvelgede taastamisprotsesside analüüsimisele ja mõjude hindamisele. Lõputöö peamiseks eesmärgiks oli hinnata valuvelgede taastamisprotsessidega kaasnevaid mõjusid materjali tugevus- ja kasutamisomadustele ning selle põhjal välja selgitada argumendid, mille alusel oleks võimalik kvaliteetselt protsesse läbi viia. Lisaks oli eesmärgiks hinnata praegust turuolukorda, millised on peamised valuvelgedega seonduvad probleemid, kuidas neid praegusel hetkel lahendatakse ja milliste teenuste järgi tuntakse vajadust. Kõik autori poolt püstitatud uurimisülesanded said täidetud: töös on antud hinnang valuvelgede tüüpilistele vigastustele ja nende hindamisele, analüüsitud valuvelgede sirgendamisprotsessi, kirjeldatud võimalike lahendusi valuvelgede poleerpindade taastamiseks, hinnatud keevitamisega kaasnevaid termilisi mõjusid ning tehtud ülevaade praegusest turuolukorrast. Töö peamiseks probleemiks olid puuduvad spetsiifilised juhendmaterjalid, mis käsitleksid valuvelgede vigastusi, taastamiseprotsesse ja nende läbiviimist säilitamaks ja taastamaks materjali omadusi. Autori kaheaastase valuvelgede remondialase praktilise kogemuse ja teoreetilise materjali põhjal jõuti mitmetele järeldustele. Esmalt on võimalik öelda, et praegu kehtivaid mootorsõidukite tehnonõudeid ei ole võimalik valuvelgede viskumise mõõtmise aluseks võtta, sest sealsed piirnormid on liiga suured. Töös esitatud viskumiste hälbed võiksid olla edaspidiselt objektiivse hinnangu andmiseks, seoses erinevate vigastustega. Teiseks on tehtud järelduste põhjal võimalik valuvelgede sirgendamisprotsesse materjali omaduste seisukohalt läbi viia vastavalt, et velje konstruktsioonitugevus ja hilisem ohutus velje kasutamisel ei kannataks. Keevisliitega remonditud velje kõvaduse mõõtmistulemustest kajastuvad keevisliite märkimisväärselt madalamad mehaanilised omadused, mis ohutuse seisukohalt kinnitavad seadusandluse õiguspärasust, mille alusel ei tohi keevisliitega velge kasutada. Töös katsekehadele läbiviidud termotöötluse tulemusena suudeti küll saavutada 90% materjali algsetest tugevusomadusest, kuid ilma metallograafiliste uuringudeta, mis sisaldaks struktuuri ja ultraheli analüüsi, ei ole võimalik paikapanevaid järeldusi teha. Lisaks oleks vaja hinnata katseliselt keevisliite vastupidavus koormustele. Läbi viidud küsitlus kinnitas teema aktuaalsust ning tõi esile peamised valuvelgedega seonduvad probleemid klientide jaoks. Küsitlusele laekunud vastuste abil on võimalik edaspidiselt teenust pakkudes mõista paremini suurklientide seisukohti ning teha vastavad sammud valdkonna arengu jaoks. Lõputöös tehtud järeldused on heaks aluseks andmaks vastuseid küsitlusest väljakoorunud küsimustele ja probleemidele. Kogu valuvelgede taastamisega seonduva valdkonna arengu mõttes oleks vajalik reglementatsiooni loomine, millega oleks piiritletud valuvelgede taastamise õiguspärased tegevused ja kvaliteedinormid.

Abstract [en]

This study focused on analysing and assess the impact of refurbishment of alloy wheels. Main purpose of the study was to assess the impact of material strength and it’s properties of using after alloy wheel restorations processes and to find out the arguments that will help improve the quality of the processes done. Also, one of the purposes of the study was to evaluate current market situation, what are the main problems of alloy wheels, how are the problems solved at the moment and what services are in need of. All of the research tasks were completed: study evaluated the typical damages of alloy wheels and how are the damages evaluated, analysed the straightening of alloy wheels, described possible solutions of restoring the polished surface of alloy wheels, evaluated the thermal impact of welding and gave an overview of the current market situation. Main problem of the study was that there are no specific manuals, which focus on damaged alloy wheels, restoration processes and how it is done so that the material would keep and restore its properties. Based on the authors practical experience of restoring alloy wheels for two years and the theoretical sources that were worked through the study several conclusions were made. First, it is possible to say that the norms of alloy wheels run-out in Estonian roadworthiness test are too big. The run-out scores given in the study should be better to give an objective result of different damages. Secondly, the conclusions indicate that the process of straightening alloy wheels is possible to be done so that the material properties and safety of alloy wheels do not change. Alloy wheels that were fixed with joint welding were tensile tested and the test results showed that joint welding mechanical properties were weaker than the same material which was not welded. These results assure in the perspective of safety that the law that bans joint welded alloy wheels is legal. The experimental materials in the study show that through thermal processing it was possible to get 90% strength properties of the primal material, but without metallographic examination, what includes structure and ultrasound analyse, it is not possible to make any valid conclusions. Also, it is necessary to evaluate joint welding endurance to load. Performed poll approved the theme topicality and brought forward the customers main problems with alloy wheels. By the recieved answers of the poll, it´s possible to understand customers positions better and do some steps to develop the field of alloy wheels refurbishment. The findings what are done in the study are good ground to give answers to the questions and problems what came out of poll. Overall it is necessary to establish regimentation of restoration of alloy wheels and other areas related to it, which would set bounds to legal and quality norms of restoring alloy wheels.

Item Type: thesis
Advisor: Annika Koitmäe
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Construction > Body and Chassis
Transport > Automotive Engineering > Car Maintenance, Maintenance Stations, and Equipment
Transport > Automotive Engineering > Car Repair
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Sten Tartu
Date Deposited: 30 May 2016 10:11
Last Modified: 01 Sep 2019 07:54
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1995

Actions (login required)

View Item View Item