OÜ Veermikuproff teenuste laiendamine

Lükk, Janar (2016) OÜ Veermikuproff teenuste laiendamine. [thesis] [en] The expansion of services of OÜ Veermikuproff.

[thumbnail of Janar Lükk LÕPUTÖÖ kaitsmiseks2.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks on analüüsida automaatkastide diagnoosimise ja hoolduse tehnoloogilisi võimalusi ning nende rakendamise viise selles ettevõttes, teenuse turunõudlust ja valitavate tehnoloogiliste protsesside majanduslikku efektiivsust. Vajadus uurida OÜ Veermikuproff teenuste laiendamist, oli tingitud juhatuse soovist pakkuda klientidele suuremat teenuste valikut. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks viidi läbi küsitlus OÜ Veermikuproff klientide hulgas, et selgitada välja klientide ootused ettevõtte poolt pakutavate teenuste osas. Küsitlustulemustest selgus, et klientide poolt soovitud teenuste hulgast puudub piirkonnas võimalus automaatkäigukastide hoolduse teostamiseks. Tuginedes Maanteeameti statistikale ja kliendiuuringule selgus turuanalüüsist, et ettevõte peaks keskenduma automaatkäigukastide hoolduse tegemisel eelkõige 5.-15. aasta vanuste Audi, BMW, Mercedes-Benz ja Volvo sõiduautode teenindamisele. Automaatkäigukastide hoolduse teenuse pakkumiseks vajalike eelteadmiste saamiseks on töö autor välja toonud erinevate automaatkäigukastide olemuse, automaatkäigukastide hoolduse protsessi kirjelduse ja diagnoosimise põhitõed. Automaatkäigukastide hoolduse teenuse osutamiseks peab ettevõte tegema investeeringuid 6890 euro ulatuses. Ettevõttes automaatkäigukastide hoolduse hinna kujundamisel lähtutakse kombineeritud hinnakujundusest. Automaatkäigukastide hoolduse teenuse hind on automargiti erinev, sest hind on sõltuv õli kogusest ning margist, õli filtrist ja tihendist, õlivahetusele kuluvast ajast ning hooldusseadme kasutamisest. Töö autori arvutuste kohasel on keskmine ühelt hoolduselt saadud tulu 77,5 eurot ning seadme tasuvusaeg 34 kuud ehk 2,83 aastat. Viie aastase seadmete amortisatsiooniajaga saab ettevõtte 26 kuuga teenitud tulu 4030 eurot. Antud arvutused on teostatud vähima tasuvuspiiri/aja kalkuleerimiseks. Arvestades aga ettevõtte senist positiivset renomeed ja olemasoleva kliendipargi toetavat tagasisidet olemaseolevate teenuste osas, on alust eeldada, et toodud minimalistliku kasvuplaani (24 hooldust aastas) täitmisega, aga veelgi enam sellest suuremaks kasvamine tegelikkuses ei ole raskusi valmistav. Teenuse osutamine tooks kaasa ettevõtte müügitulu kasvu 12% aastas.

Abstract [en]

The aim of the thesis is to analyse the technological possibilities and ways for implementing diagnostics and maintenance of automatic transmission in the given enterprise, market demand for the service and the economic efficiency of the chosen technological processes. The need for exploring the expansion of the services of OÜ Veermikuproff arose from the board’s wish to offer its clients a wider range of services. In order to achieve the aim of the thesis a survey was carried out among the clients of OÜ Veermikuproff, to find out the clients’ expectations towards the services provided by the enterprise. The results of the survey showed that the possibility for carrying out the maintenance of automatic transmission is missing from the services required by the clients. Based on the statistics of the Road Administration and client survey it appeared from the market analysis that the enterprise should foremost focus on servicing 5-15-year-old Audi, BMW, Mercedes-Benz and Volvo motor vehicles. In order to gain the necessary prior knowledge for offering the service of maintaining automatic transmission, the author of the thesis has brought out the nature of different automatic transmissions, the description of the process of maintaining automatic transmission and the principles of diagnostics. To provide the service of maintaining automatic gear box the enterprise has to invest in the amount of 6890 euros. Designing the price of automatic transmission’s maintenance is based on combined pricing. The price for automatic transmission’s maintenance is different for different car brands, depending on the amount and brand of oil, oil filter and gland, the time spent on oil change and the usage of maintenance equipment. Based on the author’s calculation the profit gained from one maintenance is 77.5 euros on average and the payback time of the equipment is 34 months, 2.83 years. With the depreciation period of five years the enterprise will make the profit of 4030 euros with 26 months. Providing the service will bring along a 12% rise in the revenue.

Item Type: thesis
Advisor: Alar Õige
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Maintenance, Maintenance Stations, and Equipment
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Janar Lükk
Date Deposited: 30 May 2016 10:07
Last Modified: 02 Sep 2019 09:35
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1994

Actions (login required)

View Item View Item