Erinevate konstruktsioonide eelarve analüüs

Venski, Simo (2016) Erinevate konstruktsioonide eelarve analüüs. [thesis] [en] Analysis of Different Structures.

[thumbnail of 2016_Venski_Simo_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (6MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (271kB)
[thumbnail of retsensioon] PDF (retsensioon) - Supplemental Material
Restricted to repository personnel only

Download (437kB)

Abstract

Tänapäeval, mil ehitusmaterjalide valik on väga lai, pööratakse üha rohkem tähelepanu hinna ja kvaliteedi suhtele, et leida optimaalseim lahendus. Käesoleva lõputöö teema „Erinevate konstruktsioonide eelarve analüüs“ aktuaalsus peitub selles, et nii inseneridele, ehitajatele kui ka klientidele on oluline teadmine erinevate materjalide maksumuse ja kvaliteedi suhtest. Lõputöö eesmärgiks on võrrelda erinevate välisseinte ja katuse konstruktsioonide materjalide omadusi ja hindasid 2016. aasta seisuga Kakumäel Sikuti tänaval asuva eramaja näitel. Hoone kohta on autor lõputöös esitanud eelnevalt peatöövõtja poolt koostatud detailse eelarve. Suur osa hoone hinnast moodustab kandvate välisseinte ja katuse maksumus, mistõttu on uuritud just nende konstruktsioonide erinevaid lahendusi, et leida parim võimalikest. Lõputöös võrreldi autori poolt valitud kandvate välisseinte, soojustuse ja välisviimistluse materjale ning on arvestatud, et siseviimistlusmaterjalid on kõikides konstruktsioonides ühesugused. Lisaks on võrreldud katuse põhikonstruktsiooni, soojustust, katusekattematerjale 20- kraadise kaldega kelpkatuse ja lamekatuse korral. Kõik töös esitatud mahud on koostatud objekti põhiprojekti jooniste põhjal ning hindade kalkuleerimisel on kasutatud Eke Nora andmebaasi. Autor on võrrelnud peatöövõtja ja enda poolt koostatud eelarvet ja mahte. Analüüsist selgus, et materjalide valimisel tuleb arvestada nii materjali omadusi, hindasid kui ka välisviimistluse puhul väljanägemist. Materjalide võrdlusest selgus, et kandva seina materjalidest kõige soodsam ruutmeetri hind on 150*100 mm puitkarkassil 14,5 € ning kõige kallim hind 250 mm silikaattellisel 121,8 €. Soojustusmaterjali osas on soodsaim valik vahtpolüstüreen 9 €/m2. Klaas- ja kivivilla maksumus on 11 €/m2. Välisviimistlus materjali parimaks lahenduseks on voodrilaud 19,2 €/m2 ning kulukaimaks fassaaditellis 70 €/m2. Katuse kandekonstruktsiooni valides on soodsaim lahendus katuslae ribipaneelid 21,4 €/m2 ning katuse kattematerjali valides kummibituumen. Mahuarvutuse võrdlusest tulid olemasoleva objekti ja autori poolt arvutatud mahud samaväärsed. Objekti seinte maksumus kokku on samaväärne autori alternatiivse seina kulukaima valikuga. Antud hoone katus on 6600 € soodsam kui autori poolt valitud kulukaim katus. Analüüsist selgus, et otstarbetu on teha soojustust koos puitkarkassiga kui on plaan välisviimistluseks valida puhasvuukmüüritis või plokkmüüritisel olev krohv. Puhasvuukmüüritisest välisviimistlus tuli mitu korda kallim puitlaudisest. Viimase puuduseks on pidev hoolduse ja kaitse vajadus. Antud hoone puhul lisanduksid puitlaudisele suuremad hoolduskulud. Autor soovitab madala eelarvega eramu ehitajale puitkarkassmaja, mille välisviimistluseks on puitlaudis. Kõrgema eelarvega eramu ehitajale enda poolt valitud plokkseina mille soojustuseks on ilma puitkarkassita kivivill ja välisviimistluseks puhasvuukmüüritis. Neljast valitud katuse lahendusest soodsaim on ehitada monteeritavatest õõnespaneelidest katus, mille peal asetseb keramsiitkruus, kivivill, betoonist tasanduskiht ja kahe kordne kummibituumen kate. Antud konstruktsiooni ruutmeetri hind on 9€. Parimat võimalikku lahendust seinte ja katuste ehitamiseks on keeruline välja pakkuda, kuna inimeste maitsed on erinevad. Samas tasuks igal eramaja ehitust planeerival inimesel läbi mõelda, kas kõige soodsam lahendus on alati kõige parem. Autor usub, et lõputöö analüüsi tulemused on kasulikud nii eramaja ehitust planeerivatele inimestele, kui ka töövõtjatele. Lisaks on antud lõputööd võimalik kasutada teiste alternatiivsete materjalide nagu vahelaed, põrandad, siseviimistlus ja küte, edasi uurimiseks ja analüüsiks.

Abstract [en]

Today, when the choice of construction materials is extremely wide, more and more attention is being paid on the price-quality relationship in order to find the optimum solution. The relevance of the topic of the current thesis Analysis of Different Structures lies in the fact that engineers, construction companies and clients all value the knowledge about the price-quality relationship of construction materials. The purpose of the current thesis is to compare the qualities and prices of the construction materials of different outer wall and roof structures on the example of a private house on Sikuti street in Kakumäe district as of the year 2016. The author of the thesis presents the detailed budget comprised by the main contractor. The main part of the budget is formed of the cost of the outer walls and the roof, therefore, the different solutions of these structures have been studied, in order to find the best option. In the current thesis, the materials of the bearing outer walls, insulation, and outer finishing were compared. The indoor finishing is considered to be the same in case of all the different structures. In addition, the basic structure, the insulation, and the finishing materials of two different possible roofs, a 20-angle roof and a flat roof, were compared. All the volumes presented in the current thesis have been calculated according to the main project drawings; and Eke Nora database has been used in the process of calculation. The author of the thesis has compared the volumes and the budget drawn up by the main contractor and by himself. The analysis showed that when choosing the materials, the characteristics, prices and in case of the outer finishing materials, the appearance must be considered. The comparison of the construction materials showed that the most cost-effective is the wooden frame, costing 14.5 € for 150*100 mm, and the most expensive the silicate brick, costing 121.8 € for 250 mm. As for insulation, the most low-cost material is foam polystyrene with 9 €/m2. The cost of glass or stone wool is 11 €/m2. The most cost-effective solution for outer finishing is wood boards with 19.2 €/m2, and the most expensive, the facade brick with 70 €/m2. When choosing the roof structure, the most cost-effective is precast concrete of the roof ceiling with 21.4 €/m2, and the most cost-effective roof material bitumen rubber. When comparing volumes, the calculations of the object’s main contractor and the ones done by the author were comparable. The actual overall cost of the walls corresponds to the author’s most expensive choice. The roof of the building in question is 6600 € cheaper than the more costly roof chosen by the author. It can be concluded by the analysis that it is not effective to build insulation with outer wooden frame, when, the plan actually is to choose silicate bricks or plaster. Silicate bricks are much more expensive than wooden boards. The downside of the latter is the constant need for extra care and protection. In case of the house in question, the maintenance costs would be added to the cost of wooden boards. The author advises the most price sensitive clients to choose the wooden frame house, with wooden boards finishing. To people with a higher budget, the author advises the block wall chosen by the contractor with insulation of stone wall without wooden frame; and the outer finishing from silicate bricks. Out of the four chosen solutions, the most low-priced is to build a roof out of hollow panels, covered with exclay, stone wool, concrete layer, and twofold cover of rubber bitumen. The price for the latter structure is 9€ for square meter. It is difficult to suggest the best solution for building walls and roofs, as people’s tastes differ greatly. However, every individual planning to build a private house should carefully analyse whether the most low-priced solution really is the best one. The author believes that the findings of the analysis of the current thesis could be useful for people planning the building of a private house, and also for construction industry. In addition, the methods of the current thesis may also be used for the further analysis of additional construction materials used in interim ceilings, floors, interior finishing and heating solutions.

Item Type: thesis
Advisor: Pille Hamburg
Subjects: Construction > Building Construction > Construction Economics
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Simo Venski
Date Deposited: 13 Jun 2016 09:15
Last Modified: 31 Aug 2019 08:48
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1973

Actions (login required)

View Item View Item