Eestisisene kokku- ja jaotusveo kulude optimeerimine ACE Logistics Estonia AS näitel

Remets, Oksana (2016) Eestisisene kokku- ja jaotusveo kulude optimeerimine ACE Logistics Estonia AS näitel. [thesis] [en] Domestic Collection and Distribution Costs Optimization on Example of PLC ACE Logistics Estonia.

[thumbnail of Lõputöö-Oksana-Remets-.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 9 May 2021.

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 9 May 2021.

Download (97kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö uurimuse eesmärgiks oli välja töötada Eestisisese kokku- ja jaotusveo korralduse strateegia, mis aitab tõsta kulude kokkuhoidu ilma teenuse kvaliteedi languseta, kus kvaliteedinäitajateks on tarneaeg ja tarneaken, ehk ajavahemik millal vedaja peab saadetist kohale toimetama. Eesmärgi saavutamiseks analüüsiti kolme erinevat alternatiivi, tänu millistele, autori arvamuse järgi, pidi olema võimalik hoida kokku- ja jaotusveo kulusid kokku, säilitades kvaliteeditaset. Nendeks alternatiivideks oli: 1) kokku- ja jaotusveo korralduse optimeerimismudeli loomine; 2) kokku- ja jaotusveod marsruudil Lõuna-Eesti - Riia ja vastupidi; 3) veoteenuse alltöövõtja kasutamine marsruudil Tallinn-Tartu-Riia-Pärnu-Tallinn, kasutades koostööpartnerite Tartu ja Pärnu terminale. Uurimisprobleem ja lahendus on pakutud välja arendusuuringu põhjal, kus esmasteks andmeteks olid hinnakirjad, mida autor on saanud hinnapäringute välja saates valimi ühikutele. Teisesteks andmeteks olid ettevõtte sisedokumendid ja vaatlus, mis aitasid teadvustada kokku- ja jaotusveo korralduse hetkeolukorra. Kolmest eespool nimetatud alternatiividest, ainult esimene osutus kasulikuks, ehk ainult kokku- ja jaotusveo korralduse optimeerimismudeli abil oleks võimalik hoida kokku- ja jaotusveo kulusid kokku, et teenuse kvaliteet ei langeks. Analüüsi tulemuste järgi oleks selle alternatiivi abil võinud ajavahemikus 01.11.15-31.01.16 hoida kokku keskmiselt 20,94% kokku- ja jaotusveo kuludest, mis moodustab 6455,11 eurot. Seega autori ettepanek ettevõttele ACE Logistics Estonia AS on võtta kasutusele Exceli tööfaili, kus eraldi töölehtedel on välja toodud erinevate vedajate hinnad konkreetse piirkonna jaoks. Samuti on eraldi töölehel kirja pandud iga allhankija kontaktid, et transpordikorraldaja saaks kiiremini transpordi tellida ja ei peaks kulutama aega telefoninumbri ja/või meili aadressi otsimisele. Teine ja kolmas alternatiiv ei aidanud autoril eesmärki saavutada. Teise alternatiivi puhul, ehk kokku- ja jaotusveo korraldusel marsruudil Lõuna-Eesti – Riia – Lõuna-Eesti, oleks võimalik jätta kulud samale tasemele ilma tarneaja pikenduseta ja jättes võimaluse korjata või kohale toimetada saadetisi kliendile vajalikul ajavahemikul. Sellel alternatiivil on olemas veel muid eeliseid, kuid need ei ole lõputöö eesmärgiga seotud. Juhul, kui see marsruut oleks ikkagi kulusäästlik, siis selle kasutamise takistuseks oleks see, et kontrollimiseks, kas kliendi poolt antud saadetiste mõõdud ja kaal langevad tegelikkudega kokku, oleks pidanud Eesti veokorraldaja alati Läti terminali töötajatest meili teel seda üle küsima. Selle tegevuse tõttu kaotaksid aega nii Eesti kui ka Läti töötajad. Kolmanda alternatiivi analüüsimise käigus, jõudis autor tulemuseni, et veoauto liikumine marsruudil Tallinn-Tartu-Riia-Pärnu-Tallinn, kasutades koostööpartnerite Tartu ja Pärnu terminale ei ole kulude mõttes üldse mõistlik. Vastupidi, selle alternatiivi puhul kulud ainult kasvavad, mistõttu ei soovita autor ettevõttel seda kasutusele võtta. Küll aga tuleb tõdeda, et kasutades veoautot marsruudil Tallinn-Tartu-Riia-Pärnu-Tallinn, ettevõtte saab olla konkurentsivõimelisem tarneaja mõttes, sest Tartumaa piirkonna klientide jaoks lüheneb tarneaeg sellisel juhul ühe tööpäeva võrra. Autor saavutas püstitatud eesmärki luues kokku- ja jaotusveo korralduse optimeerimismudeli, mida tungivalt soovitab kasutada seda ettevõttel ACE Logistics Estonia AS. Selle abil on ettevõttel võimalik hoida kokku- ja jaotusveo kulusid teenuse kvaliteedi languseta. Kuigi käesolev töö keskendub ainult ühele konkreetsele ettevõttele, autor on veendunud, et iga lugeja, kes tegeleb Eestisisese kokku- ja jaotusveoga transpordiettevõttes, saab sellest uurimistööst leida endale kasulikku informatsiooni, mis aitab optimeerida kokku- ja jaotusveokulusid.

Abstract [en]

The correct calculation, control and minimizing of the company’s costs is very important for strengthening the competitiveness. If the company can reduce the total costs then, consequently, it can make more propitious prices to increase the clients’ satisfaction. But, it is necessary to keep a weather eye open that the cost reduction will not bring a decline of the service quality. In order to make the prices cheaper without a decline of the service quality, there must be an optimized cost strategy in each company. In PLC ACE Logistics Estonia there are every business day dozens of parcels, for which it is necessary to organize the collection and/or distribution within Estonia. The company’s problem is that the cost strategy of collection and distribution of goods is not optimized, on account of which one can assume that much more money is spent for this service than what is necessary. This will cut down the company’s competitiveness. The title of the current thesis is „Domestic Collection and Distribution Costs Optimization on Example of PLC ACE Logistics Estonia”. The aim of this thesis was to evolve the strategy of managing the collection and distribution of goods within Estonia, which helps to reduce the costs without a decline of the service quality, where the quality indicators are the transit time and delivery window. In order to reach this aim, the author analysed three different alternatives, which could help to reduce the collection and distribution costs. These alternatives were: 1) The creation of an optimization model for managing the collection and distribution of goods; 2) The collection and distribution of goods on the route South-Estonia – Riga and contrariwise; 3) To rent the truck with driver and use it on the route Tallinn-Tartu-Riga-Pärnu-Tallinn using the cooperation partner’s Tartu and Pärnu terminals. The research problem and solution are offered according to a development survey, where primary data collection methods like a questionnaire were used. The questionnaire was a price inquiry, which was sent to selected units. The secondary data were received from the company’s internal documents and observation, which helped to raise the awareness of managing the collection and distribution of goods at present. Of the three above mentioned alternatives, only one turned out to be advantageous. According to the findings of the analysis, during the period 01.11.15-31.01.16 with this alternative it was possible to save 20.94% of collection and distribution costs, which accounts for EUR 6455,11. Therefore, the author’s proposal for PLC ACE Logistics Estonia is to introduce Microsoft Excel’s work file, where on the separate worksheets are given rates of different carriers for particular regions in Estonia. Also, on the separate worksheet there are written contacts of each subcontractor. It helps the transport operator to organize the transport faster and not spend time on searching for the phone number and/or e-mail address. The second and third alternatives didn’t help to achieve the author’s objective. With the second alternative of collection and distribution of goods on the route South-Estonia – Riga and contrariwise, the costs and the service quality remained the same. Analysing the third alternative of renting the truck with driver and using on the route Tallinn-Tartu-Riga-Pärnu-Tallinn using the cooperation partner’s Tartu and Pärnu terminals, the author reached the conclusion that this alternative is not cost-effective at all. On the contrary, with this alternative the costs are increasing, so the author does not recommend to introduce it to the company. However, it must be admitted that using a lorry on the route Tallinn-Tartu-Riga-Pärnu-Tallinn, the company can be more competitive in terms of delivery time, because it will be shortened by one working day for the clients in the Tartu region. In conclusion, the author achieved the aim of this thesis by creating the optimization model for managing the collection and distribution of goods, which is strongly recommended to use in PLC ACE Logistics Estonia. This enables the company to reduce collection and distribution costs without a decrease of service quality. Even though this thesis is focused on only one firm in particular, the author is convinced that every reader who deals with collection and distribution of goods in a transportation company, could find useful information that will help to optimize the collection and distribution costs.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Transport Systems and Forwarding
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Oksana Remets
Date Deposited: 01 Jun 2016 07:36
Last Modified: 01 Jun 2016 07:36
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1956

Actions (login required)

View Item View Item