Pakendamise protsessi efektiivistamine AS A.Le Coq näitel

Millend, Monika (2016) Pakendamise protsessi efektiivistamine AS A.Le Coq näitel. [thesis] [en] Improving packaging process efficiency using AS A.Le Coq case as an example.

[thumbnail of Lõputöö_M_Millend2016.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Ettevõttes AS A.Le Coq esineb pakendamise protsessis olulisi kitsaskohti, mis pikendavad toodangu läbimisaega ettevõttesiseses tarneahelas. Mõningatel juhtudel seisab toodang pärast lattu saabumist mitu nädalat, sest pole tarneks valmis. Probleemidena esineb informatsiooni-, materjali- ja ruumipuudus. Intervjuude ja osalusvaatlusel kogutud andmete hetkeolukorra analüüsi tulemusena selgus, et infovoog protsessis toimub paralleelselt materjalivooga, kuid seda ainult materjalivooga samas suunas. Selle tulemusena ei ole protsess läbipaistev ega ka jälgitav, põhjustades tarneahelas ebatäpsusi. Infovoo puudumine mõjutab pakendamise protsessiga otseses seoses olevate toimingute kvaliteeti. Varude haldamisel kasutatakse visuaalse kontrolli meetodit, mis kasvava töömahu juures ei ole enam efektiivne. Pakkematerjalide kasvava mahu ja seetõttu ebaefektiivseks muutunud virnastamismeetodi kasutamisel on pakendamise alal tekkinud ruumipuudus, mis pärsib töö tootlikkust. Pakendamise protsess vajab uut lähenemist, mida võimaldavad alljärgnevad aja komperssiooni strateegiatest tulenevad ettepanekud. Materjalivooga paralleelselt ning mõlemas suunas liikuva infovoo tagamiseks pakendamise protsessis, tuleb kaotada pakketellimuste liikumine paberkandjal. Selle asemel tuleb digitaliseerida kõik pakendamisega seotud tegevused. Veebikeskkonda tuleb luua tellimuste esitamise süsteem, kasutades ettevõttes juba kasutuselolevaid infotehnoloogilisi võimalusi. Sisevõrku loodud tellimissüsteemi ülesehitus peab olema lihtne ja arusaadav, nõudes vähest ajalist ressurssi. Tellimuse täitmiseks vajalik informatsioon on eelnevalt vastutavate isikute poolt tootepõhiselt süsteemi sisestatud. Oluline on muuta protsess võimalikult automaatseks ning vältida tõrkeid juba selle varajases faasis. Süsteemis kajastuva tellimuse staatuse tõesuse tagamiseks igal ajahetkel toimub pidev sünkroniseerimine ERP programmiga- võimaldada tuleb reaalajas jälgitav protsess. Juurdepääs süsteemis sisalduvale informatsioonile peab olema igal protsessiga otseses või kaudses seoses oleval As A.Le Coq töötajal. Sellega tagatakse protsessi läbipaistvus kogu ettevõttesisese ahela ulatuses ning luues ühene andmebaas informatisooni talletamiseks. Pakendamise protsessi infovoo tagamine ja selle läbipaistvuse saavutamine võimaldab tulemuslikumalt hallata laovarusid. Laoseisu visuaalse kontrollimise asemel on võimalik kasutusele võtta efektiivsemaid tellimismeetodeid. Pakkematerjalide nõudlusmustrit tuleb vaadelda tooteartiklipõhiselt ning arvestada hooajalise- ja hooajavälise müügiperioodiga. Pakkematerjalide puhul, mida kasutatakse erinevate tooteartiklite pakendamisel, saab rakendada tellimuspunkti meetodit. Selle kasutusele võtmiseks tuleb analüüsida varasemate aastate nõudlust, mille suure hajuvuse tõttu nõuab suuremat tähelepanu reservvaru suuruse määramine. Pakkematerjalide puhul, mida kasutakse vaid kindla tooteartikli pakendamisel ja nõudlus on selgesti sõltuv, ei sobi kasutada eelnimetatud meetodit. Sõltuva nõudlusega materjalide puhul on võimaluseks materjalide planeerimise meetodi kasutamine, mis eeldab koostööd tootmisjuhiga. Tõese informatsiooni kättesaadavus soovitud ajahetkel võimaldab teha õigeid otsuseid täiendtellimuse esitamisel, vältides materjali defitsiidiolukorra tekkimise võimalust. Parema varude haldamise tulemusena võivad teatud ajahetkedel pakkematerjalide hoiustatavad kogused laos olla tavapärasest suuremad. Ladustamistehnoloogia peab võimaldama praegusest rohkem hoiukohti, seejuures laoruumi maksimaalselt ära kasutades. Pakkematerjalide ladustamiseks on kaks erinevat võimalust- kas kõikide või osaliste aluste hoiustamine pakkimisalal. Kõikide kartongkastide ladustamisel tuleb kasutada kombinatsiooni kahe- ja ühekordsetest kaubaaluse riiulitest, võimaldades aluseid hoiustada kolmel korrusel. Alusekohti ja tööruumi tekitatakse juurde, kuid kaubaaluste käitlemiseks vajatakse spetsiaalseid tõstuki kahvlite pikendusi. Teise variandina on võimalik pakkimisalal tekitada juurde ruumi, kasutades kolmekorruselisi kaubaaluse riiuleid vaid kahe pakkimisala eraldusena pöördega seina äärt mööda. Hoiukohtade vajadus on kaetud, sest igast tooteartiklist ladustatakse pakkimisalal vaid kaks kuni neli alust, seda sõltuvalt nõudlusest. Ülejäänud varude hoiustamine toimub virnastamisel ladustamisalal, mida autor peab kõige mõistlikumaks lahenduseks. Pakkeliini nihutatakse seinale lähemale, suurendades oluliselt tööala. Kauba käitlemiseks on võimalik kasutada olemasolevat laotehnikat. Ettevõttes AS A.Le Coq on toodangu pakendamine plastkastist kartongkasti üheks olulisemaks mõjuteguriks läbimisaja kujunemisel ekspordis. Pakendatava toodangu mahtude kasvades tuleb luua kõik eeldused pakendamise protsessi efektiivseks toimimiseks, et tulla toime ka suure töökoormuse juures. Seeläbi suudetakse vähendada läbimisaega, hoides kinni vähem käibevahendeid ning pakkudes kvaliteetset klienditeenindust. Nimetatud lahendusettepanekud aitavad pakendamise protsessi muuta tootlikumaks, luues eeldused selle tõrgeteta funktsioneerimiseks.

Abstract [en]

It is said that the supply chain is as weak as its weakest link, so no deviations in the logistical process can be allowed. Activities of the supply chain members must be analyzed equally, in order to avoid potential bottlenecks, which prolong the transit time. The long transit time in AS A. Le Coq is heavily affected by supply chain activities within the enterprise. The goods remain in stock unduly long due to different errors that occur in the packaging process. Since the proportion of packaged products is increasing, the problem must be addressed before it grows any bigger. This thesis aims at analyzing the existing packaging process to identify the causes of errors, by using qualitative and quantitative research methods. Based on the analysis, the aim is to develop a system for creating, forwarding, processing and improving information, and its automatic transmission. It is also necessary to find the best methods to manage inventory levels and ways of using space more efficiently. A key priority is to improve the flow of information in the process in order to make it more transparent, by digitizing the ordering system. The system should be as easy as possible to use and monitored in real time in order to provide vital correct information. Availability of information will enable applying order points or MRP method depending on product demand for better management of inventory levels. Using the method reduces the probability of stock shortage. Larger stocks need more storage space, which implies the use of the new storage technology. The author of this thesis presents opportunities to implement the changes. The author finds that the proposals for a more effective process, and preventing glitches substantially improve the final outcome of the process and create clarity. By implementing the proposals it is possible to reduce transit time, which is one of the most important indicators of performance in the eyes of the customer in business today.

Item Type: thesis
Advisor: Ain Tulvi
Subjects: Economy and Management > Enterprise Logistics
Economy and Management > Process Modelling
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Monika Millend
Date Deposited: 01 Jun 2016 07:33
Last Modified: 01 Jun 2016 07:33
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1951

Actions (login required)

View Item View Item