Reklaami- ja muude esitlusmaterjalide kategooria juhtimisjuhiste loomine kontserni JELD-WEN Põhja-Euroopa Regiooni näitel

Hunt, Priit (2016) Reklaami- ja muude esitlusmaterjalide kategooria juhtimisjuhiste loomine kontserni JELD-WEN Põhja-Euroopa Regiooni näitel. [thesis] [en] Designing a Set of Category Management Guidelines for Advertising and Other Presentation Materials Based on Example of JELD-WEN Holding Inc. North Europe..

[thumbnail of Priit Hunt Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (936kB)
[thumbnail of lihtlitsents] Other (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Kaudsete ja otseste materjalide kategooriate juhtimine on kontserni JELD-WEN Põhja-Euroopa regiooni jaoks oluline protsess terves kontserni tarneahelas. Edukas kategooriajuhtimine nõuab aega, kvaliteetse informatsiooni olemasolu ja teoreetilisi teadmisi kategooriajuhtidelt. Neil peab olema võime tuvastada erinevates kategooriates potentsiaalsed kohad, mida optimeerides või luues uusi juhtimisjuhiseid on võimalik saavutada märkimisväärne kulusääst. Lisaks kulude säästmisele tasub optimeerida tarnijate arvu mõistlikkuse piires, näiteks osasid kategooriaid ei ole võimalik juhtida, kui tarnijate arv on alla kahe või kolme. Selline olukord võib tulla sellest, kui tarnijad tegutsevad oligopolistlikul turul. Reklaami- ja muude esitlusmaterjalide kategoorias tuvastas kategooriajuht, et 2015. aastal olid kontsernis JELD-WEN Põhja-Euroopa allüksustes põhjendamatult suured kulud, mille tulemusel tekkis vajadus reklaami- ja muude esitlusmaterjalide kategoorias luua juhtimisjuhised. Käesolevas töös esitatud probleemi lahendas autor kasutades kombineeritud juhtumiuurimuse strateegiat, mis esimeses osas hõlmas täisstruktureeritud intervjuu läbiviimist kontserni JELD-WEN Põhja-Euroopa regiooni allüksustes. Intervjuu eesmärk oli kaardistada allüksuste vajadused ning saada ülevaade olemasolevatest tarnijatest. Autor kogus intervjuust andmeid, loomaks kontsernile andmetekogu, mida kategooriajuht peab hakkama kasutama, kui reklaami ja muude esitlustoodete kategoorias on juhtimisjuhised rakendatud. Uurimuse teises osas analüüsis autor kontserni JELDWEN Põhja-Euroopa regioni allüksuste 2015. aasta kulusid. Kulude analüüsi tulemustele tuginedes lõi autor kulude vähendamise, jälgimise ja salvestusega seotud juhised. Uurimuse kolmanda osana tegi autor süvaanlüüsi kontserni varasemale kategooriajuhtimise projektile. Varasema projekti analüüsile tuginedes sai autor luua juhtimisjuhise, mis käsitleb endas tarnijate vähendamist kategoorias reklaami- ja muud esitlustmaterjalid. Lisaks uurimuslikule osale tugines autor teoreetilises osas käsitletud materjalile, et luua juurde veel juhtimisjuhiseid, mis on seotud reklamatsioonide salvestuse, tippjuhtkonna toe küsimise, ja kategooriajuhtide koolitusega. Loodud juhtimisjuhised ei ole unikaalsed kontserni JELD-WEN Põhja-Euroopa regiooni jaoks. Neid on võimalik kasutada teiste kategooriate juhtimiseks kontsernis JELD-WEN ning loodud juhtimisjuhiseid saavad üle võtta teised töötleva tööstuse valdkonnas tegutsevad ettevõtted. Loodud protseduuride rakendamiseks pakkus autor välja ideid, mis on seotud infotehnoloogia ning erinevate tööriistadega, mida töötlevas tööstuses kasutatakse toodetel ja protsessides esinevate probleemide juurpõhjuste leidmisel ning nende elimineerimiseks. Autor lõi kontserni JELD-WEN Põhja-Euroopa regiooni jaoks viis juhtimisjuhist. Antud juhiseid ei ole mõistlik luua liiga palju, sellisel juhul võib juhtimine muutuda keerulisemaks ning segasemaks. Kategooriajuhile peab jääma vaba voli ise tegutsemiseks, otsuste langetamiseks ning tähtaegade määramiseks.

Abstract [en]

Category management started in the field of retail sale at the beginning of 1980s. Manufacturing industry started to use this management model at the beginning of 1990s. Category management is not widespread in the sphere of industry. There is not much literature about it either, and no sufficient research that would have focused on category management in industrial concerns in a detailed enough way. The problem presented in this thesis paper is too high expenses on purchased materials in subdivisions of JELD-WEN’s North Europe region. There is no clear and standardised review of expenses that occur while purchasing materials in the category of advertising and other presentation materials. In addition, there is no detailed overview of the suppliers of the service. Proceeding from this, the aim of the thesis paper is to draw up a set of managerial guidelines for advertising and other presentation materials. They cover the guideline concerning the issue of reducing the number of suppliers and their choice; the guideline concerning monitoring, recording and reducing the costs; the guideline on supplier cooperation; the guideline for requesting senior management support; the guideline for improving the theoretical knowledge of category managers. In the research part a combined management research strategy was used and the main method applied was management research. During the problem solving the author applied the fullystructured written interview method, which resulted in mapping the present situation and the needs for advertising and other presentation materials in the subdivisions of the concern in one region. The author collected data from the interviews to draw up a collection of data for the concern which the category manager has to make use of when the guidelines in the category of advertising and other presentation materials have been implemented. In the second part of the research, the author analysed the costs and expenses of the year 2015 in the subdivisions of JELD-WEN North Europe. The third part is the author’s detailed analysis of the previous category management project of the concern. Based on the data collected from the research and the materials discussed on the theoretical part, the author formulated the following managerial guidelines: • The guideline concerning the issue of reducing the number of suppliers; • The guideline concerning the control, recording and reduction of costs; • The guideline concerning keeping records of claims; • The guideline for requesting senior management support; • The guideline for improving the theoretical knowledge of category managers. The set of guidelines mentioned above is not unique for JELD-WEN North Europe. It is possible to use the guidelines in other fields of category management in JELD-WEN, and they could be adapted by other enterprises in manufacturing industry. The author drew up five managerial guidelines for JELD-WEN North Europe. It is not reasonable to draw up too many guidelines like that, as it may make the management process more complicated and confusing. The category manager needs to have full liberty to act on their own, to make decisions and to set deadlines.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Subjects: Economy and Management > Supply Chain Management and Contracts
Economy and Management > Retail and Wholesale Trade
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Priit Hunt
Date Deposited: 01 Jun 2016 07:24
Last Modified: 31 Aug 2019 08:29
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1936

Actions (login required)

View Item View Item