Ettevõtte HRX AS Ida-Eesti regiooni jaotusvedude töökorralduse efektiivistamine ja kulude optimeerimine

Reimann, Magnus (2016) Ettevõtte HRX AS Ida-Eesti regiooni jaotusvedude töökorralduse efektiivistamine ja kulude optimeerimine. [thesis] [en] Optimization of expences and the improvement of the efficiency of the management of the distribution services of HRX AS’s eastern-Estonian region.

[thumbnail of Diplomitöö Magnus Reimann.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (160kB)

Abstract

Diplomitöö kirjutamise aluseks on võetud ettevõte HRX AS. Transpordi ettevõtete üleküllusest tingitud tihe konkurents sunnib ettevõtteid oma kulusid optimeerima ja töö efektiivsust tõstma. Käesoleva diplomitöö eesmärgiks oli leida veokorraldus lahendus mis aitaks ettevõttel HRX AS vähendada kulusid ja suurendada veokorraldus efektiivsust. Diplomitöö teoreetilises pooles leidis autor tähtsad võtmekohad mis mõjutavad transpordi efektiivset korraldamist, nendeks osadeks on liinivedu, jaotus- ja korjevedu ning terminal. Lisaks tõi autor teoorias välja veokorraldust hõlbustavad tugifunktsioonid nagu IT lahendused, klienditeenindus ja strateegiline juhtimine ning nende tähtsus. Autor kasutas lõputöös juhtumiuurimis meetodit. Andmete kogumiseks pöördus autor ettevõttesse HRX AS ja küsitles ettevõtte veokorraldajat ja alltöövõtja autojuhti, lisaks kogus andmeid ettevõtte dokumentidest. Allikatest selgus, et ettevõtte suurimaks probleemiks on vähene paindlikus ja kõrged kuluhinnad Ida-Eesti teeninduspiirkonnas. Analüüsides praegust veokorraldust selgus, et suuri kuluhindasi põhjustab kahe veovahendi kasutamine Tabasalust Ida-Eesti teeninduspiirkonda ja vastupidi kahe veovahendi kasutamine tagasi pöördumisel Ida-Eesti teeninduspiirkonnast Tabasalusse. Analüüsi tulemusena töötas autor välja parendusettepanekud millede eesmärgiks on veokorralduse efektiivistamine ja kulude optimeerimine. Parendusettepanekuna soovitab autor võtta kasutusele kohalik jaotusterminal ja veokorralduses liinivedu teostada ühe veokiga ja kohaliku jaotus kahe veovahendiga. Diplomitöö tulemusena töötas autor välja parendusettepaneku ja võrdles praegust veokorraldust parendusettepanekuga. Võrdluseks loodi kaks simulatsiooni. Ühe puhul võrreldi kulusid ja veokorraldus võimekuse reservi praeguste klientide arvu juures. Teise simulatsiooni puhul võrreldi kulusid maksimaalse teenindusvõimekuse puhul. Tulemusena sai autor teada, et ettevõttel HRX AS on tasuvam kasutada praeguse klientide arvu juures olemas olevat veokorraldust ja kui plaan on suurendada oma turuosa Ida-Eesti teeninduspiirkonnas, siis tuleks võtta kasutusele autori poolt välja pakutud parendusettepanek. Diplomitöö autori arvates suudaks ettevõte HRX AS turuosa kasvu järel parendusettepanekuid rakendades hoida kokku kulusid ja pakkuda efektiivset ja paindliku transpordi teenust.

Abstract [en]

This thesis is based on the company HRX AS. Intense competition caused by the excessive amount of transportation enterprises forces companies to optimize their expenses and improve their work efficiency. The aim of this thesis is to discover a solution to help HRX reduce their expenses and improve the efficiency of the transportation service management. In the theoretical part of this thesis, the author discovered important key issues which affect the efficient management of transportation. These are regular services, distribution services (pick-up and delivery) and the terminal. Additionally, the author presented the theoretical basis and the importance of supportive functions which simplify the management of transportation services, such as IT-solutions, customer service and strategical management. The author of this thesis used the case-study research method. To collect the necessary data, the author interviewed the transport manager of HRX, a sub-contractor’s driver, and collected data from the company’s documents. The sources indicated that the company’s biggest problems are the lack of flexibility and high expenses in the Eastern-Estonian service area. The analysis of the current transportation management showed that the expenses are high due to the fact that the company is using two transport vehicles on the route from Tabasalu to the Eastern-Estonian service area and two vehicles on the route from the Eastern-Estonian service area back to Tabasalu. As a result of the analysis, the author developed proposals for the optimization of the expenses and the improvement of the efficiency of the distribution services. The author proposes to start using a local distribution terminal and to carry out regular services, using one vehicle, and carry out local distribution, using two vehicles. As a result of this thesis, the author developed a proposal and compared it to the current transportation service by creating two simulations. One of them compared the expenses and the transportation capacity reserve according to the current amount of clients, the other simulation compared the expenses in the situation of maximum customer service capacity. As a result, the author discovered that with the current amount of clients, it is more profitable for the company to use the current transportation management system. If the company wishes to increase their market share in the Eastern-Estonian service area, the proposal given by the author should be implemented. The author of this thesis is of the opinion that under the circumstances of market growth, HRX AS will be able to optimize their expenses and offer an efficient and flexible transportation service by implementing the given proposal.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Transport > Transport Economics
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Magnus Reimann
Date Deposited: 18 May 2016 15:12
Last Modified: 02 Sep 2019 09:45
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1928

Actions (login required)

View Item View Item