Üldkulumaterjalide varude prognoosimine ABB AS komplektalajaamade tehase näitel

Potter, Irina (2016) Üldkulumaterjalide varude prognoosimine ABB AS komplektalajaamade tehase näitel. [thesis] [en] Auxiliary Material Inventories Forecasting on example of PLC ABB Compact Secondary Substations Factory.

[thumbnail of Irina Potter_Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (525kB)

Abstract

Materjalide varudel on tootmisettevõttes oluline roll, seetõttu varude ratsionaalne juhtimine on hädavajalik, et vältida liigseid varusid või varu defitsiidi olukorda. Varude prognoosimine on tähtis varude juhtimise osas. Eksisteerivad mitmed prognoosimise meetodid, mis omakorda jagunevad kaheks peamiseks grupiks - kvalitatiivseteks ja kvantitatiivseteks meetoditeks, kuid iga meetodi sobivus sõltub prognoosi tegemisest vajalikute andmete kättesaadavusest. Käesoleva lõputöö probleem viitab sellele, et üldkulumaterjalide varusid prognoositakse mitte tuginedes nende tegelikule kulule. Autor täitis lõputöö sissejuhatuses välja toodud uurimisülesandeid ja jõudis teatud järeldusteni. ABB AS komplektalajaamade tehases prognoos tehakse kvalitatiivse meetodi järgi, nimelt kasutades isisklikku või eksperthinnangut. Statistilisest analüüsist selgus, et praegu enamikukäsitletavaid Kanban üldkulumaterjale tellitavad kogused on võrdsed kuuvajadusele või ületavad kuuvajadust. Autor rakendas enamlevinumaid prognoosimise kvantitatiivseid meetodeid, mille hulgas on libisev keskmine, eksponentsiaalne silumine ja lineaarne trendijoon või lineaarne regressioon ja sai üllatusliku tulemuse. Analüüsist tuli välja, et paljude materjalide tegelikku vajadust rahuldas rohkem kvalitatiivne prognoos, kui rakendatud kvantitatiivsed meetodid. Riiuli üldkulumaterjalide võrdlevast analüüsist tuli välja asjaolu, et teatud materjalide vajadus suurenes ja prognoosimise seisukohalt need materjalid nõuavad tähelepanu. Ettepanekute osas olulisemad olid järgmised: • Edasi kasutada prognoosimiseks kvalitatiivset meetodit, kuid on vaja pöörata erilist tähelepanu materjalidele, mille prognoositud vajadus kõvasti erineb tegelikusest vajadusest. Nende hulgas on materjalid X1, X2, X4, X7, X8, X9, X11, X14 X15. • Riiuli üldkulumaterjalide õigeaegsemate tarnete tagamiseks pöörata tähelepanu materjalidele, mille vajadus võrreldes 2015. aastaga suurenes. Nende hulgas on materjale Y2, Y3, Y5, Y10, Y13, Y15, Y19, Y20. • Vaadata üle ja hinnata vajadust sõlmida riiuli üldkulumaterjalide tarnijatega lepinguid fikseeritud materjalide hindadega, tagades rahuldavaid hindasid koostöö vältel. • Kanban kahe kasti süsteemi asemel võtta kasutusele elektroonilist Kanban, mis prognoosimise seisukohalt muudab materjalide koguste korrigeerimist kiiremaks, lihtsamaks ja tõhusamaks ja parandab materjalide liikumise nähtavust. Käesoleva lõputöö eesmärk oli töötada välja parendusettepanekuid üldkulumaterjalide varude prognoosimiseks. Autor arvab, et on jõudnud lõputöö kirjutamise alguses püstitatud eesmärgini, kuid on oluline meeles pidada asjaolu, et saadud tulemused kehtivad kuna alajaamade tootmise maht on samal või vähemal tasemel ja kasutusel on samad üldkulumaterjalid. Uute materjalide kasutusele võtmine eeldab prognoosimise meetodi ülevaadet.

Abstract [en]

PLC ABB Compact Secondary Substations Factory like every manufacturing company aims to maintain materials inventory at an optimal level, that inventory isn't inadequate or idle. Therefore inventory management is important part in manufacturing company. Inventory forecasting gives an important input for inventory management and helps to provide valuable information and on-time deliveries. Herein author of thesis focuses on auxiliary materials, which are used on the shop floor. Problem consists of circumstance that auxiliary material forecasting takes place without their actual expense calculation. Therefore it could effect on performance of production planning. The more accurate material requirement planning is the reason of smooth manufacturing process. The objective of this graduation thesis is to identify possibilities to make forecasting of auxiliary materials inventory more effective. In the theoretical part of the research, the author points out nature of inventory and importance of forecasting in manufacturing company, also presents different forecasting methods and alternatives to forecasting. Further the author describes the current situation of auxiliary materials inventory management in PLC ABB Compact Secondary Substations Factory. On the basis of the previous information, the author carries out statistical analysis for Kanban materials and examines used in PLC ABB Compact Secondary Substations Factory qualitative forecasting method and common quantitative methods like moving average, exponential smoothing and linear trend line/linear regression with a view to compare result with the material actual demand and determine the most suitable forecasting method. Also the author carries out comparative analysis for the non-Kanban auxiliary materials. The results of statistical analysis revealed that most Kanban materials order quantity is equal to average monthly demand or exceeds it and qualitative forecasting method meets more with Kanban materials actual demand than quantitative forecanting methods. The result of comparative analysis revealed that some material requirements are increased and it requires attention in terms of forecasting. Based on the theoretical background, the best practice and the conducted research the author of the thesis present proposals, the most important of these are: • To use for Kanban auxiliary materials inventories forecasting qualitative method, but take notice of materials, which forecasting requirement greatly differs from actual requirement. These materials are X1, X2, X4, X7, X8, X9, X11, X14 X15. • To take notice of non-Kanban auxiliary materials, which requirement is increased in 2016 compared to 2015. These materials are Y2, Y3, Y5, Y10, Y13, Y15, Y19, Y20. • To estimate the need to establish with non-Kanban auxiliary material suppliers contract with fixed prices. • To integrate electronic Kanban system instead of traditional two-card system based Kanban, that in terms of forecasting makes optimization of Kanban cards faster and more effective and improves the visibility of materials flow. The author believes that the aim of this graduation thesis was reached, however it is important to remember, that results are applied till PLC ABB Compact Secondary Substations Factory production capacity is at the same or lower level and the same auxiliary materials are used.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Inventory Managment
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Irina Potter
Date Deposited: 01 Jun 2016 06:37
Last Modified: 02 Sep 2019 09:44
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1924

Actions (login required)

View Item View Item