Transpordi- ja käsitluskulude kuluarvestusprotsessi täiustamine rahvusvaheliste lennuvedude ekspedeerimisel

Uduste, Jargo (2016) Transpordi- ja käsitluskulude kuluarvestusprotsessi täiustamine rahvusvaheliste lennuvedude ekspedeerimisel. [thesis] [en] Improvement of Transportation- and Handling Costs Accounting Process in International Air Freight Forwarding.

[thumbnail of Jargo Uduste Lõputöö 2016.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Autor püstitas käesoleva uurimistöö põhiprobleemi, lennusaadetiste ekspedeerimisel ei ole jooksva kuu lennusaadetiste transpordi- ja käsitluskulud jälgitavad, mis pärsib kulude analüüsi ning saadetisepõhist kasumlikkuse hindamist lennutransporditeenuse hinnastamisel kohalikul tasandil. Eesmärgi täitmiseks ja probleemile lahenduse leidmiseks oli esmalt tarvis koguda lennusaadetiste ekspedeerimise spetsiifikat puudutavat teoreetilist materjali. Lennusaadetiste ekspedeerimise veoturul tegutsevad osapooled on lennukauba vedajad, kaubasaatjad ning nende vahendajatena enamasti ekspedeerimisettevõtted. Lennusaadetise ekspedeerimisprotsess koosneb lennusaadetise lähetamise-, saatmise-, lennutranspordi-, vastuvõtmise ja üleandmise etapist. Lennusaadetiste ekspedeerija jaoks koosneb ühe lennusaadetise transpordi kogukulu erinevatest transpordi- ja käsitluskuludest mitmete osateenuste eest kogu ekspedeerimisprotsessis. Tekkivad erinevad transpordi- ja käsitluskulud kantakse kuluobjektile, milleks on transporditellimus. Antud toimingute jada võttis autor kokku lennusaadetiste transpordi- ja käsitlukulude kuluarvestusprotsessina. Eelmainitud protsessi täiuslikkusest sõltub muuhulgas ka lennusaadetiste transporditeenuse hinnastamise täpsus. Autori uurimistöö uurimismeetodid tulenesid uurimistöö põhiprobleemi olemusest. Uurimistöö probleemi olemus dikteeris peamiselt kvantitatiivsete meetodite kasutamist uurimistöös. Teiselt poolt, et täiustada hetkel olemasolevat transpordi- ja käsitluskulude kuluarvestusprotsessi ettevõtte äriüksuses tuli autoril kasutada ka kvalitatiivseid meetodeid. Tulenevalt omakorda uurimismeetoditest, oli käesoleva uurimistöö uurimisstrateegiaks kombineeritud arendusuurimus. Autor uuris oma töös DHL Estonia AS, Global Forwarding äriüksuse Eesti esinduse transpordi- ja käsitluskulude kuluarvestusprotsessi odavlennutranspordi teenuse puhul import suunal. Odavlennutranspordi teenuse puhul on tegemist uksest- ukseni kombineeritud transpordimudeliga. Peamiseks transpordiliigiks on sealjuures lennutransport kombineerituna maanteetranspordiga. Lisaks toimub igas vaheterminalis maksimaalne konsolideerimine. Autor viis läbi valimisse kuulunud november 2015 ettevõtte äriüksuse Eesti esinduses käsitletud lennusaadetiste põhjal statistilise andmeanalüüsi erinevate transpordi- ja käsitluskulude ja sealsete erisuste tuvastamiseks. Valimisse kuuluvate lennusaadetiste ettevõtte sisedokumentide analüüsi käigus selgus, et ühele transporditellimuse kantakse antud odavlennutranspordi teenuse puhul kokku viis kuluarvet. Statistiline andmeanalüüs näitas, et valimisse võetud lennusaadetiste tegelikes- ja prognoositud käsitluskuludes esines kuluerisusi. Antud tulemused põhjendasid uudse ning tegelike kulude põhisema transpordi- ja käsitluskulude kuluarvestusprotsessi mudeli loomise vajaduse. Sellest tulenevalt jätkas autor statistilist andmeanalüüsi ja leidis kõigi valimi lennusaadetiste tegelikud kaalutud keskmised transpordi- ja käsitluskulud mis olid sisendtulemusteks. Leitud tulemuste põhjal kujundas autor uudse ning tegelikel kuludel põhineva transpordi- ja käsitluskulude kuluarvestusprotsessi mudeli, mis võimaldab leida ühe lennusaadetise summaarset prognoositavad transpordi- ja käsitluskulu transporditeenuse hinnastamise hetkel. Kontrollimaks mudeli tööd, viis autor läbi simulatsiooni. Läbiviidud simulatsiooni tulemuste põhjal leidis autor, et loodud transpordi- ja käsitluskulude kuluarvestusprotsessi mudel muudab pikas perspektiivis transporditeenuse hinnastamisel prognoositavad transpordi- ja käsitluskulud tegelike kulude põhisteks. Seda juhul, kui mudelit rakendada järjepidevalt ühe kalendrikuu lennusaadetiste transporditeenuse hinnastamisel. Paralleelselt viis autor läbi mittestruktureeritud intervjuu Tarmo Künnapuuga, DHL Global Forwarding äriüksuse lennutranspordi teenusejuhiga Baltikumi esindustes. Intervjuu eesmärgiks oli tuvastada ettevõttes hetkel kasutuselolev lennusaadetiste transpordi- ja käsitluskulude kuluarvestusprotsess ning selle kitsaskohad. Lähtudes mittestruktureeritud intervjuu tulemustest leidis autor, et põhjendatud on DHL Estonia AS, Global Forwarding äriüksuse Eesti esinduses uue tööprotsessi osa väljatöötamine, mida kasutada äriüksuses tegelike- ja prognoositud lennusaadetiste transpordi- ja käsitluskulude kuluarvestusprotsessis. Autor kujundas odavlennutranspordi importlennusaadetiste tegelike- ja prognoositud transpordi- ja käsitluskulude sisestamiseks transpordi- ja käsitluskulude sisestustabeli. Tabel täiustab kuluarvestusprotsessi ettevõtte äriüksuses tehnilisel tasandil ning loob lisandväärtust transpordi- ja käsitluskulude kuluarvestusprotsessi mudelile muutes mudeli uuendatavaks ja jätkusuutlikuks. Autori ettepanekul tuleb DHL Estonia AS, Global Forwarding äriüksuse Eesti esinduses käivitada pilootprojekt. Pilootprojekti käigus tuleb üheaegselt kasutusele võtta autori poolt kujundatud transpordi- ja käsitluskulude sisestustabel ning transpordi- ja käsitluskulude kuluarvestusprotsessi mudel. Autor on seisukohal, et mõlemad täiustavad oma koosmõjul ettevõtte äriüksuses hetkel kasutuselolevat transpordi- ja käsitluskulude kuluarvestusprotsessi rahvusvaheliste lennuvedude ekspedeerimisel, mis oli uurimistöö eesmärgiks ning leiti lahendus uurimistöö põhiprobleemile.

Abstract [en]

Transpordi- ja käsitluskulude kuluarvestusprotsessi täiustamine rahvusvaheliste lennuvedude ekspedeerimisel – Improvement of Transportation- and Handling Costs Accounting Process in International Air Freight Forwarding. The topic of current thesis is „Improvement of Transportation- and Handling Costs Accounting Process in International Air Freight Forwarding“. The main issue of current reseach is the fact that the actual transportation- and handling costs of air shipments are not visible on monthly basis and not detailed enough which leads to difficulties in costs- and profitability analysis of air shipments from the local Estonian agency’s point of view. Research is divided into three main parts: 1) specifics of Air freight forwarding from theoretical point of view; 2) scientific development research for improvement of transportation- and handling costs accounting process in international air freight forwarding; 3) results of the study. In air freight forwarding process of PLC DHL Estonia, Global Forwarding division agency in Estonia there is currently a situation where air freight forwarders and sales representatives do not know the exact total of transportation- and handling costs when quoting price for Air Economy import service transport price inquiry. From the company’s point of view, it is essential to react quickly to potential customer’s transportation price request. Then the transportation- and handling costs accounting process again takes time till it is completed. From freight forwarder’s point of view the total costs for air freight shipment sums up from five invoices provided by partners who were all involved in air freight forwarding process. It is very important to see all the exact costs in air freight transportation chain once the cost accounting process is complete. It results in real costs based transportation quotes, which leads to knowledge the forwarded air shipment transportation orders don’t end up in loss or the quotes for customers are not over priced. The aim of current research is to improve the cost accounting process of transportation- and handling costs in PLC DHL Estonia, Global Forwarding division from local Estonian agency’s point of view. All financial data used in this research originates from PLC DHL Estonia, Global Forwarding division agency in Estonia and scientific literature based on transport and logistics. In second chapter author focused on development reseach programme using statistical analysis to find out all the existing transportation- and handling costs of imported air shipments in November 2015. The author also looked for differences in estimated and real transportation- and handling costs. As differences found, author continued with second statistical analysis to find real average transportation- and handling costs. Using the statistical research results, autoher developed a new price calculating model for estimating transportation- and handling costs at the time when quoting transportation price which is based on real costs following after the air transportation process itself. Using simulation method proved that the new pricing model works in long perspective when all the quotes for customers are done by using the new model. Most of the estiamted costs will end up being the same as real costs after the cost accounting process. At the same time the DHL Global Forwarding Head of Air Freight Product in the Baltic States was interviewed (Tarmo Künnapuu). Based on the interview results author put together new cost calculating tool for calculating estimated and real transportation- and handling costs. Cost calculating tool helps to see in more details costs and financial information earlier than it used to be regarding the forwarded air shipments in the company. Cost calculating tool also supports the new pricing model making it sustainable in time as it can be updated with new real costs using similiar statistical methods as in this reseach. In conclusion autohor suggests to integrate the both, cost calculating tool for calculating transportation- and handling costs and new price calculating model, to improve the cost accounting process of transportation- and handling costs in PLC DHL Estonia, Global Forwarding division from local Estonian agency fulfilling the aim for this research and founding the solution for the main problem.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Subjects: Transport > Air Transport
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Jargo Uduste
Date Deposited: 01 Jun 2016 06:35
Last Modified: 02 Sep 2019 10:02
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1921

Actions (login required)

View Item View Item