TIR-süsteemi ja siseriikliku käenduse kasutuse võimalused tolliriskide maandamisel kaupade veol Vene Föderatsiooni

Rokaševitš, Anna (2016) TIR-süsteemi ja siseriikliku käenduse kasutuse võimalused tolliriskide maandamisel kaupade veol Vene Föderatsiooni. [thesis] [en] TIR-system and alternatives of domestic guarantee in order to decrease customs risks during transport of goods to Russian Federation.

[thumbnail of TTK_lõputöö_Anna_Rokaševitš_KTL81.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (674kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (167kB)

Abstract

Iga ettevõtte eesmärgiks on kasumi teenimine ja üheks selle eesmärgi täitmise võimaluseks on kulude optimeerimine. Sama eesmärk on ka Esterson OÜ-l, kes tegeleb venesuunalistega vedudega. Transiitvedudel on täiendavaks ohuks tolliriskid, mida vedajad maandavad erinevate tolligarantiisüsteemidega. Juhul, kui tegu on Euroopast Vene Föderatsiooni liikuva kaubaga, on vedajatel võimalus valida TIR- tagatissüsteemi kui ka Vene Föderatsiooni rakendatud siseriikliku käenduse garantiisüsteemi vahel. Käesolevas lõputöös autor keskendus kahe tolliprotseduuri võrdlusele- TIR- süsteem ning siseriiklik käendus. Ehkki lõputöö põhineb Esterson OÜ andmetel, on võimalik tolliriskide maandamise võimalusi ning kulude vähenemist kasutada teistes transiitvedudega tegelevates ettevõtetes. Antud uurimistöö ajendiks oli asjaolu, et Esterson OÜ-l on võimalik transiitvedudel kasutada erinevaid tagatissüsteeme ning kumba nendest on mugavam ja mõistlikum rakendada, ei olnud selge. Kuna siseriiklik käendus on uus tollisüsteem autor pidi sellest rohkem teadlik olla. Nagu TIR käsiraamatus on kirjutatud, et TIR- garantiisüsteem on mugav, turvaline ja vedajate poolt eelistatud oli vaja üle vaadata, kas autovedajad Eestis, kes tegutseb venesuunalistega vedudega kasutavad TIR- süsteemi transiitvedudel. Lõputöö teooria osas analüüsis autor erinevate garantiisüsteemide kasutuse võimalusi kaubaveol Vene Föderatsiooni. Samuti teooria osas autor tutvustas ettevõtteid Esterson OÜ, kes tegutseb transiitvedudega Vene Föderatsiooni ja OOO „AGENT ARSENAL“, kes pakub siseriikliku käenduse garantiisüsteemi vedajatele. Antud lõputöö teises osas tõi autor välja uurimuse metoodika ja kirjeldas uurimuse etapid. Täpsemalt oli kirjeldatud, kuidas autor viis läbi tema poolt väljavalitud andmekogumismeetodid, mida need endast kujutasid. Autor modelleeris identsed näidisveod, mille kaudu ta võrdles kahte erinevat tolliprotseduuri. Käesoleva lõputöö kolmas osa sisaldas uurimusandmete analüüsi. Töö algandmeteks olid läbiviidud kiire e- küsitluse tulemused, mis näitasid kumba tolliprotseduuri autovedajad kasutavad. Enamik küsitud autovedajatest kasutavad siseriiklikku käendust ja ainult 1/4 TIR- tagatissüsteemi. Küsitluse põhjal autor sai teada, miks autovedajad kasutavad Vene Föderatsioonis rakendatud siseriikliku käenduse tolliprotseduuri. Kuna siseriikliku käenduse kohta ei ole piisavalt informatsiooni autor viis läbi süvaintervjuu OOO „AGENT ARSENAL“ esindajaga. Uurimuse käigus leitud andmete analüüsimise ja tõlgendamise järel tegi autor tulemustest järeldused ja ettepanekud. Antud lõputöö tulemusena selgus, et eesti vedajad kasutavad rohkem siseriiklikku käendust, kuna see tolliprotseduur on kaasaegne, mugavam kasutada, ei nõua vedajapoolseid täiendavaid garantiisid ja on maksumuselt konkurentsivõimeline. Autori peamised ettepanekud olid seotud TIR- süsteemi täiustamisega, et olla konkurentsivõimeline alternatiivsete tollitagatiste süsteemidega. Nendeks olid muuta süsteemi vedajasõbralikumaks ning juurutada elektroonilise vormistuse võimalus, suurendada erandkorras tagatud maksude piirmäär 60 000 eurolt kuni 80 000 euroni. Siseriikliku käenduse arendamiseks on mõistlik teha see süsteem kättesaadavaks rahvusvaheliseks selliselt, et see kataks tolliriskid ka väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi. See loomulikult eeldab riikidevahelisi kokkuleppeid, mis tänase poliitilise ebastabiilsuse juures ilmselt ei ole reaalne. Esterson OÜ on võimeline oma kulud vähendada Vene Föderatsiooni kaubaveol siseriikliku käenduse rakendades, kuna see tolliprotseduuri meetod on sobivam. Samuti ettevõte võib TIR-liikmeolekust loobuda ning sellega kokku hoida firma kulud.

Abstract [en]

Every company’s objective is to earn profit and one of opportunities to reach this goal is cost optimization. Esterson Ltd., who deals with cargo transportation to and from Russia, has the same target. Customs risks are additional threat in transit transport, and carriers try to manage them using different customs guarantee systems. If the cargo is moving from Europe to Russian Federation, carriers can choose between TIR-return system and domestic guarantee system applied by Russian Federation. The author of this final thesis focused on comparison of two customs procedures - TIR-system and domestic guarantee. Although the thesis is based on facts and information of Esterson Ltd., all other companies, who deal with transit cargo, can use same options to manage customs risks and decrease costs. Inducement to this research was the fact that Esterson Ltd. has the possibilities to use different return systems, but which one is more convenient and more reasonable, was not clear. In the theory of this research the author has analized opportunities of different guarantee systems used during transportation of goods to Russian Federation. In the second part of this final thesis the author showed the method and described steps of research. Specifically it was described how the author cunducted selected data collection methods, how did they look like. Author modeled identical examples of transportation, which helped him to compare two different customs procedures. The third part of thesis contained the analysis of research data. In order to get initial data, author carried out the Internet based interview among the carriers. The results of this interview showed which customs procedure is used by carriers. The majority of interviewed carriers are using domestic guarantee and only quarter – TIR-return system. After data analysis and interpretation of the results of the survey author made his conclusions and proposals. As the result, this final thesis showed that Estonian carriers use domestic guarantee more frequently, because this procedure is modern, convenient to use, does not require any additional guarantees from the carrier and has competitive cost. Author's main proposals were related to the improvement of the TIR-system in order to be competitive with alternative customs guarantee systems. These were to make the system friendlier for carrier and to introduce an electronic system, to increase the exceptionally assured marginal tax rate from 60 000 euros to 80 000 euros. As for the development of domestic guarantee, it would be reasonable to make the system available internationally in a way that it covered customs risks outside Russian Federation as well. Of course it requires agreements between the countries, which is quite impossible due to today’s political instability.

Item Type: thesis
Advisor: Tõnu Mägi
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Anna Rokaševitš
Date Deposited: 01 Jun 2016 06:34
Last Modified: 02 Sep 2019 09:57
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1920

Actions (login required)

View Item View Item