Veoprotsessi efektiivsuse tõstmise võimalused mobiilse rakenduse abil DB Schenkeri näitel

Kuusküll, Kerda (2016) Veoprotsessi efektiivsuse tõstmise võimalused mobiilse rakenduse abil DB Schenkeri näitel. [thesis] [en] Opportunities to Improve the Efficiency of Transportation Process by using Mobile App based on DB Schenker.

[thumbnail of Kerda_Kuusküll_lõputöö_word.PDF] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (145kB)

Abstract

Veoprotsessis osaleb palju osapooli ja info liigutamise kiirus nende osapoolte vahel on äärmiselt oluline. Infotehnoloogia areng on loonud väga palju tehnilisi vahendeid, et vähendada asjatut ajaraiskamist ning kiirendada info edastamist protsessis osalejate vahel. Selleks, et vastat klientide nõudmisetel ja püsida konkurentsis, on logistikas aeg ja info liikumine väga oluline. Kauba kiire ja õigeaegse liikumise aluseks on informatsioon, mis liigubkliendi ja klienditeeninduse, klienditeeninduse ja veokorralduse, veokorralduse ja juhi ning juhi ja kliendi vahel. Veoprotsessi all mõeldakse veose vedu sihtpunktist lähtepunkti kauba või lastiruumis ning kõiki toiminguid mis jäävad sinna vahele. Veoprotsess koosneb erinevatest lülidest ning ettevõtte efektiivsus sõltub sellest, kuidas firma suudab need lülid omavahel toimima panna. Ükski protsess ei saa toimida üksinda ja iseseisvalt, vaid peab töötama koos ja ühiselt. Iga protsess toetab teineteist ja eesmärgiks on kvalitiivse teenuse pakkumine rahuldamaks kliendi nõudmisi. Kliendi jaoks on oluline saada informatsiooni kauba liikumise kohta transpordi igas etapis ning seetõttu on tähtis, et operatiivsed infovood liiguks kogu protsessi ulatuses efektiivselt ja kiiresti. Infovoogude kiire liigutamine veoprotsessis osalejate vahel, transpordi nähtavus ja paindlikkus on autori arvates ettevõtte efektiivsuse võti. Veoprotsessi peab vaatama kui tervikut, kus iga element täiustab teineteist. Protsessid peavad olema arusaadavad ja jälgitavad, et protsessis osalejad neid mõistaks ning ettevõte saaks arvestada iga protsessi toimingu kulusid. Autor uuris lõputöös ettevõtte kahe erineva osakonna veokorraldamise protsesse, et välja selgitada, millised on nende protsesside erinevused, kulud ja töötajate tegevuste ajalised toimingud. Lõputööeesmärk on tõsta rahvusvaheliste vedude veoprotsessi efektiivsust. Protsesside võrdlemise aluseks võttis autor: • kodumaa veokorralduse, kus vedude planeerimine ja korraldamine on viidud üle kontserin poolt loodud nutirakendusele • rahvusvaheline veokorraldus, kus vedude planeerimine ja korraldamine tehakse telefoni ja emaili teel. Autor analüüsis ettevõtte süsteemsete vedude grupikauba transpordi korraldamise protsesse. Analüüsist selgus, et võrreldes nutirakendusega ja ilma nutirakenduseta, on veotellimuse käsitlemise etappide tegevused mõlemas protsessis nii ajaliselt kui sisult erinevad. Autor jaotas veotellimuse käsitlemise 8 põhietapiks ning mõõtis iga etapi tegevuste aega kummaski protsessis. Mõõtmistulemused näitasid, et tegevuste ajaline erinevus on 11,45 minutit ühe veotellimuse käsitlemise kohta. Veoprotsessis, kus kasutatakse nutirakendust on info edastamine ja otsimine palju kiirem ning infomüra tekib vähem. Töötajatel on veotellimusest läbi süsteemi pidev ülevaade ning operatiivse info jagamine on seetõttu lihtsam. Veoprotsessis, kus nutirakendust ei kasutata võtavad kõige rohkem aega tegevused, kus on vaja informatsiooni ettevõtte siseselt erinevatest osakondadest. Protsessis on palju osapooli ja infosulg tekib kiiresti. Nutirakendus aitab töötajatel infot kiiremini edastada, otsida ja kiirendab protsessi läbimisaega 47,7 % võrreldes vedude korraldamist ilma nutirakenduseta protsessis. Järgnevalt arvutas autor välja, kui suured on ühe ettevõtte kulud veotellimuste käsitlemise kohta paberil veokirja protsess vs nutirakenduse protsess. Analüüsist selgus, et ühe veose paberil veokirja komplekti kulu on 0,24 eurot. ning nutirakendusega protsessis, kus füüsilisi paberil veokirju enam ei toodeta, on kulu 0,18 eurot. Füüsilise paberi ja digitaalse veokirja omahind erineb teineteisest 25%. Paberil veokirja kuludesse arvestas autor nii paberi oma hinda, printimise kulu ja töötajate füüsilisi tegevusi, mis on seotud paberil veokirja printimise, sorteerimise ja skaneerimisega. Kodumaa veoprotsessis nutirakendusega füüsilisi pabereid ei eksisteeri ning kogu veokorraldus on üle viidud digidokumentidele. Tööautomatiseerimiseks ja keskkonna kasulikkuse seisukohalt on selline protsess väga hea. Kliendid saavad vajadusel süsteemist dokumendid veo tõestamisesks igal ajal alla laadida. Sel viisil ei sõltu klientide soovid ettevõtte tööajast ja kogu info on kliendikontol pidevalt olemas. Analüüs näitas, et 2015. a veotellimuste protsesside käsitlemise kulu etevõttele nutirakendusega on 47,67 % odavam, kui ilma nutirakenduseta. Kui ettevõtte kulu ühe veotellimuse käsitlemise kohta ilma nutirakenduseta protsessis on 6 eurot ja nutirakendusega on see kulu 3,14 eurot, siis säästab ettevõte iga tellimuse käsitlemise pealt 2,86 eurot. Selline sääst on suur võit ja sellega tõestas autor, et nutirakenduste kasutamine mitte ainult ei muuda kogu veoprotsessi efektiivsemaks ja läbinähtavamaks vaid aitab ettevõttel kulusid kokkuhoida. Lõputööst selgus, et nutirakenduse kasutamine transpordi korraldamisel ja planeerimisel on üks võimalus, et tõsta veoprotsessi efektiivust. Nutirakendused aitavad automatiseerida tööprotsesse, kiirendada info otsingut ja edastamise võimalusi ning aitavad parandada operatiivsete protsesside kulgemist. Rahvusvahelistel vedudel on nutirakenduse tasuvuspiir alates 15. veotellimusest kuus. Autor teeb ettepaneku rahvusvahelisel otsevedudel nutirakendused kasutusele võtta järgmistel suundadel: Soome, Rootsi, Läti, Leedu ja Saksamaa.

Abstract [en]

Topic of thesis is „Opportunities to Improve the Efficiency of Transportation Process by using Mobile App based on DB Schenker”. The aim of the thesis was to improve the effiency of international transportation process by analzing and compared company two different transportation processes. Transportation is something that combines shipments and people. Companies need to optimize their transportation processes to maximum to stay competitive and effective. On the market there are lot of competing companies that offers the similar service or product. Logistics providers will need to differentiate themselves from the rest of the crowd and to stand out companies need to be more flexible and to offer the maximum service on the minimum costs. Transportation process means a shipment transport from the origin point to destination point and all the processes that are in between that. Author analysed DB Schenker’s transportation planning and organizing processes. One process is with smartphone app and the second one is process without app. Author compared those two different process actions and costs and tried to found differences. DB Schenker domestic department is using smartphone app for planning transport. The smartphone app will take geo positioning, date and time of signature, date and time of collection or delivery and reduce e-documents. iTMS app is integrated with other company transportation management systems and all the process are automated. Application helps to search and move information quicker and also helps to improve the operational processes management. International department freight forwarders use ordinary phone and email for organising the transport. Analyse showed that: • handling one order transportation process activities with smartphone app took almost 50% less worktime than process without app. Time saving came form the activities where customer service need to search info for other departments. Using app information about the order is accessible to customer service always in real time. • paber waybill document costs for one order was 25% more expensive than edocuments. Smartphone app doesn’t produce any physical papers. • one transportation order cost per employee with smartphone process is 47,67% cheaper Author suggested to start using smartphone app in international transportation process because app helps to automate processes, accelerate information search and transmission, improves operational work progress and is cost saving. Smartphone break-even-point is from fifteen orders month, so author suggested to start using smartphone apps in Finland, Sweden, Latvia, Lithuania and Germany direct traffic. Nowadays smartphones has become very powerful and cheaper and the mobile internet is changing the face of the transportation systems. Without effective processes and operation there can be no long-term success for any organization. Processes great value and they are essential link that connects company strategy and day to day ongoing activities.

Item Type: thesis
Advisor: Tõnis Hintsov
Subjects: Transport > Logistics > Information Systems in Logistics
Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Transport Systems and Forwarding
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Kerda Kuusküll
Date Deposited: 01 Jun 2016 06:30
Last Modified: 02 Sep 2019 09:40
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1916

Actions (login required)

View Item View Item