Jaotusvedudel esinevate kõrvalekallete registreerimise mudeli väljatöötamine ettevõtte OSC Transport OÜ näitel

Gerndorf, Maris (2016) Jaotusvedudel esinevate kõrvalekallete registreerimise mudeli väljatöötamine ettevõtte OSC Transport OÜ näitel. [thesis] [en] The Development of a Model for Enrolling Deflections in Distribution of Goods Based on OSC Transport OÜ.

[thumbnail of lõputöö_M_Gerndorf_2016.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (697kB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Käesolev lõputöö on kirjutatud ettevõtte OSC Transport OÜ põhjal. Diplomitöö eesmärgiks oli välja töötada kõnealusele ettevõttele jaotusveoteenuse analüüsi põhjal sobiv mudel tarneprobleemide registreerimiseks. Antud eesmärgini jõudmiseks analüüsis autor töö praktilises osas 2015.aasta IV kvartali ettevõttesiseseid aruandeid (kvaliteediaruanne ning „probleemsete saajate” aruanne). Aruannetest kasutatavaks infoks olid erinevad fikseeritud probleemid, miks ning kelle tõttu kaubatarned hilinesid. Grupeeritud andmete analüüsi põhjal sai autor hea ülevaate tarnehilinemiste kohta – erinevatest tekkepõhjustest ning ka põhjustajatest. Edasise analüüsi käigus selgus, et „teadmata” põhjustel viibinud tarnete arv moodustas kolme kuu lõikes esinenud tarnehilinemiste koguarvust ca 1/3. Tagant järele on praktiliselt võimatu kindlaks teha, mis seisab „teadmata” põhjuste taga. Selline märkimisväärne märkimata põhjuste osakaalu suurus kinnitas autorile jooksvalt töö koostamise käigus, et ettevõttes on tarvis teha muudatusi praegusel hetkel kasutatava probleemkirjete sisestamise korras. Süstematiseeritud ning hõlpsasti töödeldavate andmete tarbeks on tarvis tarneprobleemide registreerimise korda standardiseerida ning kirjeldada kõigile asjaosalistele üheselt mõistetavana. Lõputöö tulemusena töötas autor välja OSC Transport OÜ jaoks tarneprobleemide registreerimise mudeli, mis juhtkonna heakskiidu korral integreeritakse ettevõttes kasutusel oleva infosüsteemiga. Mudel määratleb selgelt, kes ning millistel juhtudel konkreetseid probleemikirjeid peab registreerima. Samuti võimaldab süstematiseeritud probleemikirjete ühene registreerimine OSC infosüsteemist välja võtta kvaliteediraporteid erinevate perioodide ning ka töötajate kohta eraldi, mida saab hõlpsasti analüüsida. Autor koostas töö raames ka võimalikud programmi poolt esitatavad raportipõhjad, mis on kergesti jälgitavad ning annavad kõige vajalikuma informatsiooni juhtivtöötajate jaoks. Kõikidele töötajatele üheselt mõistetava mudeli selgitamiseks koostas autor probleemide registreerimise ning nende edasise käsitlemise kohta kirjaliku eeskirja. Antud eeskiri sätestab jaotusveoteenusel esinevate tarneprobleemide registreerimise korra, töötajate kohustused, probleemide edasise käsitluse ning saadud statistilise andmestiku töötluse. Eeskiri on ametijuhendi lahutamatuks osaks. Autor näeb siinkohal väljatöötatud mudelit stardipakuna võimalusele alustada ettevõttes kvaliteedisüsteemi sissetoomist, mis muudaks ettevõtte igapäevase töö tõhusamaks ning ressursisäästlikumaks.

Abstract [en]

In today’s ever growing society transporting of goods is steadily increasing. Customers are paying more attention to the level of service quality in addition to the overall price. Increasing and holding the level of service quality was the main incentive for this thesis. The company on which this thesis is based upon is OSC Transport OÜ which started in the year of 1996, providing transportation of goods by road only in Eastern-Estonia. By today the company has widen it’s service range to all over Estonia, also providing transportation of goods in other Baltic states. The aim on this thesis was to develop a model for the company in order to enroll deflections in distribution of goods. This theme was firstly prompted by the current situation in the company and by the need of a clear system in order to gain insight of the level of quality in distribution at this moment. Secondly, the author of this paper is currently working at the company which gave a good insight of the problems occuring within the enterprise. Current thesis had three main stages in order to reach the aim which was to create a suitable model for the company in order to register deflections. First stage was to process company’s inner reports in order to gain systematized overview of different problems causing the deflections in the distribution. By identifying different root causes, a clear review of different departments which were causing the deflections, became evident. Second stage included explaining different registered problems so far and the analysis of gained statistics, writing out different causes and their frequencies. After analysis possible solutions, which were solely based upon the previous results, for decreasing problem frequencies was presented. Third stage was to create a model, keeping in mind the company’s need to evaluate the quality level of provided transportation service. In addition to the model, regulations were composed. The aim of these regulations was to specify the purpose of the new system, employee’s obligations and methods of processing collected data. Also different report specimens were developed to visualize the possibilites of the designed model. In conclusion it can be said that it is essential for the companies to have systemized overview about the level of service quality provided. The author of this thesis hopes that developed model will be implemented in OSC Transport OÜ in the near future in order to evaluate the level of quality at the very moment and to make amendments in different work processes for increasing the quality. Author sees the potential of this model, as it may be the first step in developing a quality management system for the company.

Item Type: thesis
Advisor: Tõnis Hintsov
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Economy and Management > Enterprise Logistics
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Maris Gerndorf
Date Deposited: 01 Jun 2016 06:27
Last Modified: 02 Sep 2019 09:39
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1904

Actions (login required)

View Item View Item