AS Eesti Posti transiiditerminali optimaalse tööprotsessi väljatöötamine

Lill, Ranno (2016) AS Eesti Posti transiiditerminali optimaalse tööprotsessi väljatöötamine. [thesis] [en] Developing an Optimal Working Process for AS Eesti Post’s Transit Terminal.

[thumbnail of Lõputöö Ranno Lill_2016 (1).pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of Lihtlitsents (3).pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (210kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli välja töötada optimaalne tööprotsess AS Eesti Posti transiiditerminalis, kus vaatluse abil kaardistati terminali hetkeolukord koos protsessi etappidega ning fikseeriti protsessi etapis olevatele tegevustele ajalised mõõdikud. Kaardistamise tulemusel toodi erinevate etappide juures välja väärtust mitte lisavad tegevused, neid analüüsiti ning toodi välja parendustegevuse ettepanekud protsesside ja nende tegevuste tõhustamiseks. Analüüsi tulemusel töötati välja uus protsessi visioon, mida võrreldi vana protsessiga, uurides, kas ja kui palju on uus protsessi visioon kiirem ja tõhusam. Hetkeolukorra kaardistamisel autor vaatles Euroopa Liidu, SRÜ riikide ja Vene Föderatsiooni liht- ja tähtkaupade ning EMS-i kaupade liikumist protsessi etappides. Igat protsessi etappi vaadeldi tähelepanelikult, et fikseerida ära tegevuste ajad ning märkida ära väärtust mitte lisavad tegevused, mis mõjutavad terminali kiiret ja efektiivset postisaadetiste käitlemist väärtusahelas. Hetkeolukorda kaardistades vaatluse ajal autor mõõtis ühe poolhaagise täie kauba käitlemise kiirust ajaliselt terves protsessis. Kaardistamise tulemusel saadi üheksa protsessi etappi, mille tegevused kauba käitlemisel kestsid kokku 416 minutit. Leiti seitse etappi, millel eksisteeris väärtust mitte lisavaid tegevusi. AS Eesti Posti transiiditerminali hetkeolukorra kaardistusel leidus väärtust mitte lisavaid tegevusi kauba sorteerimisel, ladustamisel kui ka komplekteerimisel, kus kõigil nendel protsessi etappidel puudus oma eraldatud ala. Kauba sorteerimisel Vene Föderatsiooni kaubad ja Euroopa Liidu, SRÜ riikide kaubad saabusid terminali segamini alustel. Sorteeriti kaks korda, mis tähendas seda et esimene kord sorteeriti algusest lõpuni teenuste järgi ja teist korda uuesti riigiti. Selline topelt sorteerimine erinevate riikide puhul oli ajakulukas ning ebatõhus kauba käitlemisel. Peale kauba sorteerimist erinevate riikide kaubad ladustati sinna, kus oli vaba ruumi. Kottide ladustamine toimus transiiditerminali põrandal, võttes omakorda palju ruumi laopinnal. Kauba töötlemise protsessis oli suureks puuduseks see, et puudusid sobivad põrandakaalud. Olemas olevaate põrandakaaludega ei olnud võimalik kaaluda täpselt suuri kotte ning see tõttu olid töötlejad sunnitud osa väikesaadetisi ümber tõstma teise kotti. Vene Föderatsiooni lihtkauba töötlemisel laotöölised skaneerisid kasti peal olevad triipkoodid andmebaasi ning paigutati alustele, kiletati ning markeeriti. Express Mail Service (EMS) kauba töötlemiseks oli vaja alus lahti kiletada, et skaneerida kasti peal olev triipkood andmebaasi ja paigutada see uuele alusele, kiletada ja markeerida. Töödeldud Vene Föderatsiooni lihtkaup ja EMS-i kaup paigutatakse väljastusalale. Pärast Vene Föderatsiooni tähitud postisaadetiste ja Euroopa Liidu, SRÜ riikide postisaadetiste töötlemist komplekteeriti riigiti ära ning paigutati väljastusalale. Uue protsessi visiooni kaardistamisel autor likvideeris kaks protsessi etappi ja rakendas ülejäänud etappide tegevustele parendustegevuse ettepanekud. Kauba käitlemisel läbi terve protsessi etappide tegevuste oli võetud ühikuks üks poolhaagise täis kaupa ja seda käideldi 10 töötajaga mis võttis aega hinnanguliselt 269 minutit. Uue protsessi visioonis on olemas iga protsessi etappi tegevuseks oma ala, kus on rakendatud 5S meetod. Vene Föderatsiooni lihtkaup kui ka EMS-i kaup saabuvad transiiditerminali sorteerituna, korralikult kiletatuna ja kastid on alusel paigutatud selliselt, et kasti peal olev triipkood paistab kile alt välja. Selline viis aitab laotöölisel kui ka töötlejal töödelda kaupa tõhusamalt, ilma et peaks alust lahti kiletama. Vanas protsessis käitlesid 10 töötajat ühe poolhaagise täie kaupu 416 minutit ning uue protsessi visioonis käideldaks kõigest 269 minutiga. Kuna uues protsessis oli likvideeritud kaks protsessi etappi ja rakendatud parendustegevus ettepanekud, siis võib arvata, et uus protsess on ajaliselt kaks korda kiirem ja tõhusam. See tõttu võib järeldada, et AS Eesti posti transiiditerminal saab suurendada kaupade käitlemise kiirust ning käidelda kaupu rohkem sama arv inimestega.

Abstract [en]

The purpose of this thesis was to develop an optimal working process for AS Eesti Post’s transit terminal. The current situation of the process stages was mapped by observations and the times for the process stages were fixated. The activities not adding value in different stages of the working process were identified by the mapping, they were analysed and suggestions for improvements were made for making processes and activities more efficient. A vision of a new process was developed which was compared to the old process by examining whether and how much the new process is faster, better and more efficient. For mapping the current situation, the author of the thesis observed the transit of unregistered and registered mail and Express Mail Service (EMS) goods in different process stages in the European Union, the Commonwealth of Independent States and the Russian Federation. Every stage of the process was thoroughly observed to fixate the times for the process stages and identify non-value adding activities that affect the terminal’s fastness and effectiveness in postal shipment handling in the value chain. The times of every stage of the process of handling a semi-trailer cargo was measured for mapping the current situation. Through the mapping, nine process stages with a total handling time of 416 minutes for 10 workers were identified. Seven stages involving non-value adding activities were found. When mapping the current situation in AS Eesti Post’s transit terminal, non-value adding activities were found in the sorting, storing and packaging stages where there was no separate area for these activities. When sorting goods from the Russian Federation, the European Union and the Commonwealth of Independent States, the goods arrived to the terminal on mixed pallets. The sorting was done twice – the first time sorting by service and the second time by country. This kind of double sorting was a time consuming and inefficient way of handling goods. After sorting the goods by country, the goods were stored to wherever there was available space. Bags were stored on the floor of the transit terminal, taking up a lot of space. A great shortcoming in the process of handling goods was the absence of suitable floor scales. It was not possible to weigh big bags accurately with the existing scales, forcing the workers to repackage some of the small consignments to other bags. When handling the Russian Federation’s goods, the warehouse workers scanned the bar codes on the box to the data base, the boxes were put on pallets, wrapped in plastic and marked. For handling Express Mail Service (EMS) goods, the pallet needed to be unwrapped for scanning the bar code, placed on a new pallet, wrapped and marked. Handled unregistered Russian Federation’s goods and Express Mail Service (EMS) goods were placed on the output area. After handling the Russian Federation’s registered consignments, the European Union’s and the Commonwealth of Independent States’ consignments, the goods were packed by country and placed on the output area. When mapping the vision for a new process, two process stages were eliminated and suggestions for improvement were applied on the rest of the stages. All the activities of the handling stages were timed, using a semi-truck’s cargo as a unit. It was handled by 10 workers and the total time was approximately 269 minutes. In the vision for a new process, there is a separate area for each stage of the process and the 5S method is applied in them. Unregistered Russian Federation’s goods as well as the Express Mail Service (EMS) goods arrive to the transit terminal sorted, wrapped and the boxes are placed on the pallet in a way that the bar code on the box is visible under the plastic. This way, it easier for the warehouse workers and the handlers to handle the goods in a more efficient way without having to unwrap the pallet. In the old process, a semi-truck’s cargo was handled by 10 workers in 416 minutes. In the vision for a new process, it is handled in 269 minutes. Since two stages have been eliminated in the new process and suggestions for improvement have been applied, it can be assumed that the new process is twice as fast and more efficient than the old process. Therefore, AS Eesti Post’s transit terminal will be able to increase the speed of handling goods and handle more goods with the same number of people.

Item Type: thesis
Advisor: Ingrid Joost
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management
Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Organization of Production
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Ranno Lill
Date Deposited: 01 Jun 2016 06:04
Last Modified: 01 Jun 2016 06:04
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1903

Actions (login required)

View Item View Item