AS Schenkeri kaubaterminali efektiivsuse tõstmine automaatse kaubaaluse skänneri abil

Hokkonen, Anna (2016) AS Schenkeri kaubaterminali efektiivsuse tõstmine automaatse kaubaaluse skänneri abil. [thesis] [en] Increasing the Efficiency of AS Schenker’s Cargo Terminal by Automatic Pallet Scanner.

[thumbnail of Lõputöö Anna Hokkonen.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (499kB)

Abstract

AS Schenker on suur transpordiettevõte, millel on võimalusi säilitada konkurentsieelis. Samas esinevad ka suurtes ja edukates firmades probleemid, millele tuleb leida lahendused. AS Schenkeri probleemiks on tellimuslehel märgitud ja kauba tegelike mõõtude vaheline erinevus, mille tulemusena ei saa AS Schenker oma õiglast tulu. Selle probleemi lahendamiseks otsustas ettevõte soetada automaatse kaubaaluse skänneri, mis võtab kauba mõõdud terminali töötajate asemel. Käesoleva töö eesmärgiks on leida võimalusi AS Schenkeri kaubaterminali efektiivsuse tõstmiseks automaatse kaubaaluse skänneri soetamise abil. Uurimisobjektiks on valitud Tallinna kaubaterminal ja selle tööprotsessid. Lõputöö käigus oli võrreldud kahte terminali tööprotsessi – vana, kus kauba mõõdud olid võetud käsitsi mõõdulindiga, ja uut, kus see tehti uue skänneriga. Autor viis läbi kaks mõõtmist. Üks neist oli suunatud kauba vastuvõtmisele kuluva aja mõõtmisele enne ja pärast skänneri soetamist. Tulemused näitasid, et käsitsi mõõtmine on kiirem kui skänneriga ja see vahe on 20 sekundit eeldades, et autoripoolset ettepanekut – võtta tööle lisatööline – on arvestatud ja kasutusele võetud. Jätkates aga tööd sama personaliga, pikeneb protsess viie sekundi võrra. Lisaaeg tuleneb tõstuki lisaliigutustest. Teine mõõtmine oli tehtud teistest teguritest lähtudes. Autor mõõtis mõõdulindiga erinevaid saadetisi, mis tulid sisse Tallinna terminali, et tõestada ettevõtte probleemi, mis leidiski tõestust. 45-st saadetisest 62% moodustasid saadetised, kus pärast mõõtmist suurenes arvestuslik kaal ja 25% saadetised, kus arvestuslik kaal vähenes. See näitab, et kliendid märgivad valesti kauba mõõte ja teevad seda vahel ka enda kahjuks. Keskmiselt kaotas AS Schenker sellega tulu suuruses 90,60 eurot. Päevas võib see summa suureneda kuni 3000 euroni ja kuus 66000 euroni. Kui ettevõte otsustab võtta tööle lisatöötaja, kaasnevad sellega kulud summas 2217,74 eurot kuus, mis eriti ei mõjuta eeldatavat saamata jäänud tulu. Samas pikeneb tasuvusaeg kaks korda rohkem; 1 aastast ja 9 kuust kuni 3 aasta ja 10 kuuni, arvestades, et mõõdetud kauba maht jääb samaks, nagu see oli enne skänneri soetamist. Teine ettepanek autori poolt on võtta kasutusele lisaks üks väike skänner, mis küll vajab lisainvesteeringut, kuid optimeerib ja kiirendab kauba vastuvõtu protsessi. Kolmandaks soovitab autor mõõta ainult neid saadetisi, mis kindlasti vajavad mõõtude korrigeerimist. Kokkuvõtteks leiab autor, et lõputöö on oma eesmärgi täitnud. Uuritavale probleemile välja pakutud tehnoloogiline lahendus ning tööprotsessi muudatused võimaldavad ettevõttel saada kätte saamata jäänud tulu. Samuti paraneb kauba käsitsemise kvaliteet ning annab firmale tehnoloogiliselt arenenud ettevõtte maine, kes pakub õiglast ning usaldusväärset teenust.

Abstract [en]

AS Schenker is a large transport company, which has opportunities to keep a competitive advantage. But in large successful firms also exist problems to which a solution must be found. AS Schenker has also such proleem as goods dimensional difference between ordered and actual measurements, resulting in AS Schenker can not get own fair return. To this solution the company decided to purchase the automatic pallet scanner that makes the product dimensions instead of terminal personnel. The thesis aim is to find ways to improve effectiveness of AS Schenker's freight terminal by purchasing of the automatic pallet scanner. The research object is cargo terminal of Tallinn and its processes. During the thesis the two terminal processes were compared - the old then dimensions of the goods was done by handly, and a new then dimensions of the goods was done by the new scanner. To achieve results the author carried out two measurements. One of these was a targeted to measure the time it takes for the goods in the receiving process before purchasing of the scanner and after purchasing of the scanner. The conclusion of the results is that the handly measurement is quicker than the measurement with the scanner, and the difference is 20 seconds, supposed to the author's suggestion - to recruit additional staff is calculated and put into use. But if continue work with same staff, then adds 5 seconds of time. Extra time is created be additional movements with fork lift truck. The second measurement was made in a different aspect. Now, the author measured handly the tape measure itself different shipments, which came to the Tallinn terminal in order to corroborate the existing problems of the enterprise, and the problem was demonstrated. From 45 shipments 62% were these, where after measuring the taxweight became bigger, and 25% where was decreasing of the taxweight. This shows that customers put the wrong product size, and sometimes not even to their advantage. On average, for this corrected taxweight AS Schenker company lost its loss of income 90.60 euros. During the day, this amount may be increased up to 3,000 euros and 66,000 euros per month. If the company decides to hire additional staff, then the accompanying costs amounting to 2,217.74 euros a month have very little impact on the expected loss of income. However, the payback period is extended two times from one year and nine months to a three year and ten months, in consideration that the measured volume of trade remains the same as it was before the purchase of the scanner. Another author’s suggestion - to introduce another small scanner that requires additional investment, but optimizes and speeds up the process of receiving the goods. And third recommendation is to measure only those shipments that definitely need correction of dimensions. In summary it can be stated that the author has demonstrated the existing problems of the company, completed a thesis aim and found a solution. Automatic pallet scanner will return to the company loss of income in a fair manner, increase while handling product quality and the company's reputation as a technology developed company, which provides a fair and reliable service.

Item Type: thesis
Advisor: Tõnis Hintsov
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Transport Systems and Forwarding
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Anna Hokkonen
Date Deposited: 01 Jun 2016 06:14
Last Modified: 02 Sep 2019 09:39
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1895

Actions (login required)

View Item View Item