1. Nivelleerimise mõiste ja viisid

iDevice ikoon 1. Nivelleerimise mõiste ja viisid

Nivelleerimiseks (kõrguslikuks mõõdistamiseks) nimetatakse selliseid mõõtmisi, mille järgi määratakse maapinna punktide omavahelisi kõrguslikke erinevusi ehk kõrguskasve. Kõrguskasvude järgi arvutatakse samade punktide kõrgused.

Punktidevahelisi kõrguskasve on võimalik määrata mitmel viisil.

Enam kasutatavaks ja täpseimaks viisiks on geomeetriline ehk horisontaalkiirega nivelleerimine. Geomeetrilisel nivelleerimisel määratakse punktidevaheline kõrguskasv horisontaalse viseerimiskiire ja vertikaalsete lattide abil. Horisontaalse viseerimiskiire tagab instrument, milleks on nivelliir.

Joonis 1. Nivelliir ja nivelleerimislati osaline kujutis

Sõltuvalt täpsusest ja otstarbest, jaguneb nivelleerimine riiklikuks ja insener-tehniliseks.

Riikliku I, II, III klassi nivelleerimise eesmärgiks on kogu riigi territooriumil ühtse kõrgusvõrgu loomine.

Tehnilise nivelleerimisega:

  • luuakse kõrguslik alusvõrk suuremõõtkavaliseks topograafiliseks mõõdistamiseks (vajadusel ka III klassi täpsus)
  • tehakse projekteerimisele eelnevaid uurimistöid
  • tehakse kõrguslikke märkimistöid ehitustel.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License

Raivo Ranne, 2010