"Pärnu masinatehase uus elu"

Anastassia, Tretjak (2015) "Pärnu masinatehase uus elu". [thesis] [en] "A new life for the Pärnu Machine Factory".

[thumbnail of Seletuskiri.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lõputöö_ tretjak 2015.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (45MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (252kB)

Abstract

Edukad avalikud ruumid on kohad, mis on üldtunnustatud kogukonnad, kus saab näha ja nautida mitut tegevust ning mis on kättesaadavad igas vanuses ühiskonnaliikmele. Edukas avalik ruum on rikas, elav, erineva kasutusotstarbega keskkond, mis ei sure öösel või nädalavahetustel ja on sealjuures visuaalselt stimuleeriv, atraktiivne elanike ja külastajate jaoks. Hea disaini kasutamine ei tööta, kui seda ei toeta inimeste tunded. Kuna diplomitööks valitud objekt on suure ja huvitava ajalooga väikses linnas, leidub palju inimesi, kellel on elavad mälestused ning tunded, mis on seotud selle kohaga. Ruum peab pakkuma soodsat keskkonda kogu aeg kõigile elanikele. Oma lahendusega pakun endise Pärnu Masinatehase allesjäänud tootmishoonete kompleksi muutmist kaasaaegseks multifunktsionaalseks keskuseks, võimalikult säilitades olemasoleva hoonestuse ja arhitektuuri. Julge ja robustne tööstuslik siseõhk on huvitav ühiskonnale, seega loob linnaossa mitteformaalse õhkkonna. Ühendades huvitavat ja kasulikku funktsiooni ühes kompleksis, toimub linna arendamine avalike ürituste keskusena, Eestis ja Balti riikides ning Kesk- ja Ida-Euroopas. Arhitektidel on väga oluline roll ühiskonnas, kuna just arhitektid otsustavad ning loovad keskkonda ühiskonnale. Sellest järeldub, et arhitekt teeb tööd ühiskonna, mitte iseenda jaoks. Sellega tahan ma öelda, et arhitekt peab kindlasti arvestama inimestega, kellele ta ehitab ning vastavalt ümbritsevale keskkonnale, et muuta ta paremaks!

Abstract [en]

Successful public spaces are places, which are generally recognised communities, where you can see and enjoy several activities and that are available for people from different ages in society. Successful public space is rich, living, environment with a different intended usage, which does not die at night or on the weekends and thereby is visually stimulative, attractive for the citizens and visitors. Using a good design does not work if it isn’t supported by human feelings. Because of the chosen object for the diploma work is with a big and interesting history in a small city, there are lots of people who have living memories and feelings, which are connected with this place. This space has to offer favorable environment for all the citizens for all time. With my resolution I offered to renovate remaining Pärnu machine factory's complex to make it modern, multifunctional and preserving its original architecture. Courageous and rough industrial indoor air is interesting for the society, so it creates informal atmosphere in the district. It connects intersting and useful functions in one complex, which helps to develop the city. Urban development happens by public events in Estonia, Baltic countries, mid and East-Europe. Architects hold a very important role in the society, because they decide and create environment for the society. From this we can say that architect does his job for the society, not only for himself. With this I want to say that architect should always consider people, to whom he is building to and according to surrounding environment, to make it better.

Item Type: thesis
Advisor: tomomi hayashi
Co-advisor: kai süda
Subjects: Architecture > Applied Architecture > Architectural Composition
Architecture > Applied Architecture > Architectural Design
Divisions: Institute of Architecture > Applied Architecture
Depositing User: Anastassia Tretjak
Date Deposited: 19 Jun 2015 08:45
Last Modified: 02 Sep 2019 11:23
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1700

Actions (login required)

View Item View Item