Sissejuhatus

 

Mis on "materjalide käsitlemine"?

Materjalide käsitlemine sisaldab tootmises kasutatavate materjalide ja valmistoodete transporti kuni nende kättetoimetamiseni. Käsitlemine peaks nägema ette asjakohased veokid, konteinerid, tõstealused jms, et vältida kahjustusi käsitlemisel ja ladustamisel erinevate olude tõttu.

Millised on standardi nõuded materjalide, pool- ja valmistoodangu säilitamisel ja transportimisel?

Kvaliteeti transportimisel aitavad kindlustada nõuded kvaliteedijuhtimissüsteemide standardist. Tegemist on rahvusvahelise universaalse standardiga, mida võib kasutada erineva suuruse ja spetsiifikaga ettevõtetes. Standardis käsitletud nõuded toote kvaliteedi säilitamiseks on abiks ka neile ettevõtetele, kes ei taotle kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati ISO 9001-2008.

EVS – EN ISO 9001-2008 Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded.
Kokkuvõte standardist "Punkt 7 Tooteteostus"

  • p7.5.4 Hoolitsuse kohta kliendi omandi eest: Toote osana või iseseisvalt kasutamiseks mõeldud kliendi omandit peab identifitseerima, kaitsma ja valvama. Kui kliendi omand on kadunud või mõnel muul viisil muutunud kasutuskõlbmatuks, tuleb klienti teavitada ja tõendusdokumendid säilitada
  • 7.5.5 Toote säilitamine: Säilita toote vastavus sisemise töötlemise ja ettenähtud sihtkohta toimetamise jooksul. Nõue sisaldab identifitseerimist, käsitsemist, pakendamist, ladustamist ja kaitset. Nõue kehtib nii toote, kui ka selle koostisosade kohta.

Käsitsemine, ladustamine, pakendamine, säilitamine ja kohaletoimetamine.
Eesmärk: vigastuste, riknemise ja segimineku vältimine.


Vaadates järgnevaid õppefilme, vasta järgmisele küsimusele:milliste meetmetega on tagatud tootekvaliteet trikootoodete õmblemise firmas AGN OÜ toodete transportimisel?

 

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 License

M.-A. Perkmann, 2012