Avaleht

 

iDevice ikoon Õpiobjekti eesmärk

Õpiobjekti eesmärk on õpetada, kuidas kindlustada materjalide ja valmistoodangu säilitamist transportimisel rõivaettevõttes.

Selle läbinu oskab kirjeldada:

  • materjalide käsitsemisele ja ladustamisele esitatavaid nõudeid
  • materjalide protsessisisesele transpordile esitatavaid nõudeid
  • valmistoodete pakkimisele ja transpordile esitatavaid nõudeid

Õpiobjekt on valminud koostöös firmaga AGN OÜ, kes võimaldas filmida õpiobjektis vajalikke tegevusi toodete transportimisel. Firma ei ole taotlenud ISO-9001 järgi kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati ja seetõttu ei ole vastavalt süsteemile loodud protseduurireegleid. AGN OÜ on 100% allhankefirma ja toodab ainult Soome firmale Nanso OY. Tänu väga headele partnerlussuhetele Nanso OY-ga on firmas AGN OÜ kõrge tootmiskultuur, mis väljendub ka toodete kvaliteedi tagamisel.

Õpiobjekt sobib kõigile, kes õpivad tundma kvaliteedisüsteemi tootmisettevõttes. Samuti sobib see kasutamiseks tootmise korralduse tundma õppimisel. Enne õpiobjektiga tutvumist oleks soovitav läbida enne vaatluspraktika tootmisettevõttes. Õpiobjekt koosneb neljast õppefilmist, mis tutvustavad eri etappe materjalide ja valmistoodete tranportimisel rõivaid tootvas ettevõttes.Filmi vaataja saab ülevaate materjalide ja valmistoodangu säilitamise ja transportimise protsessist ilma ettevõtet reaalselt külastamata. Õpiobjekt aitab luua seosed kvaliteedi tagamise nõuete vahel tootmisprotsessis. Õpiobjekti läbimine võtab aega orienteeruvalt 4 akadeemilist tundi. Tehnilised eeltingimused õpiobjekti kasutamiseks: interneti püsiühendus, flashi mängija (Adobe Flash Player), kõlarid. Õpiobjekti autor on Mare-Ann Perkmann, rõiva- ja tekstiiliteaduskond, Tallinna Tehnikakõrgkool.


 

 

 

 

 

 

 

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 License

M.-A. Perkmann, 2012