Õpiobjektist

Õpiobjekti sihtrühmaks on õpilased ja üliõpilased, kes soovivad tutvuda esmaste mehaanilise töötlemise võtete ja töövahenditega. Õpiobjekt abistab Tallinna Tehnikakõrgkooli mehaanikateaduskonna üliõpilasi praktiliste laboritööde sooritamisel õppeaine Tehnomaterjalide praktikum MTM200 raames.

Õpiobjekt on samm-sammuline töö kirjeldus praktikumis valmistatava detaili "Mööblihing" valmistamiseks vajalike operatsioonide sooritamiseks. Iga tööetapp on selgitatud - ära on toodud töödeldava detaili olek enne ja pärast kõnealust operatsiooni, vajalikud tööriistad ning selgitatakse ka töövõtteid nendega

Õpiobjekt ei vaja läbimiseks konkreetseid eelteadmisi - kõik kasutatavad tööriistad ja sooritatavad operatsioonid on selgitatud.

Õpiobjekti autor ja tehniline teostaja: Karl Seegel, mehaanikateaduskond

sotsiaalfond Tallinna Tehnikakõrgkool

Valid XHTML 1.1