Kinnise käigu arvutus

Õpiobjekt

Õpiobjekt Kinnise käigu arvutus annab ülevaate kinnise käigu punktide koordinaatide arvutamisest. Koos teoreetilise materjaliga on esitatud võimalus lahendada näiteülesandeid (kuus automaatse tagasisidega ülesannet iseseisvaks harjutamiseks), kasutades selleks otse ekraanil arvutusandmete sisestamist. Andmete sisestamise järel on võimalik koheselt vaadata sisestatud väärtuste õigsust (klikka "Saada").

Õpiobjektis võib erinevate teemade vahel liikumiseks kasutada ekraani vasakul servas olevat sisukorda või klikata ekraani paremas alumises nurgas olevat linki "Eelmine" või "Järgmine".


Õpiobjektis käsitletavad teemad:

Õppematerjali tutvustus

Sisaldab antud õpiobjekti eesmärki, õpiväljundit, õpiobjekti läbimiseks vajaminevat ajalist kulu, kasutatud kirjanduse loendit ning kontakt andmeid.

1. Mõõdistuskäigud

Selgitatakse mõõdistuskäigu põhimõtet, erinevate mõõdistuskäikude loendit ning kinnise mõõdistuskäigu iseloomustust.

1.1 Geodeetiline vastuülesanne

Selgitatakse geodeetilise vastuülesande arvutust. Esitatud on ka näiteülesanne.

1.2 Rumbi mõiste

2. Nurkade tasandamine

Selgitatakse nurkade tasandamise põhimõtet. Esitatud on näiteülesanne, koos vastuste sisestamise võimalusega.

3. Direktsiooninurkade arvutus

Selgitatakse direktsiooninurga mõistet ning direktsiooninurkade arvutamise põhimõtet. Esitatud on näiteülesanne, koos vastuste sisestamise võimalusega.

4. Koordinaatide juurdekasvude arvutus

Käsitletakse koordinaatide juurdekasvude iseloomustust ning juurdekasvude arvutamise põhimõtet. Esitatud on näiteülesanne, koos vastuste sisestamise võimalusega.

5. Koordinaatide arvutus

Selgitatakse koordinaatide arvutamise põhimõtet.

6. Kinnise käigu tabeli arvutused

Kinnise käigu tabeli arvutusnäide sisaldab endas andmeid, mis pärinevad eelnevatest näiteülesannetest. Lisatud on ka tühja tabeli allalaadimise link.


Tarvo Mill, Katrin Uueküla 2010