Vanasadama kultuurikompleks

Sau, Jaanika (2015) Vanasadama kultuurikompleks. [thesis] [en] Old Port Culture Complex.

[thumbnail of Seletuskiri.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of Lõputöö.zip] Archive (ZIP) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (19MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (200kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö teemaks on multifunktsionaalne kultuurikompleks Tallinna vanasadama teenindusmaa idapoolses osas. Karmide eeskirjade tõttu olid sadama ja ümbritsevad rannaalad nõukogude ajal tavainimestele suletud. Seetõttu ei ole pärast taasiseseisvumist sadamapiirkonnas linnaruum täielikult välja kujuneda jõudnud. Rannaalade avamine ja selle inimkeskseks muutmine on väga aktuaalne teema, ning üha rohkem nähakse vaeva selleks, et Tallinn paistaks silma mere ja linna suhestatusega. Seoses sadamapiirkonna perspektiivse arenemisega teen ettepaneku luua alale ühiskondliku mitmefunktsionaalse hoone, kus asub galerii, kontserdisaal, restoran ning huvikeskus. Vanasadama lõunaosasse on varasemalt tehtud mitmeid planeeringulisi/mahulisi visioonitöid. Varasemalt kehtis alal 2004. aastast detailplaneering "Russalka ja Paljassaare vahelise rannaala üldplaneering". Viimane planeeringuline arhitektuurikonkurss alustati "valgelt lehelt" ning võidutööks osutus arhitektuuribüroo Stuudio Tallinna lahendus. Diplomitöös käsitletava hoone ühendan ära viimase visioonilise planeeringuga. Asukoha poolest on tegemist väga hea alaga ning tulevikuperspektiivis on inimestele hästi ligipääsetavas kohas. Ümbritseva ala linnaruumi väljakujunemisega suureneb elanike arv ning sellega kaasneb vajadus vabaajale suunatud teenuste järele. Hetkel on piirkonnas vaid paar huvikooli ning huvitegevuse suurendamiseks või olemasolevatele kaasaegsemate ruumide pakkumiseks, on hoone üheks funktsiooniks uudne huvikeskus. Sadama reisiterminalide kaudu külastavad linna igal aastal turistid, kelle koguarv ületab enam kui kümnekordselt Tallinna elanike arvu. Ümbritseva sadamaala arenemine annab võimaluse tuua turiste lähemale Pirita rannapromenaadile, Kadrioru pargile ja muuseumitele. Planeeritav hoone on suunatud turistidele- eraldiseisev kunstigalerii ning restoran. Galerii moodustaks Kadrioru muuseumidega koos ühise kunstivõrgustiku. Näiliselt koosneb hoone kahest kõrgemast mahust, mida läbib promenaad. Tõusev promenaad saab alguse planeeritavast hoonest ja ühendab ära ümbritsevad planeeritud hooned Pirita rannapromenaadiga.

Abstract [en]

The subject of this diploma work is a multifunctional culture complex in the eastern part of the Old Port service area. During the Soviet time port and surrounding shore areas were closed to ordinary people because of the harsh rules. Therefore the city space in this area is not fully developed after independence. To open and modify the shore areas more human-centric is very actual issue and and we pay more attention to increase the connection between the city and the sea in Tallinn. With the perspective development of the port area, I propose to establish a multi-functional public building with a gallery, a concert hall, a restaurant and a recreation center in it. In the southern part of the Old Port, there has previously been done a number of architectural planning visions. Earlier existed the planning since 2004 named "Russalka ja Paljassaare vahelise rannaala üldplaneering”. The latest architectural competition started from "white page” which was won by Stuudio Tallinn. Diploma work is based on the latest planning and new building is created by considering with it. The area is in a good location, and in the future perspective with the development the region is well accessible. By developing the urban space the number of inhabitants is increasing and this requires sevices oriented for free time activites. At the moment in this region there are only a few recration schools. To promote the interest of the recreation activities and for allowing the better conditions, one function of the new building will be a modern recreation centre. Cruise terminals bring the tourists in the city every year, which exceeds the total number of more than ten times the number of residents in Tallinn. The development of the port will give an opportunity to bring the tourists closer to the seaside promenade Pirita, Kadriorg Park and the museums. The planned building is oriented for tourists- a distinct art gallery and a restaurant. New gallery combines art museums in Kadriorg together in a common network. Ostensibly the building consists of two higher volume, which passes through the promenade. Rising promenade begins with the planned building and connects the surrounding buildings with Pirita promenade.

Item Type: thesis
Advisor: Ott Kadarik
Co-advisor: Mihkel Tüür
Subjects: Architecture > Applied Architecture > Architectural Design
Divisions: Institute of Architecture > Applied Architecture
Depositing User: Jaanika Sau
Date Deposited: 16 Jun 2015 11:50
Last Modified: 02 Sep 2019 11:22
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1546

Actions (login required)

View Item View Item