Terra Nova Vägen 14, Gotlandi saar, elamukvartali ehitustööde organiseerimine

Romanenko, Sirle (2015) Terra Nova Vägen 14, Gotlandi saar, elamukvartali ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Terra Nova Vägen 14, Gotland, Organizing the Construction Work of Residential Block.

[thumbnail of Terra Nova Vägen 14, Gotlandi saar, elamukvartali ehitustööde organiseerimine.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Joonis 1- Kalendergraafik.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (669kB)
[thumbnail of Joonis 2-Ehitusplatsi üldplaan.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Joonis 3-Laeva laadimise plaan; moodulite ja katuseelementide montaažiplaan.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (285kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (558kB)

Abstract

Käesoleva lõputööga on lahendatud viie kortermaja ehituse organiseerimine. Lõputöö aluseks on võetud tellija hankedokumentatsioon ja lepingu lisad, arhitektuurne ja asendiplaaniline lahendus ning ehitustehnilised joonised. Ehitustööde alguseks on planeeritud 27.05.2015 ja hoone üleandmine 23.11.2015. Lõputöö esimeses osas on kirjeldatud lähteandmeid ja ehitustingimusi. Arhitektuurses osas on välja toodud hoonete arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus koos tehniliste näitajatega, sise- ja välisviimistus, tuleohutus ning haljastus ja heakord. Majandusosas on välja toodud moodulite, elementide ja materjalide transport ning analüüsitud paigalduse kalkulatsiooni. Järgnevalt on kirjeldatud moodulite, elementide ning materjalide transporsitsüklit ehitusplatsile. Ehitustööde kalendergraafikus on selgitatud graafiku ülesehitust koos teostatavate tööde kirjeldamistega. Tööde mahukuse koondtabeli alusel on koostatud koondkalendergraafik. Ehitusplatsi korralduslikku poolt kirjeldab joonis koos ehituse üldplaani osaga. Koostatud on kaks tehnoloogiakaarti, üks montaažitöödele ja teine välitöödele. Lõputöös on veel kirjeldatud kvaliteedijuhtimise süsteemi, töövõtumeetodeid ja üldisi kvaliteedinõudeid. Lõputöö viimases peatükis on käsitletud olme- ja ehitusjäätmete sorteerimist ning kogumist. Käesoleva lõputöö ülesandes lahendamisele kuuluvate küsimuste loetelu sai käsitletud. Lõputöö koostamine andis käesoleva töö autorile laialdasemaid teadmisi ehitustööde planeerimisel, kvaliteedi nõuetes ning erinevates tehnoloogilistes protsessides. Parem arusaam on ehitustööde korralikust ja põhjalikust etteplaneerimisest ning vajadus valmisolekuks tegeleda jooksvate probleemidega.

Abstract [en]

The theme of present thesis is organizing constructions works of five apartment buildings. The input data for this thesis are the tender documentation and appendixes of the contract, architectural plans, site plans and constructural drawings. The planned beginning date of construction works is 27.05.2015 and buildings take-over date is 23.11.2015. The first part of the thesis focuses on the input data and building conditions. In architectural part of the thesis is described the architectural and constructive general plan solution with technical characteristics, internal and outer finishing, fire safety and landscaping. Economical part of the thesis describes the transport of modules, elements and building materials and analyzes costs of the assembly of the buildings. The following chapter features the transport cycle of modules, elements and construction materials. Calender schedule of the works explains the structure of the schedule and describes different works performed during the construction of the buildings. The summarizing table of the construction works intensity is the basis for the summarizing calendar schedule of the works. The organizational side of the building site is described with drawing and construction works general plan. Two technological charts has been drawn up, one for assembly works and one for outdoor works. In this thesis are described the quality management system, contractual methods and overall quality standards. The sorting and collection of municipal and construction waste is disscussed in the last chapter of this thesis The problems that were enclosed of the thesis assignment were profoundly discussed. Compiling of this thesis gave the author more extensive knowledge in planning of construction works, quality requirements and in different technological processes. A better understanding of planning the works thoroughly and the need to be prepared to deal with current everyday problems regarding constructions works on site.

Item Type: thesis
Advisor: Liia Mõrd
Co-advisor: Anneli Ramjalg
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Sirle Romanenko
Date Deposited: 10 Jun 2015 13:10
Last Modified: 03 Sep 2019 09:11
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1522

Actions (login required)

View Item View Item