Kurna tee 14 ehitushanke analüüs

Allvee, Sander (2015) Kurna tee 14 ehitushanke analüüs. [thesis] [en] The Analysis of the Construction Procurement of Kurna Road 14.

[thumbnail of Sander Allvee lõputöö lõplik.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (133kB)
[thumbnail of retsensioon - bdoc] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (46kB)

Abstract

Ehitushankes osalemisel peab ehitaja olema võimeline hindamaks tellija poolt koostatud pakkumist ning sellest tulenevaid võimalike tekkivaid ohte. Vastavalt ehitusprojekti staadiumile tuleb varuda kannatust ja võimalusel aega, et koostada hinnapakkumine, mis oleks konkurentsivõimeline. Kui tellija peaks koostama etteantud mahutabeli koos tehtavate töödega, on otstarbekas kontrollida etteantud mahtusi. Mahtude mittekontrollimisel võib tekkida vastuolu ehitise ehitamisel ning kasumi eesmärgil töötamine võib tekitada kahjumi. Mahtude arvestamisel peab olema kõigile osapooltele ühesed arvutamise reeglid. Vältimaks hilisemaid pretensioone ning kõik osapooled peaksid olema võimelised mõistma mahtude tulemust. Selleks peavad olema kõikidel osapooltel ühised arusaamad mahtude arvestamisel ning Eestis sobib selleks kõige rohkem EVS 885:2005. Kui peaks olema ühised kokkulepitud reeglid siis peaksid kõik seda jälgima ning kui leitakse vajadus reegeleid muuta siis tuleb informeerida kõiki osapooli sellest. Hinnapakkumise koostamise võitmise eelis on sobiv hinnapakkumine, kus tellija on suuteline finantseerima ehitise maksumust ning ehitaja on võimeline teostama antud pakkumisega ehitamist. Elementaarne on, et hinnapakkumise esitaja teeb pakkumise kasumi eesmärgil. Hinnapakkumise eeldus on täpsed ühikhinded, mis igal ehitusettevõttel võiks olla ühises andmebaasis. Ühikhinded võiks olla eraldi toodud välja vastavalt objekti keerukusele ning kas pakkumine oli edukas või mitte. Selline andmebaas vähendaks oluliselt tööd tulevikus ning vajadusel saaks kasutada hinnapakkumisel orienteeruva ühikhinda. Vahel peab eelarvestaja võtma riske, et võitja ehitushange, enamasti tehakse seda ehitise eskiisi või eelprojekti staadiumis, kus kõik lahendused ei ole selged. Eke Nora normbaasi saab kasutada hinnapakkumises, kuid kajastatav hind peaks olema eelnevalt eelarvestaja poolt analüüsitud, kas antud ühikhinna eest on ettevõte tööd võimeline teostama.Vastavalt kasutatavale Eke Nora andmebaasile, tuleb arvestada, et enamus töid on turuhinnast erinevad ning Eke Nora hindade põhjal hinnapakkumise koostamine võib erineda 36 konkurentide ühikhinnetega. Eke Nora on andmebaas, mida saab kasutada õppetöös või vajadusel tellijale selgituseks, hindade võrdluseks. Analüüsides Eke Nora andmete poolt koostatud hinnapakkumist esitatud pakkumisele tulid hindade suurusjärgud samaväärsed. Hanke võitnud ehitusfirmaga võrreldes oli aga protsentuaalne vahe liiga suur. Autori arvab isiklikult, et Eke Nora ühikhinded on konkurentsivõimelised, kuid eelarvestaja peab korrigeerima hindeid vastavalt objekti keerukusele. Samas leiab autor, et hanke võitnud ehitusettevõtte maksumus tuli liiga mada ning lisatöödega küsiti tellijalt raha juurde. Esitatud pakkumine mis kaotas tuli aga liiga kallis ning maksumuse. Täpne maksumus tuli autori arvates ligikaudu töö autorile antud kaotatud ja hanke võitnud pakkumise vahel. Paraku ei saa autor tugineda oma arvamusele ega kindel olla, kas antud ehitus-projekteerimishanke võitnud hinnapakkumine on õige või vale. Eke Nora põhjal hinnata ehitushanget on keeruline, kuna normbaas on ainuke kättesaadav hinnainfo, millega antud ehitushanget oli võimalik võrrelda. Ehitusettevõtted võiksid teha hariduse parandamise eesmärgil rohkem koostööd koolidega, et vähendada teooriat ning koolis õpetatavast oleks reaalselt kasu ka tulevikus nii ehitusettevõtetele, kui tudengitele. Probleem esineb ehitusettevõtete valmidusest teha mitte koostööd koolidega, kartes firma siseinfo sattumis kolmandate osapoolte kätte. Antud probleem on selge, miks ehitusettevõtted ei soovi teha koostööd koolidega kartes konkurentsieelise kaotamist.

Abstract [en]

The Analysis of the Construction Procurement of Kurna Road 14 In the thesis the author looked at the analysis of the construction procurement of Kurna road 14. The construction design and the general construction procurement were won by Eventus Ehitus OÜ. According to the knowledge of the author their value for the procurement was 1,265,000 Euros plus VAT, but unfortunately the construction company who had won the procurement was not willing to present their budget. The only information the construction company was willing to disclose was that the procurement was profitable for them. Since the author of the thesis had some contact with the construction procurement, the questions arose, how is it possible that when presenting uniform initial data there can be such differences in the price and can such problems be avoided in the future. The aim of the thesis was to find out the following, based on the construction procurement of Kurna road 14:  possible problems in budgeting in different stages of the project and how to proceed;  the possibilities and dangers that the contractor faces when offering a price after the customer presents a volume table and the list of work being done;  compare Eke Nora’s database with the prices of the construction market;  analyze and compare the presented bid with Eke Nora’s database prices. In the introductory chapter the author describes the different tasks of the cost estimator in different construction phases and the things the cost estimator has to take into consideration. It turned out that the more precise the project, the less chance the cost estimator has for making a mistake and therefore get a more exact result for the bid. In the second chapter the author of the thesis analyzes the volume table and the work list made out and sent by the customer. In this chapter the inconsistencies in the volume calculations by the author and the customer and also the differences found by the author are brought out. Most of the 38 volume tables made out by the customer do not match the contractor’s volume tables and the contractor has to recheck the volumes presented by the customer. In the third chapter the author of the thesis introduced Eke Nora’s standard base and compared the accuracy of Eke Nora’s prices with the bid that was presented to the customer but not won. In addition the author of the thesis put together quotes and compared the accuracy of Eke Nora’s database with the current prices in the construction market. Eke Nora’s database can be used when forming a bid, but the estimator has to analyze the suitability of the unit price for the given object.

Item Type: thesis
Advisor: Pille Hamburg
Subjects: Construction > Building Construction > Construction Economics
Construction > Building Construction > Building Construction and Design > Building Design
Construction > Building Construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Sander Allvee
Date Deposited: 10 Jun 2015 13:12
Last Modified: 02 Sep 2019 10:14
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1505

Actions (login required)

View Item View Item