Sissejuhatuses olevate probleemide lahendus

iDevide ikoon Probleemid

Keha liikumise kiirus on antud võrrandiga . Kui pikk on keha poolt esimese 6 sekundi jooksul läbitud tee?

Vedru pikendamiseks 5 cm võrra tehti tööd 25 J. Kui palju pikeneb vedru, kui tööd tehekse 9 J?

Riigis on antud momendil 1,5 miljonit elanikku. Statistiliste andmete analüüsimisel tehti kindlaks, et iga 10 aastaga suureneb riigi elanike arv 1,2 korda. Eeldades, et elanikkonna muutmise kiirus on võrdeline elanike arvuga selles riigis, leida (juurdekasv jätkub samas tempos), mitme aastaga kahekordistub riigi elanike arv.

Laeva ümmargune illuminaator, mille läbimõõt on 30 cm, asetseb pooleni vees. Kui suur on vee rõhk vees asetsevale illuminaatori osale?

Märkus.  Püstitud probleemide lahendamiseks õppija peale "Määramata integraal"-i peab omandama ka "Määratud integraal"-i ja "Diferentsiaalvõrrandite" teemad.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Elena Safiulina, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011