Õpiobjekti eesmärgid ja õpiväljundid

Õpiobjekti eesmärgid
Anda õppijatele teadmised määramata integraalide kohta ja saadud teadmisi praktiliste ülesannete lahendamiseks rakendada.

Õpiväljundid
Õpiobjekti läbitöötanu

  • teab, mis on määramata integraal;
  • valdab määramata integraalide arvutamiseks vajalikke võtteid;
  • oskab erinevaid ülesandeid rakendusvalkondadest lahendada.

Õpiobjekti sisu

  1. Algfunktsiooni mõiste
  2. Määramata integraali mõiste
  3. Põhiintegraalide tabel
  4. Määramata integraali omadused
  5. Muutujate vahetuse meetod
  6. Ositi integreerimine
iDevide ikoon Milleks on vaja integraale?
Matemaatika on justnimelt selline aine, millega kirjeldatakse seda, mis ja miks looduses sünnib. Üsna paljud probleemid erinevatest loodusteaduste valdkondadest baseeruvad valemitel, mis sisaldavad integraale. Aga ikkagi tuleb kõigepealt ära õppida võtted integraalide arvutamiseks ja alles siis kasutada neid rakendusvalkondades (füüsikas, mehaanikas, keemias, bioloogias).

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Elena Safiulina, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011