Näited

iDevice ikoon Reegel, kui üks funktsioonidest on kas astme-, või eksponendi- , või trigonomeetriline funktsioon.

Integraalides

on vaja valida , ja ülejäänud integraalialune avaldis võrdub siis -ga. Tulemuseks saame uue integraali, kus . Seega esialgse integraali leidmiseks on vaja valemit järjest rakendada korda.


iDevide ikoon Näide 10. Leia integraalid
1.

2.

3.

iDevice ikoon Reegel, kui üks funktsioonidest on kas arkus- või logaritmfunktsioon

Integraalides, mis sisaldavad arkus- ja logaritmilisi funktsioone 

 
tuleb valida funktsioon koos argumendiga -ks ja ülejäänud integraalialune avaldis võrdub siis -ga.

iDevide ikoon Näide 11. Leia integraalid
1.

2.

Toome veel mõne näite ositi integreerimise kasutamise kohta.
iDevide ikoon Näide 12. Leia integraalid
1.

2.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Elena Safiulina, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011