Kasutatud kirjandus ja tagasiside

Kangro, G. (1968). Matemaatiline analüüs I. Tln: Valgus.

Luigelaht, V., Reiman, E. (1993). Koolimatemaatika põhikursus, 2. Tln: Valgus.

Lõhmus, A., Petersen, I., Roos, H. (1982). Kõrgema matemaatika ülesannete kogu. Tln: Valgus.

Pedas, A. (1992). Diferentsiaalvõrrandi te ülesannete kogu. Tartu: TÜ kirjastus.

Piskunov, N. (1966). Diferentsiaal- ja integraalarvutus I. Tln: Valgus.

Reimers, E. (1988). Matemaatilise analüüsi praktikum I. Tln: Valgus.

Tammeraid, I. (2003). Matemaatiline analüüs I. Tln: TTÜ kirjastus.


Sissejuhatuses olevate illustratsioonide autor on Elena Safiulina.Palun saata õpiobjekti puudutavad soovitused ja kommentaarid e-mailile: elena.safiulina@mail.ee

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Elena Safiulina, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011