Esileht

Õppevahend "Määramata integraal: integreerimise põhimeetodid" on kõrgema matemaatika alla kuuluva diferentsiaal- ja integraalarvutuse üks osadest. Õppevahend sisaldab palju näiteid ja iseseisvaid tagasisidega ülesandeid.

Õpiobjekti maht on 0,4 EAP. Õpiobjekti materjali omandamiseks, küsimustele vastamiseks ja enesekontrolliks kulub orienteeruvalt 10 akadeemilist tundi.


Sihtrühmaks on kõrgkoolide üliõpilased, kes õpivad kõrgemat matemaatikat.

Eelteadmised
Enne käesoleva õpiobjekti juurde asumist peab õppija tundma võtteid elementaar- ja liitfunktsioonide diferentsiaalide leidmiseks.

Autor ja tehnline teostaja: Elena Safiulina, Reaalainete keskus
ttk logo 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Elena Safiulina, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011