Harjutusülesanded

iDevide ikoon Ülesanne. Leia järgmised integraalid ositi integreerimise teel (Näited 10-12)

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21.

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Elena Safiulina, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011