5. Muutujate vahetuse meetod

Juhul, kui antud integraal ei ole tabeliintegraal ning lihtsad teisendused ei vii tabeliintegraalile, tuleb integreerimiseks rakendada teisi meetodeid. Muutujate vahetus (ehk asendusvõte) on kõige enam kasutatav meetod määramata integraalide avaldamisel.
iDevice ikoon Põhiidee

Lähteintegraalis läheme üle uuele muutujale asendusega

Sel juhul funktsioon asendub funktsiooniga ja diferentsiaal asendub diferentsiaaliga . Lähteintegraalist saame


iDevice ikoon Märkus
Funktsioon valitakse nii, et saadud integraal oleks kas tabeliintegraal või lihtsate teisendustega teisendatav tabeliintegraaliks.

Ülesande lõpuni lahendamiseks tuleb teha tagasiteisendus.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Elena Safiulina, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011