4. Määramata integraali omadused

Omadus 1. Määramata integraal kahe või mitme funktsiooni algebralisest summast (vahest) võrdub liidetavate integraalide summaga (vahega):

Omadus 2. Konstantse teguri võib tuua integraalimärgi ette, st kui on reaalarve, siis

Funktsiooni määramata integraali leidmist vahetult omaduste 1 ja 2 ning integreerimise põhivalemite abil nimetatakse vahetuks integreerimiseks.

iDevide ikoon Näide 1. Leia integraal vahetu integreerimese teel.

Toome mõne näite integreerimise kohta, kus integreeritav funktsioon teisendatakse erinevate teisendustega tabeliintegraalideks.
iDevide ikoon Näide 2. Leia järgmised integraalid.

1.

2.

Kui on tegemist trigonomeetria funktsioonidega, siis on mõnikord otstarbekas kasutada järgmisi valemeid:iDevide ikoon Näide 3. Leia järgmised integraalid.

1.

2.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Elena Safiulina, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011