3. Põhiintegraalide tabel

iDevide ikoon Integreerimine
Kuna diferentseerimine ja integreerimine on pöördtehted, saame diferentseerimise põhivalemite abil koostada järgmise integreerimise põhivalemite tabeli.


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Elena Safiulina, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011