1. Algfunktsiooni mõiste

Olgu antud funktsioon , mille tuletis on

Definitsioon. Funktsiooni nimetatakse funktsiooni algfunktsiooniks, kui kehtib võrdus

Leia algfunktsioonid
1. Leia funktsiooni y=2x algfunktsioonid.
x2+2x
1-2x2
x2-1
x2+3



2. Leia funktsiooni y=3x2+2x+1 algfunktsioonid.
x3+x2+x
x3+x2+1
3x3+2x2+x
x3+x2+x-10



3. Leia funktsiooni y=2 algfunktsioonid.
4-2x
2x-5
x2+4
11+2x



4. Leia funktsiooni y=2/x algfunktsioonid.
2ln2x
2lnx
-2/x2



5. Leia funktsiooni y=2sinx algfunktsioonid.
-2cosx
3+2cosx
2cotx
7-2cosx



Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Elena Safiulina, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011