4. Hüperbool. Sissejuhatus

Hüperbooliga puututakse kokku juba koolimatemaatikas. Tuletame meelde, et tegemist on joonega, mille graafik koosneb kahest harust. Seejuures harud joonistatakse koordinaatteljestiku I ja III või siis II ja IV veerandisse. Järgmine joonis kirjeldab, millise tasandiga peab koonust lõikama, et nende lõikejoon oleks hüperbool.

Järgnevalt vaatleme, kuidas hüperbool defineeritakse, millised mõisted ja valemid on selle joonega seotud ning kuidas hüperbooli tema võrrandi põhjal joonistada. Esitatud on vastav teooria ning mõned näiteülesanded. Iseseisvalt on võimalik läbi lahendada harjutusülesandeid, kus tuleb siiski paber ja pliiats appi võtta. Arvuti teel saab lahendada testi, mis aitab hüperbooli võrrandist selgust luua.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Siiri Künnapas, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011