3. Ellips. Sissejuhatus

Õppides tundma ringjoont, õppisime tegelikult tundma ka ellipsit. Ringjoon on nimelt üks ellipsi erijuhte. Venitades ilusa ümmarguse ringjoone piklikuks ovaaliks, saamegi ellipsi. Järgmisel joonisel on kujutatud, millise tasandiga peab koonust lõikama, et tasandi ja koonuse lõikejoon oleks ellips.

Järgnevalt vaatleme, kuidas ellips defineeritakse, millised mõisted ja valemid on selle joonega seotud ning kuidas ellipsit tema võrrandi põhjal joonistada. Esitatud on vastav teooria ning mõned näiteülesanded. Iseseisvalt on võimalik läbi lahendada harjutusülesandeid, kus tuleb siiski paber ja pliiats appi võtta. Arvuti teel saab lahendada testi, mis aitab ellipsi võrrandist selgust luua.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Siiri Künnapas, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011