3.7 Harjutusülesanded

Lahendage järgmised ülesanded. Nupule vajutades näete lahendusvihjeid ja ülesannete vastuseid.
iDevide ikoon Ülesanne 1
Koosta ellipsi kanooniline võrrand, kui ellipsi fookused asuvad y-teljel, pikem telg on 6 ning lühem pooltelg on 2 ja kekspunkt on (0; 0). Leia ellipsi fookused ja ekstsentrilisus. Skitseeria antud ellips.
iDevide ikoon Ülesanne 2
Koosta ellipsi kanooniline võrrand, kui tema fookused asuvad punktides ja lühem pooltelg on 1. Skitseeri antud ellips.
iDevide ikoon Ülesanne 3
Koosta ellipsi kanooniline võrrand, kui ellpsi fookused asuvad x-teljel, pikem pooltelg on 6, ekstsentrilisus on 0,5 ja keskpunkt on (0; 0). Leia ellipsi fookused. Skitseeri antud ellips.
iDevide ikoon Ülesanne 4

Koosta ellipsi kanooniline võrrand, kui ellipsi fookused asuvad y-teljel, fookuste vaheline kaugus on 8, pikem telg on 10 ja keskpunkt on (0; 0). Leia fookused ja ekstsentrilisus. Skitseeri antud ellips.

iDevide ikoon Ülesanne 5
Skitseeri ellips x2 + 4y2 + 4x - 8y - 8 = 0. Leia kekspunkt, fookused ja ekstsentrilisus.
iDevide ikoon Ülesanne 6
Skitseeri ellips 40x2 + 10y2 + 160x - 60y - 230 = 0. Leia kekspunkt, fookused ja ekstsentrilisus.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Siiri Künnapas, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011