3.5 Ellipsi skitseerimine

Ellipsit võime siinkohal skitseerida vaba käega. Järgnevalt vaadeldakse kaht juhtu:
  • ellipsit, mille keskpunkt on koordinaatide alguspunktis (0; 0);
  • ellipsit, mille keskpunkt on nihkunud punkti (m; n).

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Siiri Künnapas, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011