2. Ringjoon. Sissejuhatus

Petka ja Tšapai istuvad raudteerööpal.
Petka küsib: "Ütle Tšapai, rööbas on sile?"
"On."
"Ratas on ring?"
"On."

"A miks see ratas siis kolksub?"
"Näh, loll. Ise ütlesid, et rööbas on sile?"
"Ütlesin."
"Ratas on ring?"
"On."
"Mis on ringi pindala?"
"Pii-err-ruut!"
"No vot, see ruut kolgibki vastu rööpaid."

Ringjoon on arvatavasti tuttav juba koolimatemaatikast. Järgmisel joonisel on kujutatud, millise tasandiga peab koonust lõikama, et tasandi ja koonuse lõikejooneks oleks just ringjoon.

Järgnevalt vaatleme, kuidas ringjoon defineeritakse, kuidas selle võrrandit saab koostada ning selle põhjal ka joonist teha. Esitatud on vastav teooria ning mõned näiteülesanded. Iseseisvalt on võimalik läbi lahendada harjutusülesandeid, kus tuleb siiski paber ja pliiats appi võtta. Arvuti teel saab lahendada testi, mis aitab ringjoone võrrandist selgust luua.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Siiri Künnapas, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011