1. Teist järku jooned

Teist järku jooni nimetatakse ka koonuslõigeteks, sest kõik nad tekivad koonuse lõikamisel tasanditega. Järgmisel pildil on kujutatud kõiki nelja teist järku joont: ringjoont, ellipsit, hüperbooli ja parabooli.

Teist järku joone üldvõrrand on kahe muutuja teise astme võrrand kujul:

Ax2 + Bxy + Cy2 + 2Dx + 2Ey + F = 0

kus A, B, C, D, E, F on reaalarvud,
vähemalt üks arvudest A, B või C erineb nullist.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Siiri Künnapas, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011