Eesti tarbija teadlikkus õiglase kaubanduse tekstiiltoodetest Ehe Mood OÜ näitel

Suuster, Kristiina (2015) Eesti tarbija teadlikkus õiglase kaubanduse tekstiiltoodetest Ehe Mood OÜ näitel. [thesis] [en] Consumer awareness of fair trade textile products in Estonia in the example of Ehe Mood OÜ.

[thumbnail of Lõputöö_Kristiina_Suuster.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (97kB)

Abstract

Lõputöö keskendus õiglase kaubanduse tekstiiltoodete alase teadlikkuse uurimisele Eesti tarbijate seas. Töö käigus tutvustati tarbija teadlikkuse ja õiglase kaubanduse olemust, anti ülevaade rahvusvahelise tekstiilkaubanduse põhiprobleemidest ja varasemalt läbiviidud õiglase kaubanduse teemalistest uuringutest Eestis. Tutvustati Eestis tegutsevat õiglase kaubanduse tekstiiltooteid müüvat ettevõtet Ehe Mood OÜ, kes andis lõputööks ajendi ning anti ülevaade lõputöö raames läbi viidud uuringust, esitati järeldused ja ettepanekud teadlikkuse tõstmiseks tulevikus. Lõputöö raames läbi viidud õiglase kaubanduse tekstiiltoodete teemalise uuringu eesmärgiks oli selgitada välja tarbijate teadlikkus seoses õiglase kaubanduse tekstiiltoodetega Eestis. Uuringus selgitati välja tegurid, mis on tarbijate jaoks olulised tekstiiltoodete ostmisel, samuti allikad, mille põhjal vastajad tekstiiltoodete kohta enamasti informatsiooni saavad ning kui teadlikud on vastajad õiglase kaubanduse tekstiiltoodete teemal. Uuringust selgus, et enamus vastajatest olid suuremal või vähemal määral teadlikud õiglase kaubanduse põhimõtetest ning huvi teema osas on suur, ligikaudu kolmveerand vastanutest soovis põhimõtetega rohkem tutvuda. Enamus vastajatest arvas, et Eestis on võimalik õiglase kaubanduse tekstiiltooteid osta, kuid üks kolmandik vastajatest arvas, et seda ei saa teha. Vastajate valmidus õiglase kaubanduse tekstiiltooteid osta on suur, enamus vastanutest teeksid seda enda hinnangul kindlasti või tõenäoliselt. Uuringu käigus selgus, et tarbijad langetavad rõivatooteid ostes otsuseid peamiselt lähtudes toote hinnast ja kvaliteedist. Tarbijad soovivad õiglase kaubanduse tekstiiltooteid osta, kuna soovitakse parendada arengumaade tootjate elujärge. Tarbijatele on oluline, et tooted on valmistatud keskkonnasõbralikul viisil ja naturaalsetest kangastest, suur on ka soov toetada sotsiaalse sõnumiga tooteid. Inimesed, kes õiglase kaubanduse tekstiiltooteid ei osta või seda teha ei soovi põhjendavad oma valikut asjaoluga, et nende arvates on tooted liialt kallid ja Eestis ei ole tooteid piisavalt saadaval, samuti ei osteta tooteid, kuna pole saadud asjakohast informatsiooni. Uuringust selgus, et üle poole vastanutest jälgis rõivamüüjaid ka sotsiaalmeedias ning üle kolmveerandi vastanutest soovib saada rohkem teavet Eestis müüdavate õiglase kaubanduse tekstiiltoodete koha, teavet soovitakse saada eelkõige sotsiaalmeediakanalite kaudu ja trükimeedia vahendusel. Lähtuvalt uuringutulemustest ja vastajate ettepanekuid arvesse võttes tehti õiglase kaubanduse tekstiiltoodete alase teadlikkuse tõstmiseks tulevikus ka ettepanekud. Käesoleva lõputöö raames selgus, et suurem hulk vastanutest on õiglase kaubanduse tekstiiltoodete teemast teadlikud, kuid sooviksid tulevikus rohkem õiglase kaubanduse alast informatsiooni saada. Vastajaid, kes teemast huvitatud ei olnud, oli vähe. Tarbijad sooviksid informatsiooni saada eelkõige sotsiaalmeedia ja trükiajakirjanduse vahendusel. Soovitakse, et tänavatel oleks rohkem õiglase kaubanduse reklaame ning leiti, et tulevikus tehtavat teavitustööd tuleks parendada.

Abstract [en]

Nowadays, the textile and clothing industry employs millions of people around the world. In search for cheaper production opportunities a number of textile and apparel manufacturers from developed countries move their production to developing countries. But in those countries there are often poor working conditions, the salary paid to employees is not enough, child labor is used, worker’s rights and well-being are abused and consumers are not aware of these problems. The aim of this paper was to find out Estonian consumer awareness of fair trade in textile products. The object of the study were Estonian consumers. The study was conducted among 419 consumers in Estonia. Web-based quantitative survey was used in this study. Open-ended questions were used to collect additional recommendations, suggestions and ideas from consumers. A special questionnaire was compiled by author and Ehe Mood OÜ board member. The research tasks of identifying consumers' awareness included searching the theoretical sources to explain today's garment and textile industry main problems, consumer awareness and fair trade and their importance. In addition, the author conducted a web-based survey – questionnaire to identify consumer awareness of fair trade in textile products. The survey revealed that the majority of respondents were aware of, to a greater or lesser extent, the principles of fair trade, and there is a large interest in the topic, about three-quarters of respondents wanted to know more about fair trade principles. Most of the respondents assumed that it is possible to buy Fair Trade textile products in Estonia, but one-third of the respondents thought that it can not be done. Respondents' readiness to buy fair trade textile products is high. Consumers want to buy fair trade textile products, as it improves the lives of producers in developing countries, it is also important to consumers that the products are manufactured in an environmentally friendly manner and with natural fabrics, and there is also a great desire to contribute to the social message of the products. People who do not buy fair trade textiles justify their choice by the fact that, in their opinion, the products are too expensive and there are not enough products available in Estonia. Consumers, who do not buy fair trade textiles also say, that they have not obtained relevant information about those products. Based on the results of the survey, and taking into account the proposals made by responders, the proposals were made to raise awareness in the future about the fair trade textiles in Estonia: This thesis showed that a large number of respondents are interested in Fair Trade textile products. Consumers would like to receive information about Fair Trade textiles mostly in social media and printed press. It is suggested that there should be more Fair Trade ads in streets in the future and customers expect that in the future the Fair Trade themed publicity in Estionia is better.

Item Type: thesis
Advisor: Heldi Kikas
Co-advisor: Diana Tuulik
Subjects: Clothing and Textiles > History of Clothing and Textile Goods
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Kristiina Suuster
Date Deposited: 16 Jun 2015 08:09
Last Modified: 02 Sep 2019 11:00
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1474

Actions (login required)

View Item View Item