Toote omahinna vähendamise võimalus kanga hankekulude optimeerimise kaudu ettevõttes AS Teaspon

Paap, Eili (2015) Toote omahinna vähendamise võimalus kanga hankekulude optimeerimise kaudu ettevõttes AS Teaspon. [thesis] [en] Possibilities for Product Cost Price Reduction Through the Optimization of Fabric Acquisition Costs in Teaspon Ltd.

[thumbnail of EILI PAAP- lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (928kB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] Other (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (75kB)

Abstract

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada toote omahinna vähendamise võimalus kanga hankekulude optimeerimise kaudu ettevõttes AS Teaspon. Uurimisprobleemiks oli püstitatud küsimus: „Kui palju on võimalik toote omahinda vähendada kanga hankekulude optimeerimisega?“ Käesolev uurimistöö koosneb viiest peatükist. Neli esimest peatükki annavad teoreetilise ülevaate teemast ja sellele tuginedes empiirilise käsitluse. Töö esimeses peatükis on antud ülevaade ettevõtte hetkeolukorrast, struktuuri, toodetest/teenustest, müügikanalitest ja –käivetest. Kirjeldatud on otseseid konkurente - voodipesude tootjaid ja müüjaid. On tehtud kokkuvõtted ja järeldused kahest teostatud turundus-uuringust, milledeks olid kaupluste juhatajate poolt läbi viidud kliendiküsitlus ja autori poolt teostatud hinnavaatlus. Turundus-uuringute tulemuste analüüsidest selgus, et Teasponi toodete hinnatase on nii tarbijate hinnangul kui ka konkurentidega võrreldes liiga kõrge. Hinnavõrdluse analüüsist järeldati, et voodipesude konkurentsivõimelisuse ja turuosa suurendamise eelduseks oleks hindade alandamine keskmise taseme lähedale. Sellest lähtuvalt kujunes ettevõtte turundus- ja müügiosakonnal soov leida võimalus täiskasvanute voodipesude müügihindade alandamiseks vähemalt 20% võrra. Autor on toonud välja protsentuaalselt voodipesude grupi toodete kulude jaotuse toote omahinnas. Saadud tulemuse alusel saab väita, et kangas moodustab suurima osa ehk 69% toote omahinnast, millest lähtuvalt on järeldatud, et kanga hankekulude optimeerimisega on võimalik saavutada kõige suurem omahinna vähenemise määr. Töö neljandas osas on leitud internetti kasutades neli uut potentsiaalset kangatarnijat: kaks Pakistanist, üks Indiast ja üks Hiinast. Uutelt potentsiaalsetelt tarnijatelt e-maili teel saadud ja ettevõtete kodulehtedelt leitud info põhjal on teostatud tarnijate hindamine vastavalt Teasponi ostu- ja turundusosakonna ning töö autori poolt koostatud hindamiskriteeriumitele. Väljavalitud pakkumusega on teostatud omahinna arvutused ja võrreldud saadud hindasid kehtivate omahindadega. Uurimustöö tulemust võib pidada väga heaks, sest tarnija vahetus vähendaks omahindasid märkimisväärselt, puuvillabjassist voodipesudel 24% võrra ja puuvillasatiinist voodipesudel 35% võrra. Hinnavõrdluse tulemustest tulenenud ettevõtte soov alandada müügihindasid 20% võrra, kaotamata seejuures kasumit, on leitud uue tarnijaga koostöö korral kindlasti saavutatav. Sellega tõuseks voodipesude konkurentsivõimelisus ja suureneks ettevõtte käive. Leitud omahindade vähenemise määrad olid suuremad kui vajalikuks peetud 20 % -ks hindade alandamiseks vajalik, seega saaks ettevõte ka suurendada voodipesude grupi toodete kasumlikkust. Uurimistöö eesmärk sai täidetud, töö autor leidis omahinna vähenemise võimaluse kanga hankekulude optimeerimise kaudu ja omahinna arvutustega saadi vastus uurimisprobleemile. Antud töö tulemusel sai Teaspon vajaliku kontakti. Uurimistööga loodi põhjendatud eeldused leitud uue kangatarnijaga sõlmida leping ja alustada koostööd.

Abstract [en]

The thesis consists of five chapters. Four first chapters include a theoretical survey of the subject discussed and an empirical approach to it. The first chapter includes a survey of the present situation of the Teaspon Ltd including its structure, products and services, sales channels and turnover. It also gives an overview of two marketing surveys, one of which was carried out by shop managers and the other by the author on prices. According to the marketing surveys the Teaspon price standard is rated high by the consumers as well as compared to its competitors. The author gives the percentage of the breakdown of costs in the cost price of the bed-linen product group. The result indicates that fabric forms the greatest part (69 per cent) of the cost price of the product and the author has presumed accordingly that the most effective way to cut the cost price would be to optimize fabric acquisition costs. The fourth chapter describes how four potential new fabric suppliers were found via internet and assessed: two were from Pakistan, one from India and one from China. An assessment of the new potential suppliers was carried out according to the assessment criteria set by the sales and marketing department and the author. Cost price calculations were carried out with the chosen tender and compared to the current cost price. The result of the research was ranked high for the exchange of the supplier would cut the company’s cost prices remarkably. The cost price of bed-linen made of cotton would be reduced by 24 per cent and the cost price of cotton satin by 35 per cent. Thus the aim of the research has been gained and a solution found to the raised problem. The author has created grounded prerequisites for contracting the new supplier found with the help of the research and to set the scene for a new cooperation.

Item Type: thesis
Advisor: Pille Õng
Co-advisor: Heldi Kikas
Subjects: Economy and Management > Enterprise Logistics
Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Eili Paap
Date Deposited: 16 Jun 2015 07:48
Last Modified: 22 Apr 2016 09:17
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1460

Actions (login required)

View Item View Item