Meditsiinitöötajate naiste jaki tootearendusprojekt

Leontjeva, Jekaterina (2015) Meditsiinitöötajate naiste jaki tootearendusprojekt. [thesis] [en] The development project of women's jackets for medical professionals.

[thumbnail of LÕPUTÖÖ Leontjeva .pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (465kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli uuendatava meditsiinitöötajate naiste jaki loomine vastavalt tarbijate vajadustele. Eesmärgi saavutamiseks oli autori poolt uuritud tootearenduse teoreetilisi aluseid, mille põhjal oli valitud tootekavandamise meetod. Olid läbi vaadatud üldised tootearenduse põhimõtted ning uuritud tootearendusprotsessi etappe, sest need teadmised annavad mõistmise, et tootearendusprotsess on ettevõtte tegevuses vajalik. Peamiseks tootekavandamise tingimuseks oli vastavus tarbijate vajadustele, sellepärast oli läbi viidud küsitlus just meditsiintöötajate ehk antud rõivaste kandjate hulgas. Antud küsitluse ülesandeks oli välja selgitada tarbijate kas rahulolu olemasoleva jakiga või pretensioonid olemasoleva jaki kohta, et arendatud toode vastaks edaspidi tarbijate vajadustele. Ankeedid jagati sellistele asutustele, mis tellivad just uuritud toodet. See võimaldas saada objektiivsed vastused, sest suurem osa respondentide on või on olnudolemasoleva toote kandja. Küsitluses saadud vastused olid põhjalikult analüüsitud, mõnede vastuse läbitöötlemiseks olid tehtud diagrammid, mille abil on parem saada ülevaade tarbijate nõudmistest. Tarbijate vajaduste põhjal oli koostatud sihtspetsifikatsioon, kus tarbijate vajadused toote osas olid esitatud mõõdetava parameetrina. Parameetrid võimaldasid objektiivselt uurida oma toodet ning konkureerivat toodet. Lõppspetsifikatsioon uuendatud toote parameetritega ja tehnilise joonisega oli koostatud sihtspetsifikatsiooni ja konkureerivate toode põhjaliku analüüsi alusel. Oli muudetud jaki siluett sirgest siluetist poolliibuvaks koos printsessõmblustega lõikelahendamisega, lisatud oli püstkrae ja kontrastvärvilised kandid taskutele ja varrukatele. Varruka pikkuse reguleerimise võimaluseks oli lisatud varrukatripp, mõeldud kolme pikkuse reguleerimiseks. Tarbijate vajaduste alusel oli rinnataskule lisatud pliiatsivahe. Toote konkurentsivõime analüüsi põhjal oli välja selgitatud, et uuendatud toode on konkurentsivõimeline. Uuendatud toote omahinna analüüsiks oli tehtud materjalide kulu ning töö hinna arvestus, mille abil oli võrreldud antud kulusid. Antud analüüsi eesmärgiks oli välja selgitada uue toode tootmise mõistlikkus toote omahinna suhtes. Analüüsist tuleneb, et uuendatud toote omahind on antud jaki puhul kohane. Töö autor soovitas ettevõttele teha mudeli muudatused lisatava tehniliste jooniste ja toote lõppspetsifikatsiooni põhjal vastavalt toote- ja tehnoloogilistele kaartidele. Ka tegi autor ettepaneku vähendada suuruste diapasooni ja läbi vaadata kollektsiooni teiste toodete muutmine. Käesoleva töö kirjutamine ning tööülesannete sooritamine pakkus autorile suurt huvi ja rahuldustunnet. Autor tegi järelduse, et antud töötulemused on aktuaalsed ja vajalikud ettevõtte jaoks. Töö autor loodab, et ta saab tulevikus jätkata tööd selles valdkonnas.

Abstract [en]

The title of current thesis is “The development project of women's jackets for medical professionals”. Due to the constantly changeable customer demands, technologies and competitive environment, company’s survival directly depends on the way how it successfully develops and introduces new products to market. Company that expects a long time to keep its business and be profitable should constantly update offers. It consists of different activities for developing new products, for example – the improvement of existing products, creating new ones and expanding the range of brands or increasing of their number. “Sangar” garment factory produces various kinds of clothes. The main product is man’s shirt the upgrading of which the company’s management mainly focuses on. In assortment of the company there is also clothing collection for medical workers, which was created 9 years ago and has not been updating until now. Outdated collection is the reason of orders decrease. The facts above point that collection is needed to be renewed. To save time and human resources only one model from the collection will be updated. The purpose of this work is the creation of innovated woman’s jacket for medical workers that will satisfy the needs of a consumer. To achieve the goal it is necessary to find out what exactly consumers need. It can be accomplished by conducting a survey among employees of medicine. During the thesis such a questionnaire will be done among medical workers of health facilities most of which had previously ordered products investigated in this work. Analysis that shows all needs of consumers is carried out on the base of answers. Identified requirements are translated into parameters (options) on bases of which specification is made. These options allow examining objectively the product itself as well as similar products of competing firms. The final specification and technical drawing of renewed design of jacket are made on the base of specification and other competing products analysis. At the last stage of the product updating project the new jacket’s competitive ability is analyzed. To make sure, the new jacket’s production is advisable financially, analysis of changes impact in construction of the product on its own price is made. It is done by calculation of fabric consumptions and production costs. Salary is meant here by the cost of production. It is determined with the help of drawing up a list of necessary operations for jacket production. Author proposes to refresh primordial jacket using the technological drawing of the product, accompanying and technological maps which were composed on the base of the final specification. Moreover here is proposed reducing the range of size and considering the update of entire collection.

Item Type: thesis
Advisor: Jermakova Veera
Co-advisor: Tuulik Diana
Subjects: Clothing and Textiles > Product Development
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Jekaterina Leontjeva
Date Deposited: 16 Jun 2015 07:43
Last Modified: 02 Sep 2019 11:15
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1458

Actions (login required)

View Item View Item