Insuliinipumpa kandvate Eesti laste ja noorte vajadus spetsiaalrõivaste järele

Käo, Angelika (2015) Insuliinipumpa kandvate Eesti laste ja noorte vajadus spetsiaalrõivaste järele. [thesis] [en] A Need of Special Clothing for Estonian Insulin-Pump-Wearing Children and Youth.

[thumbnail of LÕPLIK_LT_Angelika Käo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (18kB)

Abstract

Käesoleva töö temaatika tuleneb asjaolust, et iga päev haigestub nii Eestis kui kogu maailmas üha rohkem lapsi ja noori I astme diabeeti. Võttes arvesse töös esitatud arvandmeid, võib öelda, et tegemist on lausa epideemiamõõtmetega haigusega, mille tekkepõhjused on tänaseni teadmata. I astme diabeet puudutab ka Eestis elavaid lapsi ja noori, kelle elukvaliteeti aitab parandada insuliinipump. Insuliinipumba kandmisviise on erinevaid, kuid autorile teadaolevatel andmetel puuduvad Eestis insuliinipumbale kohandatud rõivad. Töös tõstatatud hüpoteesi kohaselt on insuliinipumpa kandvatel lastel ja noortel sotsiaalne ning praktiline vajadus spetsiaalrõivaste järele. Sellest lähtuvalt selgitati välja, kas Eesti pumbakandjate seas esineb vajadus spetsiaalrõivaste järele ning toodi omapoolseid näiteid võimalikest insuliinipumba kandmisviisidest. Probleemi lahendamiseks viidi Eesti pumbakandjate seas läbi ankeetküsitlus, selgitamaks välja põhilisemaid insuliinipumba kandmisega seotud kitsaskohti. Töö teoreetilises osas anti ülevaade erinevatest olemasolevatest insuliinipumba kandmisvõimalustest nii Eestis kui väljaspool Eestit. Lisaks õnnestus läbi viia intervjuu ühe insuliinipumpa kandva lapse emaga. Küsitluste ja intervjuu vastuste ning töös esitatud teoreetilise materjali põhjal leidis töös tõstatatud probleem lahenduse. Insuliinipumpa kandvatel Eesti lastel ja noortel esineb vajadus mõlemate, nii insuliinipumbale kohandatud spetsiaalrõivaste kui ka erinevate pumbaaksessuaaride järele. Pumbakandja otsustada jääb, kas tal on lihtsam paigutada sobiv pumbaaksessuaar rõivaste külge või kanda juba pumbale kohandatud rõivaid. Vajadus spetsiaalrõivaste järele sõltub insuliinipumpa kandva lapse vanusest. Uuringu tulemustest lähtuvalt muutub pumbale kohandatud rõivaste olemasolu vajalikuks alates seitsmendast eluaastast, sest siis muutub oluliseks riiete trendikus ning soovitakse pumpa riiete alla peita. Tuginedes uuringu tulemustele, tuuakse töös näiteid võimalikest pumbale kohandatud rõivalahendustest. Pumbaaksessuaaride valik Eestis on piiratud. Lähtuvalt töös läbiviidud uuringu tulemustest, vajavad pumbakandjad lisaks kõhu ümber kinnitatavatele pumbakottidele ka sääre ning reie ümber kinnitatavaid pumbakotte. Käesolevas töös tõstatatud probleemi lahendus aitab arendada diabeedivaldkonda. Insuliinipumbale kohandatud rõivaste loomine annab Eesti moedisainile uue niši. Uute pumbaaksessuaaride turule toomine mitmekesistab insuliinipumba kandjate valikuvõimalusi. Selle tulemusena rahuldatakse insuliinipumpa kandvate Eesti laste ja noorte praktilised ning sotsiaalsed vajadused ning paraneb üldine elukvaliteet.

Abstract [en]

The topic of this research comes from the fact that every day more and more children and youth are diagnosed in type 1 diabetes. Taking into account the numbers, we can say that this is almost epidemic disease which causes are still unknown. One of the options to improve the quality of life is using the insulin pump. According to the author`s knowledge, there is lack of special clothing among Estonian insulin-pump-wearing children and youth. The aim of research is to identify the need of special clothing for insulin pump and to find out what are the possible solutions for insulin pump clothing. To solve the raised problem, author used questionnaire survey and interview. Through surveys, interview and theoretical basis raised the solution for the problem. There is need for both – for pump accessories and for special clothing. Pump carrier decides whether it is easier to place the appropriate accessories onto clothing or wear tailored clothes for pump. The need for special clothing depends on age. Based on the survey results, special clothing for insulin pumps is necessary from the age of seven. This is so, because at that age it is important to have trendy clothes and children would like to hide insulin pump under clothing. This work will help to develop a solution to the probleem raised in the area of diabetes. Creating custom clothing for insulin pumps, gives a new niche in Estonian fashion design. New pump accessories give a bigger option for pump-wearing children and youth. Final result is that it covers both – social and practical needs – and helps to improve the quality of life.

Item Type: thesis
Advisor: Diana Tuulik
Co-advisor: Heldi Kikas
Subjects: Clothing and Textiles > Design
Clothing and Textiles > Product Development
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Angelika Käo
Date Deposited: 16 Jun 2015 07:40
Last Modified: 02 Sep 2019 11:19
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1426

Actions (login required)

View Item View Item