Tallinna vaimse tervise keskus

Saarniit, Ramul (2015) Tallinna vaimse tervise keskus. [thesis] [en] Tallinn Mental Health Center.

[thumbnail of LT-seletuskiri-25.05.2015.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (514kB)
[thumbnail of LT-joonised- 25.05.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (15MB)
[thumbnail of Planšetid-26.05.2015.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (21MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (238kB)

Abstract

Käesolev projekt on koostatud Tallinna Vaimse Tervise Keskuse (edaspidi TVTK) hoonele mahulise lahenduse esitamiseks lõputööna Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna rakendusarhitektuuri eriala lõpetamiseks. Pelguranna tugikodu ja teraapiakeskus ravib, nõustab ja majutab psüühiliste erivajadustega täiskasvanuid inimesi juba alates 1999. aastast. Krundil asuv olemasolev hoone on amortiseerunud ja töö käigu selgus, et selle rekonstrueerimine ei ole mõistlik. Valminud projektiga antakse asutusele uus mahuline lahendus ja platform, millelt jätkata tänuväärse töö tegemist. Planeeritud lahendus võimaldab paindliku üleminekufaasi vanast hoonest uutesse kolimisel. Krundi hoonestust on võimalik ehitada etapiviisiliselt. Peahoone ruumiprogramm on välja pakutud võimalikult multifunktsionaalne, andes asutusele ruumide ümberkorraldamiseks palju vabadust. Peahoonesse on liidetud helistuudio, töökojad, köögikompleks, saal, spordi - ja veekompleks, kunstigalerii, mis annavad võimaluse teenuseid ja töökodades valmistatavaid tooteid müüa, lisades finantsilist sõltumatust riigikassast. Patsientide ja väljastpoolt asutust tulevate ostjate vaheline lävimine on heaks õppeprogrammi osaks, sulandades psüühilise erivajadusega patsiendid uuesti ühiskonda. Kooliealised noorukid saavad õppetegevust jätkata õppeklassis. Lastehoiu ruumi võib kasutada nii klientide enda kui ka lähipiirkonna inimeste kasvandike hoidmiseks. Projekteeritud kodumoodulid pakuvad privaatsust, rahu ja suvekuudel oma aias köögivilja kasvatamise ja iluaia tegemise võimaluse. Moodulitevaheline pool-avalik ruum sobib hästi külaliste vastuvõtmiseks omavaheliseks suhtlemiseks ja laatade korraldamiseks omavalmistatud toodangu müümiseks. Seni kasutuseta seisvale kinnistuga piirnevale haljasalale on samuti antud uued funktsioonid, mis aktiviseerivad selle kasutuse naabruskonna elanike poolt. Hoone mahuline lahendus on lihtsa struktuuriga, mis sobitub lähihoonestuse konteksti. Siselahenduses on ruumide jaotus ja liikumisteed selged ja lihtsad, arvestades elanike erivajadustega. Projekteeritud lahendusega on loodud TVTK-le mitmekülgne avatud keskkond, et efektiivselt ravida abivajajate tervist ja luues hea pinnase dialoogi tekkimiseks erivajadustega inimeste ja ülejäänud elanikkonna vahel.

Abstract [en]

The present project is compiled to submit a design solution for Tallinn Mental Health Center , as a final thesis to graduate from application architecture of TTK University of Applied Sciences. Support home and therapycenter treats, counsels and accommodates adults with special mental needs since 1999. Existing building on the plot is outdated and thesis revealed that the reconstruction is not reasonable. The completed project will give architectural solution to the new volume and the platform from which to continue the praiseworthy job. The planned solution enables flexible transition time, when moving from the old building to the new one. Building of the plot can be built in stages. The space plan of the main building has been proposed as a multifunctional, providing a lot of freedom for the restructuring of the space. The main building combines sound studios, workshops, a kitchen complex, gym, little sporting - and waterpark, art gallery, which provide services and the opportunity to sell products made in workshops, adding the financial independence from the state treasury. Communication between patients and buyers coming from outside the institution is a good part of the healthprogram, which fusioning patients into society. School-age adolescents can continue learning in the classroom. Childcare space can be used by customers as well as neighbourhood people with children. Designed home modules offer privacy, peace and opportunity for vegetable cultivation and gardening in your backyard in summertime. Semi-public space between home modules is well-suited for receiving visitors, to communicate amongst themselves and organize fair to sell homemade products. So far unused green area which locates contiguously to a property has given new features, that will activate its use by the residents of the neighborhood. The building volume is a simple structure that fits into the context of the nearby buildings. The solution of the internal spaces and walkways are clear and simple, taking into account the specific needs of the patients. Designed solution for Tallinn Mental Health Center is versatile open environment in order to effectively treat the health of the patients and to start dialogue between the people with special needs and the rest of the population.

Item Type: thesis
Advisor: Toivo Tammik
Subjects: Architecture > Applied Architecture > Architectural Design
Architecture > Applied Architecture > Typology of Buildings
Divisions: Institute of Architecture > Applied Architecture
Depositing User: Ramul Saarniit
Date Deposited: 16 Jun 2015 12:46
Last Modified: 02 Sep 2019 11:27
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1405

Actions (login required)

View Item View Item