Toila valla jäätmekäitlus

Rannamäe, Riho (2015) Toila valla jäätmekäitlus. [thesis] [en] Waste Management of Toila Parish.

[thumbnail of Riho_Rannamäe_Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (371kB)

Abstract

Toila vald on peamiselt kahe suurema asulaga (Toila ja Voka) vald kus elab 2014 aasta andmetel 2376 elaniku. Valla territoorium ei ole kompaktne, sest külad ja suvilapiirkonnad paikevad hajali igas valla nurgas. Korraldatud jäätmeveopiirkonnas on kokku ligi 1000 ühepere-, korrus- ja ridaelamut ning suvilat. Jäätmekogused aastal 2013 olid 1697 tonni valla peale kokku ja jäätmekogus kokku ühe elaniku kohta 2013 aastal oli 1.2 tonni elaniku kohta. Jäätmekäitluse korraldamiseks on Toila vallas välja töötatud jäätmehoolduseeskiri ja jäätmekava. Jäätmehoolduseeskiri annab ülevaate selle jäätmekäitluse põhiseisukohtadest ning on kehtestatud jäätmeseaduse ja pakendiseaduse nõuete täitmiseks ja täpsustamiseks. Järelevalvet jäätmehoolduse üle teostavad vallavalitsus, politseiprefektuur ja Keskkonnainspektsioon. Tuleb välja, et jäätmehoolduseeskirja järgitakse nii elanike, vallavalitsuse kui ka vallas tegutsevate ettevõtete poolt, sest küsitluse tulemusena selgus, et ettevõtjad on tutvunud jäätmehoolduseeskirjaga ning kaks ettevõtet ka jäätmekavaga 2010-2015. See näitab, et ollakse vastutustundlikud ja jäätmehoolduse nõuetega kursis. Jäätmekavas 2010-2015 on välja toodud omavalitsuse jäätmekäitluseprobleemid, mis ilmnesid jäätmekava koostamise käigus. Valla heakorraspetsialisti küsitlemise tulemusena saab tõdeda, et 2015 aasta kevadeks on osad jäätmekava eesmärkidest täidetud. Üheks probleemiks oli (jätkuvalt ka on), biolagunevate jäätmete käitlemine ja kogumine, mille lahenduseks on võimalus jäätmed üle anda Uikala prügilasse või eramajade juures läbi viia kohtkompostimist. Samas viiakse valla poolt läbi üks - kaks korda aastas puulehtede kogumise aktsioon, et vähendada prahi, lehtede ja okste põletamist. Koostöö puudumise probleem teiste omavalitsustega on osaliselt lahenenud, kuna hetkel suheldakse ja vahetatakse kogemusi rohkem. Pakendijäätmete üleandmise võimalsed on korraldatud küll kohaliku omavalitsuse poolt, kuid paraku ei suuda taaskasutusorganisatsioonid omavahel koostööd teha. Autor leiab, et rohkem tuleb teavitustööd teha ja kogumisvõrgustikku laiendada. Probleemtoodete kogumine ja sorteerimine on tänapäeval oluliselt paremas seisus, mida peegeldab kogutud jäätmete kogus. Jäätmeveokite juurdepääs elamuteni on osaliselt lahendatud korraldatud jäätmeveo lepinguga, mille kohaselt jäätmevedaja on kohustatud kasutama vajadusel väiksema teljekoormusega sõidukit. Üks lahendus oleks ka jäätmekonteineri / jäätmekoti transportimine ligipääsetavasse kohta. Kuigi paljud probleemid jäätmekavas on saanud lahenduse, pole oluliselt suudetud vähendada jäätmevaldajate registripidamise töömahtu, mis on ikka ebamõistlikult suur. Aastate ja kogemustega on töömaht küll vähenenud aga andmevahetus jätab soovida. Lisaks on tekkinud vajadus korraliku jäätmejaama järele, et tagatud oleks aastaringsed võimalused suurjäätmete ja probleemtoodete üleandmiseks. Rõõm on tõdeda, et jäätmekavas toodud probleemide lahendamiseks ja eesmärkide täitmiseks on astutud mitmeid samme ja tegevus jätkub. Et jäätmehooldus korralikult edasi toimiks peab nii jäätmekava kui ka jäätmehoolduseekirja regulaarselt ajakohastama. Piirkonna nelja suurima ettevõtte küsitluses saab tõdeda, et jäätmete vedamise, kogumise ja käitlemisega on kõik korras ja märkimisväärseid probleeme ei ole. Käitutakse nii keskkonnasõbralikult kui võimalik või peab. Omatakse ka keskkonnalube Üldist pilti võib pidada heaks, kui välja jätta reoveesette probleem mille käitlemine on kallis.

Abstract [en]

Waste Management of Toila Parish The graduation thesis studies waste management in Toila parish. The purpose of the thesis is to introduce and research Toila parish waste maintenance regulation and waste plan. In addition, to give an overview of the current situation in Toila and the specific goals of the waste plan for the period 2010 – 2015. The author of the thesis has analysed which goals have been fulfilled by the spring of 2015. Furthermore, another aim of the thesis is to study the activity of major businesses of Toila parish, how they treat their waste and what waste-related problems they have. The total number of households in Toila is about 1000. The amount of waste per one citizen in 2013 was 1.2 tons; in the whole parish 1697 tons of waste was generated. As it turned out, the citizens and the companies in the parish are following the waste maintenance regulation and the companies are aware of Toila waste plan for 2010-2015. It shows that people are responsible and follow waste management requirements. The waste plan for 2010-2015 outlines the waste management problems in Toila parish: biowaste collection, lack of cooperation with other municipalities, package waste transfer problems, problem product collection and sorting, difficult access of garbage trucks to households and waste register maintenance. In addition, there is a need for proper waste management plant, so that citizens could give away their bulky waste and problem waste all year round. A lot of problems have been solved or are being solved, and new solutions are being worked out. To continue in the same way, Toila parish must update regularly their waste plan and waste maintenance regulation. As a result of company surveys the conclusion is the following: there are no significant problems in waste transport, collection and treatment. Companies are handling their waste problems in the best possible way. The overall situation is good, except the problem of waste water sediment which treatment is expensive.

Item Type: thesis
Advisor: Ülar Jõesaar
Subjects: Environmental Technology > Technology and Waste Management
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Environmental Technology and Management
Depositing User: Riho Rannamäe
Date Deposited: 26 Jun 2015 05:45
Last Modified: 02 Sep 2019 12:09
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1350

Actions (login required)

View Item View Item