Puiatu suurfarmi robotlauda ehitustööde organiseerimine

Mäesalu, Vahur (2015) Puiatu suurfarmi robotlauda ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction Works of the Puiatu Large Robotic Dairy Farm.

[thumbnail of Vahur Mäesalu lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[thumbnail of Varamusse.zip] Archive (ZIP) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (395kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärk oli lahendada Puiatu Suurfarmi robotlauda ehitustööde organiseerimine. Lähteandemeteks töö koostamisel olid Nordecon Betoon OÜ poolt koostatud hoone põhiprojekt ja analoogse rajatud hoone konstruktiivse osa tööprojekt, lisaks ka CSK Stἀlindustri A/S poolt koostatud terasraami kujujoonised. Tööde normeerimisel kasutati EKE NORA ajanormide baasi ja RATU kaartidel kajastatud ajanorme, autor korrigeeris mõningasi ajanorme lähtuvalt oma kogemusele sarnaste objektide juhtimisel. Lõputöö raames koostas autor planeeritava hoone mahutabeli, kus on kajastatud tööde mahud, ajanormid, brigaadide suurused ja normeeritud ajakulu inimpäevades tööde teostamiseks. Põhjaliku mahutabeli alusel koostas autor ehituse läbiviimiseks vajalike mehhanismide koondtabeli, kus on kajastatud ehitusmehhanismide maksumus eraldiseisvalt tööetappide lõikes ja ehituskestvuse jooksul kokku. Mahutabelis leitud tööde kestvuste alustel on koostatud koondkalendergraafik. Koondkalendergraafikus on kajastatud tööd nende teostamise erinevate omavaheliste sõltuvuste alustel. Lõputöö aluseks oleva objekti ehitusaeg on 183 päeva ja maksimaalne tööliste arv on 44. Ehitustööde organiseerimise käigus koostas autor ehitusplatsi üldplaani, millel on kajastatud objekti ajutised teed, ehituslinnaku asukoht, teede ja platside paiknemine koos liikluskorraldusega. Samuti on näidatud ehitusplatsi ajutise piirde-, ajutiste tehnoloogiliste kommunikatsioonide- ja ladude paiknemine. Tööde mahutabeli, koondkalendergraafiku ja ehitusplatsi üldplaani alusel on koostatud ehituse organiseerimise kulude kalkulatsioon, millest lähtuvalt on võimalik hinnata ehituskulude võimaliku kallinemist või odavnemist ehituskestvuse ajaperioodi muutudes. Põhjalikumalt käsitles autor töö koostamisel terasraami-, sekundaarsete katusekandjate- ja kattematerjali montaažitöid ning monoliitsest raudbetoonist rajatavate lägamahutite betoonitöid. Nimetatud töölõikude tehnoloogiakaartide loomise raames koostas põhjalikud mahutabelid, materjalide tarnegraafikud, täpsustatud kalendergraafikud ja graafilised joonised. Graafilistel joonistel on kajastatud tõstemehhanismide vertikaalsed ja plaanilised haardealad, näidatud tööde teostamise etapid ja planeerimise loogikad. Lõputöö koostamise käigus tutvus autor erinevate ehitusorganiseerimise-, planeerimise- ja tehnoloogiaalaste kirjanduslike teostega. Töö koostamise käigus laienes autori silmaring ehitustegevuseks vajalike erinevate mehhanismide maksumuse ja ka ehitustööde organiseerimise valdkonnas.

Abstract [en]

The purpose of the current thesis lies in organising the construction works of the Puiatu large robotic dairy farm. The initial data for compiling the thesis consists of the main project of the building by Nordecon Betoon OÜ, a construction project of an analogue building by Nordecon Betoon OÜ, and in addition the steel frame construction drawing made by CSK Stἀlindustr A/S. The works were standardised based on the time norms of EKE NORA time norm database and the RATU maps. Some of the time norms were adjusted based on the author’s experience with managing similar projects. In the framework of the thesis, the author compiled a volume table of the planned building, which includes the workload, time norms, number of labour force, and standardised time expenditure in person days for implementing the works. The author compiled a summary table of the necessary mechanisms to conduct the construction based on a thorough construction volume table. The summary table includes the construction mechanisms’ separate cost per work stages, and their sum during the construction. The construction schedule has been compiled based on the time expenditure of the works in the volume table. Works specified in the schedule have been presented based on their different constructional dependency ratios. The construction lasts 183 days and the maximum number of workers is 44. The author compiled the general plan of the construction site during organising the construction works. The plan includes temporary roads, locations of the working zone and roads and squares with traffic management. Also the location of the temporary facilities, technological communication and storage sites of the construction site have been pointed out. The cost of the construction organisation has been calculated based on the volume table, construction schedule and the general plan of the construction site. Based on the calculation, it is possible to evaluate the possible increase or decrease of the construction cost during the construction time frame. An in depth approach has been taken on the concrete works and roofing works. The necessary volume tables, material supply schedules, adjusted construction schedules, and graphs supporting different mechanisms, stages, and logics. While compiling the current thesis, the author got acquainted with different liteRATUre addressing construction organisation, planning, and technology. In addition, the author improved his knowledge in the field of construction mechanism costs as well as managing the organisation of the construction.

Item Type: thesis
Advisor: Anneli Ramjalg
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Vahur Mäesalu
Date Deposited: 10 Jun 2015 09:23
Last Modified: 02 Sep 2019 12:17
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1310

Actions (login required)

View Item View Item