Aaspere Agro farmikompleksi üldehitustööde organiseerimine

Nõupuu, Joosep (2015) Aaspere Agro farmikompleksi üldehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising General Construction Works of Aaspere Agro.

[thumbnail of Lõputöö 20.05.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of Generaalplaan.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (170kB)
[thumbnail of Kalenderplaan.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of Tehnoloogiakaart 1.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Tehnoloogiakaart 2-1.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (549kB)
[thumbnail of Tehnoloogiakaart 2-2.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (686kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (194kB)
[thumbnail of retsentsioon - bdoc] Other (retsentsioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (20kB)

Abstract

Lõputöö peamine eesmärk oli Aaspere Agro OÜ farmikompleksi üldehitustööde organiseerimine, mille raames koostati tehnoloogiakaardid robotlauda montaažitöödest ning vedelsõnnikumahutite betoneerimisest. Lisaks on välja toodud kvaliteedinõuded ning iga tööliigi kohta ka tööohutusnõuded. Lähteandmetena kasutas töö autor Pekko Projekt OÜ poolt koostatud arhitektuurset ehitusprojekti. Kompleksi konstruktiivne põhi- ja tööprojekt on lõputöö kirjutamise ajal koostamisel. Tehnoloogiakaardite koostamisel kasutas töö autor varem valminud objektide tööjooniseid. Kalendergraafiku peatükis on lühidalt kirjeldatud kõiki objektil toimuvaid ehitustööde tehnoloogilisi protsesse. Kalendergraafiku koostamisel konsulteeris töö autor konsultandiga, et leida optimaalne tööde kestus, tehnoloogiline järjekord ning ressurside vajadus. Samuti koostas töö autor ehitusplatsi plaani millel on välja toodud ehitusmehhanismide liikumine, materjalide ladustamise laoplatsid, objektisoojakute ala ning ajutised liitumispunktid. Ühtlasi on lahendatud ka ajutine vee- ja elektrivajadus ehitustöödeks. Lisana on esitatud lõputöös ehituseelarve, mille põhjal kujunes farmikompleksi ehitustööde üldmaksumuseks 3 562 027, 56 € (lisandub käibemaks). Millest omakorda 57,6 % moodustavad uusehitiste maksumuse ja 42,6 % rekonstrueeritavata hoonete maksumuse. Lisaks moodustas üldmaksumusest 3,54 % organiseerimise kulud. Kompleksi ehituseelarve koostamisel on kasutatud peamiselt EKE NORA andmebaasi, lisaks on antud andmebaas ajanormide ja nendest tulenevate tööde kestuse leidmise aluseks. Eelarvet on korrigeeritud vastavalt konsultantide ettepanekutele. Samuti on lisadena graafilises osas joonised ja kalenderplaan ning tehnoloogiakaardid. Kalendergraafiku kohaselt on objekti ehitustööde kestuseks 188 tööpäeva ehk 9 kuud. Käesolev lõputöö osutus töö autorile väga huvitavaks õppetööks, sest puudus suurte farmikomplekside ehitustööde organiseerimise kogemus

Abstract [en]

The main objective of this final thesis on the topic of construction organisation was the organisation of general construction works of the farm complex of Aaspere Agro OÜ, in the scope of which technology maps were prepared of assembly works of automated barn and covering liquid manure tanks with concrete. In addition, quality requirements are provided and for each type of work, occupational safety as well. The author used architectural construction project prepared by Pekko Projekt OÜ as basic data. The structural main and working project of the complex are currently being prepared at the time of writing this final thesis. The author used graphs of earlier objects in preparing technology maps. The chapter of the calendar schedule briefly describes the technological construction process of all construction works on the object. The author consulted with a consultant when preparing the calendar schedule in order to determine the optimal duration of works, technological sequence and the need for resources. The author also created a plan for the construction site, which provides the movement of construction mechanisms, storage sites for materials, the area of barracks and temporary connecting points. The need for temporary water and electricity for construction works has also been resolved at the same time. The construction budget has been annexed to the paper, which establishes that the total cost of construction works of the farm complex was €3 562 027.56 (without VAT). 57.6% of this is the cost of new facilities and the remaining 42.6% the cost of renovated buildings. In addition, 3.54% of the total cost were organising costs. The construction budget of the complex is prepared mainly with the use of the EKE NORA database, which is also the basis for determining time norms and the duration of works provided by those. The budget is adjusted on the basis of consultants’ suggestions. Annexed to the graphic part of the paper are also drawings, the calendar plan and 68 technological maps. Based on the calendar schedule, the construction works at the site will last 188 working days and approximately 9 months. This final thesis was a very interesting learning experience for the author despite the prior extensive experience in construction, as there was no prior experience of organising construction works of large farm complexes.

Item Type: thesis
Advisor: Aivars Alt
Co-advisor: Enn Siim
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Joosep Nõupuu
Date Deposited: 10 Jun 2015 08:47
Last Modified: 02 Sep 2019 10:16
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1295

Actions (login required)

View Item View Item