Jäätmehooldus Vaskrääma Külas

Reiman, Timo (2015) Jäätmehooldus Vaskrääma Külas. [thesis] [en] Waste Management in Vaskrääma Village.

[thumbnail of Timo Reiman_Lõputöö_2015.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (772kB)
[thumbnail of lihtlitsents] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (356kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärk on uurida korraldatud jäätmeveo toimimist Vaskrääma külas. Vaskrääma on väike küla Pärnumaal, Paikuse vallas. Elanike arv on 2015 a. seisuga 86 ja Paikuse vallavalitsuse andmetel on külas 32 majapidamist, neist umbes 10 on suvilad, kus alalisi elanike ei ela, ühtegi korterelamut ei ole. Vaskrääma küla on liidetud korraldatud jäätmeveoga. Korraldatud jäätmevedu loodi selleks, et liita kõik jäätmetekitajad selle korraldusega ja et oleks tagatud jäätmete parimal viisil käitlemine. Paikuse valla jäätmekavas on kirjutatud piirkonna probleemidest (madal keskkonnateadlikus, puudulik keskkonnajärelevalve, sorteerimisvõimaluste vähesus) ja põhilistest eesmärkidest, mis parendaks piirkonnas jäätmekäitlust. Autor leiab, et jäätmekäitlus Vaskräämas on juba parenenud tänu korraldatud jäätmeveo kehtestamisele. See korraldus on tõstnud inimeste keskkonnateadlikust ja parendanud jäätmete käitlemist. Kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas kirjutatakse kuidas säilitada vallas puhas ja tervislik elukeskkond ja kuidas iga selle piirkonna elanik peaks enda tekitatud jäätmete eest hoolt kandma. Lõputöö praktilises osas viib autor läbi uuringu, eesmärgiga luua ülevaade küla jäätmekäitlusest. Sellest järeldub, et üldiselt korraldatud jäätmevedu Vaskräämas toimib, elanike jäätmed viiakse ära jäätmeveosagedusega üks kord kvartalis, ohtlikke jäätmeid kogutakse üks kord aastas kogumisringil, jäätmevedu korraldab Ragn-Sells AS aastani 2016, elanikud sorteerivad eelisjärjekorras neid jäätmeid millel on kohene rahaline väärtus (panditaara ja metall) ning vähem sorteeritakse jäätmeid, mis ei ole korraldatud jäätmeveoga hõlmatud, igasugune info jäätmemajanduse kohta hangitakse erinevatest meedia või reklaam vahenditest (internet, ajalehed). Uuringust selgub, et Vaskrääma jäätmekäitlusest ei puudu ka probleemid. Näiteks elanikke häirib jäätmeveoki hilinemine ja et veok lõhub külateid. Probleemidena avaldusid asjaolud, et jäätmevedaja ei tule kaugemal asuvale konteinerile järgi ja esitab tühisõidu arveid. Harva jäätmeveosageduse tõttu täituvad konteinerid üle mahu ja põhjustavad ebameeldivust ning jäätmete sorteerimis-võimalused on piiratud. Kõikidele probleemidele pakub autor välja omapoolsed parendus ettepanekud. Enamasti saab häiringutest ja probleemidest vabaneda, tehes koostööd kõikide osapooltega, näiteks hoiustada oma konteinerit sellises kohas kuhu jäätmevedaja saab probleemideta ligi ja parendada kinnistu juurdepääsu teede olukorda. Kõige olulisema lahendusena peab autor vajalikuks jäätmepunkti loomist, et küla elanikel oleks võimalik oma sorteeritud jäätmed ära anda ja seeläbi vabaneda probleemist, konteineri üle täituvus. Lisaks tekitab see võimaluse majanduslikult säästa, sest kui inimene sorteerib kõik oma jäätmed, ei pruugi tal enam konteinerisse midagi jääda ja seetõttu võib tekkida võimalus vahetada suur konteiner väiksema vastu. On võimalik, et jäätmepunkti kaasataks ka kõikide küla elanike segaolmejäätmed, mis hea toimimise korral on võimeline lahendama kõik häiringud ja probleemid korraldatud jäätmeveoga Vaskräämas. Lõpetuseks saab öelda, et jäätmehooldus valdkonnas võib alati leida vigu, mis põhjustavad probleeme, kuid ei ole olemas lahendamatuid olukordi.

Abstract [en]

WASTE MANAGEMENT IN VASKRÄÄMA VILLAGE The present graduation thesis is dealing with waste management issues. The purpose of the graduation thesis is to examine how the waste collection is organized in Vaskrääma, to give an overview of the existing waste collection system with its strong and weak sides. The thesis also deals with contentment of the citizens and tries to find out the weak points that need some improvement actions. Vaskrääma is a small village located in Paikuse parish in Pärnu County, its population is 86 people (2015). According to the data from Paikuse parish, the village comprises 32 private households, including 10 summer cottages with no permanent inhabitants. Vaskrääma is included in the organized waste collection system. The organized waste collection program was established with the purpose of involving all households and to guarantee that the wastage are treated in the best possible way. The waste handling program of Paikuse parish describes the main problems of the region (weak environmental awareness of citizens, inadequate environmental supervision, shortage of waste sorting possibilities) as well as the objectives for improving the waste handling system (increasing environmental awareness of local citizens, intensifying environmental supervision, decreasing the amounts of waste and increasing the percentage of recycling). The author of this graduation thesis is convinced that handling of waste products in Vaskrääma has already improved due to the organized waste collection program which has increased the environmental awareness and improved the handling of waste products. The waste handling regulation of the local municipality describes methods and ways for preserving clean and healthy environment and how every citizen of the region is responsible for his own waste products. In the practical section of the current thesis, the author describes a survey research in Vaskrääma with the purpose of getting a complete picture of waste handling situation. The survey reveals the following: the organized waste handling system is operating efficiently and the citizens are contented with it, the waste products are collected on quarterly basis. The hazardous waste products are collected once a year. The waste handling company until 2016 is Ragn-Sells AS. The citizens primarily sort the waste products that have immediate cash value (returnable packages, metal). The waste products not covered with the waste collection program are sorted less frequently. The information about the waste management system is obtained via media or advertising channels (internet, newspapers). The survey reveals the following problems: the citizens are disturbed by the delayed waste collection; the weight of the waste truck damages driveways; the waste containers become overloaded which causes unpleasant problems in warm weather (odor, pests). In some cases the waste truck has no access to the container and invoices for the service unable to provide. The author of the graduation thesis is proposing the following actions for solving the problems and improving the waste handling system: the citizens may ask the parish administrations to establish weight limits for dump trucks or increasing the quality standards of village roads; the household owner whose container is not easily accessible (e.g. because of an agricultural or overgrown road) should keep his waste container in a place that can be accessed by a dump truck (close to the main road). Secondly, a household owner himself can improve the quality of his driveway or ask the parish administration for support. Thirdly, a household owner who uses his premises only for a short period of a year may ask the parish administration for exemption from the obligatory waste collection commitment. Overloaded container issue can be resolved by either sorting the waste products or by obtaining a larger container. A waste collection centre in the middle of the village would also help the citizens to sort their waste. Such collection centre would also receive all mixed waste items from the citizens. The author of the graduation thesis is convinced that the above- mentioned improvement proposals would help to solve all problems that were revealed during the survey research.

Item Type: thesis
Advisor: Vilms Monica
Subjects: Environmental Technology > Technology and Waste Management
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Environmental Technology and Management
Depositing User: Timo Reiman
Date Deposited: 17 Jun 2015 06:50
Last Modified: 02 Sep 2019 10:57
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1267

Actions (login required)

View Item View Item